บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เที่ยวญี่ปุ่น พร้อมแพ็คเกจทัวร์ยอดนิยม


ทัวร์ไต้หวัน NY07 TG

สวนดอกไม้ต้าซี ถนนโบราณต้าซี หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

เดินทาง 30 ธ.ค. -2 ม.ค. ราคา 35,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY06 TG

สวนดอกไม้จงเช่อ หนานโถว วัดเหวินหวู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดจูหลินซาน สวนดอกไม้ต้าซี เถาหยวนมาร์เก็ต

เดินทาง 29ธ.ค 2 ม.ค. ราคา 41,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY05 TG

ไถจง สวนดอกไม้จงเช่อ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 29 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 37,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY04 TG

ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เมืองจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว สวนดอกไม้ต้าซี เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 28 ธ.ค. -2ม.ค. ราคา 40,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY03 TG

หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมผวำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ยีเหมินติง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

 เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 36,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY2 TG

หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว สวนดอกไม้ต้าซี

เดินทาง 28ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 35,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน NY01 TG

เถาหยวน เมืองเจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง  ตึกไทเป101 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 27ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 43,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน TPE04 6วัน SL

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี ไถจง ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจื่วเฟิ่น ซื่อหลิน  วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง 1-6 , 22-27 , 29 ส.ค. -3 ก.ย. ราคา 17,900

เดินทาง 8-13 ส.ค. ราคา 18,900

เดินทาง  5-10 , 26 ก.ย. -1ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 19-24 ก.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 26ก.ย. -1ต.ค. , 3-8 ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 10-15 , 20-25 ต.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 31ต.ค. -5 พ.ย. , 7-12 , 14-19 , 21-26 , 28พ.ย. -3 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 5-10 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 12-17 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 26-31 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 9-14 , 16-21 , 30 ม.ค. -2 ก.พ. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน TPE003 5 วัน SL

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยะจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี ไถจง ไนท์มาร์เก็ต  อุทยานเย๋หลิ่ว ซีเหมินติง

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 28 ก.ย. -2ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 2-6 ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 12-16 ต.ค ราคา 16,900

เดินทาง 19-23 ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 23-27 ต.ค. , 2-6 , 9-13 , 16-20 , 30 พ.ย. -4 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 7-11 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 14-18 , 21-25 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29 ม.ค. 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน TPE002 5 วัน SL

ไถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนคนเดินซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาเก็ท

เดินทาง 7-11 , 10-14 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 7-13 , 14-18 , 21-25 ก.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 2-6 , 23-27 , 30 พ.ย. -4 ธ.ค. ราคา 14,900 

เดินทาง 14-18  , 21-25 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 4-8 , 11-5 , 18-22 , 25-29 ม.ค ราคา 14,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวัน TPE08 4 วัน SL

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. -2ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  6-9 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 13-16 , 21-24 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 27-30 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 ม.ค. ราคา 12,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนาม VN08PG เว้ ดานัง ฮอยอัน (PG) 4 วัน

เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคลิงห์ ตลาด DONG BA ล่องเรือแม่น้ำหอม หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระดังฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าอิลล์ วัดอินห์อึ๋ง สะพานมังกร

เดินทาง 30 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 4-7 , 19-22 , 26-29 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  21-24 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  7-10 , 8-11 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 14-17 , 20-23 ธ.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนาม VN05FD ฮานอย ซาปา นิงบิง ฟานซิปัน (FD) 4 วัน

ตลาดซาปา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน น้ำตกสีเงิน ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ช้อปปิ้ง 36 สาย

เดินทาง 26-29 ส.ค. , 2-5 , 16-19 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 7-10 , 14-17 ,  28-31 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  21-24 ต.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 พ.ย. ราคา 13,900

เดินทาง 2-5 , 9-12 , 16-19 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 23-26 ธ.ค. , 25-28 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 6-9 , 13-16 ม.ค. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN NIKKO (TG) 6 วัน

สวนฮิตาชิซีไซด์พาร์ค ศาลเจ้าโทโชกุ น้ำตกเคง่อน กระเช้าอะเคชิไคระ ทะเลสาบซูเซนจิ ช้อปปิ้งชินจูกุ หมู่บ้านโบราณคาวาโกเอะ วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี

เดินทาง 12-17 , 25-30 ต.ค. ราคา 45,900

เดินทาง 8-13 พ.ย. ราคา 43,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN KANSAI (TG) 5 วัน

ปราสาทอิกะ วัดโทไดจิ รถไฟโทร็อคโค สวนป่าไผ่ สะพานโทเกตสึเคียว วัดคิโยมิสึ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า

เดินทาง  14-18 พ.ย. ราคา 44,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN TOHUKU (TG) 6 วัน

น้ำตกเคง่อน นั่งกระเช้าอะเคชิไดระ ทะเลสาบซูเซนจิ หมู่บ้านโบราณโออุจิจุคุ ปราสาทนกกระเรียน ทะเลสาบ5สี ถนนอิจิบังโจ ล่องเรืออ่าวมัตสึชิมะ ภูเขาไฟซาโอะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก  ศาลเจ้าโทโชกุ ช้อปปิ้งชินจูกุ

เดินทาง 12-17 , 25-30 ต.ค. ราคา 48,900

เดินทาง 8-13 พ.ย. ราคา 46,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น TR85 GOLDEN ROUTE THEME PARK (SCOOT) 5 วัน

สวนสนุกฟูจิคิว มัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต หมู่บ้านชิราคาวาโกะ โอกากิ ห้างอิออนมอลล์ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ศาลเจ้าเฮอัน ริงกุเอ้าท์เล็ท ปราสาทโอซาก้า ห้างโดทงพลาซ่า ชินไชบาชิ

เดินทาง 13-17 , 20-24 , 27-31 ส.ค. ราคา 23,888

เดินทาง 3-7 , 10-14 ก.ย. ราคา 23,888

เดินทาง 17-21 , 24-28 ก.ย. ราคา 24,888

Post Dateอัพเดทวันที่19 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น XJ84 TOKYO PLUS (XJ) 5 วัน

โตเกียว วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ฮาโกเน่ ล่องเรือโจรสลัดอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ ชิมไข่ดำ โอชิโนะฮักไก พิธีชงชา ช้อปปิ้งชินจูกุ ทะเลสาบซูเซนจิ น้ำตกเคกอน ศาลเจ้าโทโชกุ

เดินทาง 3-7 , 4-8 , 9-13 , 18-22 , 26-30 , 27-31 ต.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 8-12 , 29 ต.ค. - 2 พ.ย. ราคา 24,900

เดินทาง 20-24 ต.ค. ราคา 31,900

เดินทาง 24-28 , 25-29 ต.ค. ราคา 27,900

เดินทาง 28 ต.ค. - 1 พ.ย. ราคา 25,900

เดินทาง 2-5 , 6-10 , 8-12 , 13-17 พ.ย. ราคา 25,900

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 22-26 , 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 21-25 , 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 27,900

เดินทาง 4-8 , 16-20 , 20-24 ธ.ค. ราคา 28,900

เดินทาง 6-10 , 11-15 , 12-16 ธ.ค. ราคา 29,900

Post Dateอัพเดทวันที่19 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เกาหลี TRENDY BUSAN (JIN AIR) 5 D

วัดพุลกุกซา ถ้ำซ็อคคูรัม เทดดี้แบร์มิวเซี่ยม หอดูดาวชมซงแด  หมู่บ้านกัมซอน อุทยานแห่งชาติแทจงแด วัดแฮดงยงกุงซา ชายหาดแฮอึนแด ออยุคโดสกายวอร์ค

เดินทาง 19-23 ก.ค. ราคา 14,988

เดินทาง 23-27 , 25-29 , 30 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 14,988

เดินทาง 6-10 , 8-12 , 13-17 , 15-19 ก.ย. ราคา 14,988

Post Dateอัพเดทวันที่11 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เกาหลี TRENDY SUMMER (JIN AIR) 5 D

หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง วัดวาวูจองซา ฮันบก เอเวอร์แลนด์  ดงแดมุน บลูเฮาส์ พระราชวังเคียงบก โซลทาวเวอร์ ดิวตี้ฟรี วัดโชเกชา เทดดี้แบร์มิวเซี่ยม เมียงดง

เดินทาง 16-20 , 19-23 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 21-25 , 30 ส.ค. - 3 ก.ย. , 31 ส.ค. - 4 ก.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 1-5 , 3-7 , 4-8 ก.ย. ราคา 15,900

เดินทาง 5-9 , 6-10 , 7-11 ก.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 ก.ย. ราคา 15,900

เดินทาง 12-16 , 13-17 , 14-18 ก.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 15-19 , 16-20 ก.ย. ราคา 15,900

เดินทาง 20-24 , 27 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่11 กรกฏาคม 2561