บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าถูก
MMR061 อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล เมืองในสายน้ำ 3 วัน 2 คืน

พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ - วัดกุสินารา - สนามบินเฮโฮ - รัฐฉาน - ทะเลสาบอินเล - วัดพองดออู - ชมสวนเกษตรลอยน้ำ - หมู่บ้านทอผ้าอินปอ -  วัดแมวลอดห่วง

เดินทาง 6-8 , 20-22 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 27-29 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 3-5 ส.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 11-3 ส.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 24-26 ส.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR052 ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ - พุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก - วัดเจดีย์ชเวสิกอง -     วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ

เดินทาง 6-8 , 20-22 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 27-29 ก.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 3-5 , 24-26 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 11-13 ส.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR09) แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6 วัน 5 คืน (MMR)

ย่างกุ้ง - อินแขวน - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อินเล - ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี

เดินทาง  26-31 ก.ค. ราคา 28,900

เดินทาง 10-15 ส.ค. ราคา 28,900

Post Dateอัพเดทวันที่17 เมษายน 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR08) สักการะ 5 มหาบูชาสถาน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า 5 วัน 4 คืน ( MMR)

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน สมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง (เมืองย่างกุ้ง) - เจดีย์ชเวมอดอร์ (เมืองหงสาวดี) - พระธาตุอินทร์แขวน (เมืองไจก์โถ) พระมหามัยมุนี (เมืองมัณฑะเลย์) - มหาเจดีย์ชเวดากอง (เมืองพุกาม)

เดินทาง  5-9 ก.ค. ราคา 20,900

เดินทาง  26-30 ก.ค. ราคา 21,900

เดินทาง  9-13 ส.ค. ราคา 21,900

เดินทาง  23-27 ส.ค. ราคา 20,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR02) Super Shock พม่า ไหว้พระวัดดัง ไป-กลับ (MMR)

ย่างกุ้ง - ไหว้พระวัดดัง ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง - เจดีย์ชเวดากอง - พระนอนตาหวาน - วัดหงาทัตยี - เทพทันใจ

เดินทาง   7 , 11 , 14 , 18 , 21 , 25 , 28 มิ.ย. ราคา 4,999

เดินทาง   5 , 9 , 12 , 16 , 19 , 23 ก.ค. ราคา 4,999

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR051) ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (MMR)

พม่า - พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ มิงกุ - สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง ป่าทะเลเจดีย์4,000 องค์ - นั่งเรือล่องแม่น้ำอิรวดี - เจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน)

เดินทาง 21-24 มิ.ย 61 ราคา 13,900

เดินทาง 5-8 ก.ค 61 ราคา 13,900

เดินทาง 26-29 ก.ค 61 ราคา 14,900

เดินทาง 2-5 ส.ค 61 ราคา 13,900

เดินทาง 30 ส.ค. -2 ก.ย. ,13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย 61 ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR05) พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (MMR)

สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกาม - มัณฑะเลย์ - ทะเลเจดีย์ - ล่องเรือชมเมืองมิงกุน - อมรปุระ - ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์

เดินทาง 12 - 15 , 19 - 22 , 27 -30 ก.ย.  ราคา 16,900

เดินทาง 2 - 5 , 10 - 13 , 16 - 19 , 23 - 26 ส.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR05) พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน (MMR)

พุกาม - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - มิงกุน - สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง - ป่าทะเลยเจดีย์ 4,000 องค์ - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - นั่งเรือร่องแม่น้ำอิธวดี

เดินทาง   21 - 24 มิ.ย. ราคา 17,900

เดินทาง   5 - 8 , 19 - 22 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง   26 - 29 ก.ค. ราคา 18,900

เดินทาง   2 - 5 , 10 - 13 ส.ค. , 30 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 17,900

เดินทาง  13 - 16 ก.ย. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR031) SUPER SHOCK พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน 1 คืน (MMR)

พม่า - มัณฑะเลย์ - ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง 8 - 9 , 15 - 16 , 22 - 23 มิ.ย. ราคา 7,900

เดินทาง 29 - 30 มิ.ย. ราคา 6,900

เดินทาง 7 - 8 ก.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 13 - 14 ก.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 21 - 22 , 28 - 29 ก.ค. ราคา 7,900

 เดินทาง 4 - 5 , 11 - 12 ส.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 17 - 18 ส.ค. ราคา 6,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR03) ทัวร์พม่า เจาะลึก มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน วัดมหากันดายง 3 วัน 2 คืน (MMR)

มัณฑะเลย์ - สกายน์ - อังวะ - มิงกุน - วัดมหากันดายง - ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี (1 ใน  5 มหาบูชาสถาน) - ตักบาตพระ วัดมะหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง 

เดินทาง 15 - 17 มิ.ย. , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  6 - 8 , 13 - 15 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  11 - 13 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  24 - 26 ส.ค. , 31 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  7 - 9 , 21 - 23 , 28 - 30 ก.ย. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR02) โปรยิ้มๆ เที่ยวพม่า 4 วัน 3 คืน (MMR)

พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียม - เทพเจ้าทันมจ - พระธาตุอินทร์แขวน - สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

เดินทาง   7 - 10 , 21 - 24 มิ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง   5 - 8 , 12 - 15 ก.ค. ราคา 12,900

เดินทาง   26 - 29 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง   2 - 5 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง   10 - 13 ส.ค. 14,900

เดินทาง   30 ส.ค. - 2 ก.ย. 12,900

เดินทาง   6 - 9 , 20 - 23 ก.ย. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR01) วันธรรมดาน่าเที่ยว พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 2 วัน 1 คืน (MMR)

วันธรรมดาน่าเที่ยว - พม่า - ย่างกุ้ง - หงสา - สิเรียบ - พักหรู 5 ดาว

เดินทาง   5 - 6 , 19 - 20 , 26 - 27 มิ.ย. ราคา 7,900

เดินทาง   3 - 4 , 10 - 11 , 24 - 25 ก.ค. , 31 ก.ค. - 1 ส.ค. ราคา 7,900

เดินทาง   7 - 8 , 14 - 15 , 28 - 29 ส.ค. ราคา 7,900

เดินทาง   4 - 5 , 18 - 19 , 25 - 26 ก.ย. ราคา 7,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR004) โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (MMR) 3 วัน 3 คืน

 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

เดินทาง   8 - 10 , 9 - 11 , 15 - 17 , 16 - 18 , 22 - 24 , 23 - 25 มิ.ย. , 29 มิ.ย. -1 ก.ค. , 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง   6 - 8 , 7 - 9 , 13 - 15 , 14 - 16 , 20 - 22 , 21 - 23 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง   27 - 29 , 28 - 30 ก.ค. ราคา 12,900

เดินทาง   3 - 5 , 4 - 06 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง   10 - 12 , 11 - 13 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง   17 - 19 , 18 - 20 , 24 - 26 , 25 - 27 ส.ค. , 31 ส.ค. - 02 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง   1 - 3 , 7 - 9 , 8 - 10 , 14 - 16 , 15 - 17 , 21 - 23 , 22 - 24 , 28 - 30 ก.ย. , 29 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR04 โปรพม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน 2 คืน (FD)

หงสาวดี วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 8-10 , 9-11 ,15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 มิ.ย. ราคา 11,900
เดินทาง 29-1 ก.ค. ราคา 12,900
เดินทาง 30-2 ก.ค. ราคา 11,900

 

 

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR012_DD_โปรประหยัด...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน (DD)3 วัน 2 คืน / DD012

ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี

เดินทาง 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 มิ.ย. ราคา 9,999

เดินทาง 29 มิ.ย.-1 ก.ค. , 30 มิ.ย.-2 ก.ค. , 6-8 , 7-9 , 13-15 , 14-16 , 20-22 , 21-23 ก.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 28-30 ก.ค. ราคา 10,900        

เดินทาง 3-5 , 4-6 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 ส.ค. , 31 ส.ค.-2 ก.ย. ราคา

เดินทาง 10-12 ส.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 11-13 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 31 ส.ค.-2 ก.ย. , 1-3 , 7-9 , 8-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 28-30 ก.ย.  , 29 ก.ย.-1 ต.ค. ราคา 9,999

Post Dateอัพเดทวันที่31 พฤษภาคม 2561