บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า ยิ้ม ยิ้ม (SL) MMR02 4 วัน

พระนอนตาหวาน เจดีย์เยเลพญา พระสุพรรณกัลยา วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอว์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว ตลาดสก็อต เทพทันใจ เจดีโบตะทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เดินทาง  11-14 , 25-28 ม.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  1-4 ก.พ. ราคา 13,900

เดินทาง  15-18 ก.พ. ราคา 14,900

เดินทาง  1-4 มี.ค. ราคา 15,900

เดินทาง  14-18 มี.ค.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR01 (SL) 2 วัน

ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุมุเตา  วังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก็อต พระนอนตาหวาน

เดินทาง  3-4 , 10-11 , 16-17 , 24-25 , 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 

เดินทาง  6-7 , 14-15 , 20-21 , 27-28 ก.พ.

เดินทาง  6-7 , 14-15 มี.ค.

ราคา  7,900.-

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR04 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม (DD) 3 วัน 4 ดาว

วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอร์ดอว์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก็อต

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 12,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 มี.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 มี.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR02 SUPER SHOCK ไหว้พระ 5 วัด (SL) 1 วัน

พระหินอ่อน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ เทพกระซิบ

เดินทาง  4 , 8  , 15 , 18 , 22 , 29 ม.ค.

เดินทาง 5 , 8  , 12 , 19 , 22 , 26 ก.พ.

เดินทาง 5 , 8 , 12 มี.ค.

ราคา  4,999

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR012 โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน (DD) 3 วัน

เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดียืโบตะทาวน์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอร์ วัดไจ๊คะวาย

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 11,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 มี.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 มี.ค. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าMMR04 โปรจัดให้ (SL) 3 วัน 5 ดาว

เจดีย์ชเวมอร์ดอว์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 12,900

เดินทาง  16-18 , 17-19 ก.พ. ราคา 13,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 3-5 มี.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 มี.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR04 โปรจัดให้ (SL) 3 วัน 4 ดาว

เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแคมป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดียืเยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ เทพทันใจ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 ก.พ. ราคา 11,900

เดินทาง  16-18 , 17-18 ก.พ. ราคา 12,900

เดินทาง  23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 11,900

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 3-5 มี.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 มี.ค. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่29 ธันวาคม 2560 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR001 จิ๊บ จิ๊บ (DD) 3วัน

ตลาดสก๊อต  เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบดาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวดาเลียว เจดีย์ไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง วัดมหาเจดีย์ผู้ชนะสิบทิศ วัดไจ้กะเลาะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 12-14 , 13-15 , 2-22 , 26-28 , 27-29 ม.ค. ราคา 10,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 ก.พ. ราคา 10,900

เดินทาง  2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 มี.ค.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า I MMR02 (SL) 4 วัน

พระนอนตาหวาน กรุงเนปิดอว์ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ หงสาวดี คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระนอนชเวตาเลียว พระธาตุมุเตา พระราชวังบุเรงนอง เทพทันใจ ตลาดสก็อต พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

เดินทาง 16-19 พ.ย. ราคา 14,900 , 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 2-5 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 7-10 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 8-11 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง  21-24 ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 17,900

เดินทาง  11-14 , 25-28 ม.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  1-4 ก.พ.  ราคา  14,900

เดินทาง  15-18 ก.พ. ราคา 15,900

เดินทาง  1 มี.ค. - 4 มี.ค ราคา 16,900

เดินทาง  15-18 มี.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 พฤศจิกายน 2560