บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า ยิ้ม ยิ้ม (SL) MMR02 4 วัน

พระนอนตาหวาน เจดีย์เยเลพญา พระสุพรรณกัลยา วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอว์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว ตลาดสก็อต เทพทันใจ เจดีโบตะทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เดินทาง  16-19 พ.ย. ราคา 13,900

เดินทาง  30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  2-5 ธ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  7-10 ธ.ค. ราคา 14,900 , 8-11 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง  21 - 24  ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 16,900

เดินทาง  11-14 , 25-28 ม.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  1-4 ก.พ. ราคา 13,900

เดินทาง  15-18 ก.พ. ราคา 14,900

เดินทาง  1-4 มี.ค. ราคา 15,900

เดินทาง  14-18 มี.ค.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR01 (SL) 2 วัน

ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุมุเตา  วังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก็อต พระนอนตาหวาน

เดินทาง  15-16 , 21-22 , 29-30 พ.ย.

เดินทาง  20-21 , 26-27 ธ.ค.

เดินทาง  3-4 , 10-11 , 16-17 , 24-25 , 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 

เดินทาง  6-7 , 14-15 , 20-21 , 27-28 ก.พ.

เดินทาง  6-7 , 14-15 มี.ค.

ราคา  7,900.-

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR04 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (DD) 3 วัน 4 ดาว

วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอว์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก็อต

เดินทาง  18-20 , 24-26 , 25-27 พ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง  1-3 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  2-4 , 8-10 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  9-11 ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  29-31 ธ.ค. ราคา  15,900

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา  16,900

เดินทาง  31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 12,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 มี.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 มี.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR02 SUPER SHOCK ไหว้พระ 5 วัด (SL) 1 วัน

พระหินอ่อน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ

เดินทาง  9 , 20 , 23 , 27 พ.ย.

เดินทาง  14 , 18 , 25 , 28 ธ.ค.

เดินทาง  4 , 8  , 15 , 18 , 22 , 29 ม.ค.

เดินทาง 5 , 8  , 12 , 19 , 22 , 26 ก.พ.

เดินทาง 5 , 8 , 12 มี.ค.

ราคา  4,999

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR012 โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (DD) 3 วัน

เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดียืโบตะทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ วัดไจ๊คะวาย

เดินทาง  17-19 , 18-20 , 24-26 พ.ย.  ราคา  11,900

เดินทาง  1-3 , 15-17 , 22-24 ธ.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  2-4 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  29-31 ธ.ค.   ราคา  13,900

เดินทาง  31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 11,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 มี.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 มี.ค. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR05 พุกาม มัณฑะเลย์ (FD) 4 วัน

สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน วัดกุสินารา เขามัณฑะเลย์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุทา วัดกุบยางกี วัดคิโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอว์  หมู่บ้านมิงกุน เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง พระพันตร์พระมหามัยมุณี

เดินทาง  30 มิ.ย. - 3 ก.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  7-10 ก.ค.  ราคา  20,900

เดินทาง  27-30 , 28-31ก.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  4-7 ส.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  11-14 ส.ค. ราคา 20,900

เดินทาง  31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 19,900

เดินทาง  14-17 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่07 มิถุนายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR08 สักการะ 5 มหาบูชาสถาน (8M) 5 วัน

พระธาตุมุเตา พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี เจดีย์โบตะทาวน์ เจดีย์ชเวดากอง วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดดิโลมินโล วัดสัญพัญญู พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง  พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุณี

เดินทาง  22-26 มิ.ย. ราคา 23,900

เดินทาง  6-10 , 27-31 ก.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 10-14 , 24-28 ส.ค. ราคา 23,900

เดินทาง  7-11 ก.ย. ราคา 23,900

เดินทาง  28 ก.ย. - 2 ต.ค.  ราคา 25,900

Post Dateอัพเดทวันที่07 มิถุนายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR10 ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ (8M) 4 วัน

พระนอนตาหวาน ตลาดสก๊อต เทพทันใจ เจดีย์โบตะทาวน์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดดิโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง เขามัณฑะเลย์ พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุณี

เดินทาง  30 มิ.ย. - . ก.ค. ราคา 20,900

เดินทาง  21-24 , 28-31 ก.ค. ราคา 20,900

เดินทาง  4-7 , 11-14 ส.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  25-28 ส.ค. ราคา 20,900

เดินทาง  1-4 , 15-18 ก.ย.  ราคา  20,900

Post Dateอัพเดทวันที่07 มิถุนายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR07 พุกาม มัณฑะเลย์ (8M) 5 วัน

สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดดิโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู หมู่บ้านทอผ้าอินปอ มัณฑะเลย์ เจดีย์เก๊ามูดอว์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ วัดกุสินารา ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี

เดินทาง  8-12 ก.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  12-16 ส.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  9-13 ก.ย.  ราคา  24,900

Post Dateอัพเดทวันที่07 มิถุนายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าMMR04 โปรจัดให้ (SL) 3 วัน 5 ดาว

เจดีย์ชเวมอร์ดอว์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ

เดินทาง   18-20 , 24-26 , 25-27 พ.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง   1-3 , 2-4 , 3-5 , 4-6 , 8-10 , 9-11 , 10-12 , 29-31 , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง   30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 12,900

เดินทาง  16-18 , 17-19 ก.พ. ราคา 13,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 3-5 มี.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 มี.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR04 โปรจัดให้ (SL) 3 วัน 4 ดาว

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดียืเยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ เทพทันใจ ตลาดสก๊อต

เดินทาง  18-20 , 24-26 , 25-27 พ.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 3-5 , 4-6 , 8-10 , 9-11 , 10-12 , 29-31 , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 ธ.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง 5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 ก.พ. ราคา 11,900

เดินทาง  16-18 , 17-18 ก.พ. ราคา 12,900

เดินทาง  23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 11,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 3-5 มี.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 มี.ค. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าMMR03 เจาะลึกมัณฑะเลย์ (PG) 3 วัน

เจดีย์เก๊ามูดอร์ สกายฮิลล์ นั่งรถม้าชมเมือง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ระฆังมิงกุน ทัชมาฮาล ร่วทพิธีหน้าพระพักต์พระมหามัยมุณี อมรปุระสะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายง

เดินทาง   29 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  6-8 ต.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  21-23 ต.ค.  ราคา  17,900

เดินทาง  10-12 พ.ย.  ราคา  17,900

เดินทาง  9-11 , 30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  16,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 กันยายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR052 (FD) 3 วัน

เจดีย์ชเวซันดอว์ เจดีย์บูพญา เจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันตา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดดิโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ อมรปุระสะพานไม้อเบ็ง ทะเลสาบดองดามัน เจดีย์หยก

เดินทาง 19-21 พ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 2-4 , 16-18 , 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 8-10 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 9-11 , 21-23 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 4-6 , 25-27 ส.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 11-13 , 12-14 ส.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 8-10 , 22-24 ก.ย. ราคา 13,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR001 จิ๊บ จิ๊บ (DD) 3วัน

ตลาดสก๊อต  เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวดาเลียว เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ้กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน

เดินทาง  25-27 พ.ย.  ราคา  10,900

เดินทาง  1-3 , 15-17 , 16-18  ธ.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  9-11 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 2-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 10,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 10,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 มี.ค.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR051 (FD) 4 วัน

ทะเลเจดีย์ เจดีย์ชเวซานดอร์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมหุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สะพานไม้อูเบ็ง เจดีย์หยก

เดินทาง 25-28 , 26-29 พ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 3-6 , 30 มิ.ย. - 3 ก.ค.  ราคา 15,900

เดินทาง 7-10 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง  27-30 , 28-31 ก.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 4-7 , 31 ส.ค.- 3 ก.ย. ราคา 15,900

เดินทาง 11-14 ส.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 มิถุนายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR012 โปรสุขใจ ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (SL) 3 วัน

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์ เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เดินทาง 15-17 , 22-24 ก.ย.  ราคา  10,900

เดินทาง  6-8 ต.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  21-23 , 22-24 ต.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 กันยายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR071 (FD) 4 วัน

พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักซเวนานจอง วัดกุโสดอ วัดกุสินารา เขามัณฑะเลย์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู วัดแมวลอดห่วง เจดีย์เก๊ามูดอร์ พระมหามัยมุนี สะพานไม๊อูเบ็ง

เดินทาง 25-28 พ.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 7-10 ก.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 27-30 ก.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 11-14 ส.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 24,900

เดินทาง 14-17 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 24,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 มิถุนายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR021 โปรน้องดีย่างกุ้ง หงสา อินแขวน (PG) 3 วัน

เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน

เดินทาง  15-17 , 22-24 , 29 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  6-8 , 13-15 , 20-22 , 27-29 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  3-5 , 4-6 , 10-12 , 11-13 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 พ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 3-5 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  8-10 , 9-11 , 10-12 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  29-31 , 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 กันยายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR02 (SL) 4 วัน

พระนอนตาหวาน กรุงเนปิดอว์ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ หงสาวดี คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง เทพทันใจ ตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เดินทาง 16-19 พ.ย. ราคา 14,900 , 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 2-5 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 7-10 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 8-11 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง  21-24 ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 17,900

เดินทาง  11-14 , 25-28 ม.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  1-4 ก.พ.  ราคา  14,900

เดินทาง  15-18 ก.พ. ราคา 15,900

เดินทาง  1 มี.ค. - 4 มี.ค ราคา 16,900

เดินทาง  15-18 มี.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR05 (PG) 4 วัน

สะพานไม้อูเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน วัดกุสินารา วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางก วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญ วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวชานดอร์ เจดีย์มิงกุน พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดมหากันดายงค์

เดินทาง 25-28 พ.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 8-11 , 22-25 มิ.ย. ราคา 20,900

เดินทาง 7-10 , 27-30 ก.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 11-14 , 24-27 ส.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 7-10 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 20,900

Post Dateอัพเดทวันที่08 พฤษภาคม 2560