บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR05 พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน PG

มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อุเบ็ง ทะเลสาบคองตามัน วัดกุสินารา เขามัณฑะเลย์ พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมหุนา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวซานดอร์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. -2 ธ.ค ราคา 18,900

เดินทาง 7-10 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 13-16 ,  20-23 ธ.ค. ราคา 18,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR041 DD มหัศจรรย์ พม่าเมืองแปร 3 วัน

ย่างกุ้ง เมืองแปร พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเกษตร เจดีย์เบเบพญา เจดีย์บอว์บอว์จีพญา เลเมียตหน่า พญาจี เจดีย์ชเวชันดอร์ เมืองถ่นโน่ เขาอะเกาก์เตาง์ แปร หลัวงพ่อชเวเมี๊ยะมัย  พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี ตลาดสก๊อต

เดินทาง 17-19 , 18-20 , 24-26 , 31 ส.ค. -2 ก.ย. ราคา 10,900

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 28-30 ก.ย. ราคา 10,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR04 DD ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี งัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง คืมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนเจดีย์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต 

เดินทาง 18-20 , 24-26 , 25-27 , 31 ส.ค. -2 , 1-3 , 8-10 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 29 ก.ย. -1 ต.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 5-7 , 6-8 , 19-21 , 26-28 , 27-29 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 12-14 , 20-22 ต.ค.  , 2-4 , 3-5 , 9-11 ,10-12 , 16-18 , 23-25 , 30 พ.ย. -2 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 13-15 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 1-3 , 22-24 ธ.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR04 โปรจัดให้ 3 วัน SL

ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 5-7 , 6-8 , 26-28 , 27-29 ต.ค. , 2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 24-26 , 30 พ.ย. -2 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 12-14 , 13-14 , 19-21 , 20-22 ต.ค. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า โปรสุดคุ้ม MMR01 2 วัน DD

ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุมุเตา วังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต พระนอนตาหวาน

เดินทาง 7-8 , 28-29 ส.ค. , 4-5 , 18-19 , 25-26 ก.ย. ราคา 7,900

เดินทาง 2-3 , 9-10 ต.ค. , 6-7 , 13-14 , 27-28 พ.ย. , 11-12 , 18-19 ธ.ค. ราคา 8,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR004 โปรจัดให้ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน SL 3 วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเสพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 18-20 , 24-26 , 25-27 , 31 ส.ค. -2 , 1-3 , 7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 , 29 ก.ย. -1 ต.ค. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR021 พักหรู 4 ดาว PG 3วัน

ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี 

เดินทาง 11-13 ส.ค.12-14 ต.ค  8-10 ธ.ค.  ราคา 13,900

เดินทาง 12-14 , 17-19 , 24-26 , 31 ส.ค. -2 , 7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  5-7  , 19-21 , 26-28 ต.ค.  2-4 , 9-11 , 16-18 , 17-19 , 23-25 , 30 พ.ย. -2 , 1-3 , 7-9 , 14-16 , 15-17 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 21-23 , 22-24 , 28-30 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 29-31 ธ.ค. ราคา 16,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR02 สักการะ3มหาบูชาสถาน SL 4 วัน

พระนอนตาหวาน ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินแขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี ตลาดสก๊อต เทพทันใจ เจดีย์โบตาทาวน์ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

เดินทาง 30 ส.ค. - 2 , 6-9 , 20-23 ก.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 11-14 ต.ค.  ราคา 14,900

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. - 2 , 13-16 , 20-23 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 7-10 , 28-31 ธ.ค. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR014 สักการะ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ DD 2 วัน

ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ้เข้า เทพทันใจไจ้เข้า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจย์ดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิะีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กะสาน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตชอนินเนือง ตลาดสก๊อต 

เดินทาง 14-15 , 28-29 ส.ค. 4-5 , 18-19 , 25-26 ก.ย.  ราคา 6,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR012 โปรสุขใจ SL 3 วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินแขวน หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว ย่างกุ้ง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน วัดบารมี เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์ ตลาดสก๊อต  

เดินทาง  10-12 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  18-20 , 24-26 , 25-27 , 31 ส.ค. -2 , 1-3 , 7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 , 29 ก.ย. -1 ต.ค. ราคา 9,999

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR004 5 ดาว DD 3 วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 , 31 ส.ค -2 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 10-17 , 21-23 ,  22-24 , 29 ก.ย. -1 ต.ค ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR012 โปรสุขใจอิ่มบุญ FD 3 วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน  พระราชวังบุเรงนอง พระนินชเวตาเลียว หงสาวดี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี พระนอนตาหวาน วัดบารมี เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์โบตาทาวน์ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 , 31 ส.ค. - 2  , 1-3 , 7-9 , 8-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 , 26-30 , 29 ก.ย -1 ต.ค.  ราคา 9,999

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR002 ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ SL 4 วัน

พระนอนตาหวาน-กรุงเนปิดอว์-มหาเจดีย์อุปปาตสันติ กรุงเนปิดอว์-หงสาวดี-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-พระนอนชเวตาเลียว-พระธาตุมุเตา-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เทพทันใจ-ตลาดสก้อต-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-ย่างกุ้ง-กรุงเทพ

เดินทาง 10 ส.ค.-13 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 30 ส.ค.-2 ก.ย., 6-9 , 20-23 ก.ย. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR001 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD 3 วัน

ตลาดสก๊อต เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน

เดินทาง 2-4 , 3-5 , 9-11 , 10-12 , 16-18 , 23-25 , 24-26 พ.ย. ราคา 9,999

เดินทาง 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. , 7-9 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 ธ.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 28-30 ธ.ค. ราคา 12,900 , 29-31 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 4-6 , 5-7 , 11-13 , 12-14 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 ม.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25  ก.พ. ราคา 10,900

เดินทาง 1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 มี.ค. ราคา 10,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR052 ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน FD

มัณฑะเลย์  พุกาม  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์บูพญา  โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก  วัดเจดีย์ชเวสิกอง     วัดอนันดา  วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู  วิหารธรรมยันจี  มัณฑะเลย์  อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ

เดินทาง 24-26 ส.ค. , 1-3 , 15-17 , 29 ก.ย -1 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 6-8 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 27-29 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 3-5 , 24-26 พ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 1-3 , 22-24 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 8-10 , 31 ธ.ค. -2 ม.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  15-17 ธ.ค. ราคา 13900

เดินทาง 12-14 , 26-28 ม.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR08 สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน FD

 ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน สมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง (เมืองย่างกุ้ง)  เจดีย์ชเวมอดอร์ (เมืองหงสาวดี)  พระธาตุอินทร์แขวน (เมืองไจก์โถ) พระมหามัยมุนี (เมืองมัณฑะเลย์)  มหาเจดีย์ชเวดากอง (เมืองพุกาม)

 เดินทาง 5-9 ต.ค. , 8-12 , 22-26 พ.ย. , 13-17 ธ.ค. , 10-14 ม.ค. ราคา 22,900

เดินทาง 1-5 , 20-24 ธ.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 11-15 , 20-24 ต.ค. 24,900

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค , 29 ธ.ค. -2 ม.ค.  , 30 ธ.ค. -3 ม.ค.  ราคา 25,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (JT01) Super Shock พม่า ไหว้พระวัดดัง

ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ

เดินทาง   20 , 27 ส.ค. ราคา 4,999

เดินทาง   3 , 10 , 17 , 24 ก.ย. ราคา 4,999

เดินทาง   1 , 8 ต.ค. ราคา 4,999

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR051 พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน PG

มัณฑะเลย์ พุกาม ทะเลเจดีย์ชเวซานดอว์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันตา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง มัณฑะเลย์

เดินทาง 30 ส.ค. -2 ก.ย. ราคา 13,900

เดินทาง 13-16 , 27-30 ก.ย. ราคา 13,900

เดินทาง 4-7 ,  26-29 ต.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 12-15 , 19-22 , 21-24 ต.ค. 7-10 ธ.ค.  ราคา 15,900

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. -2 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 30 ธ.ค. -2ม.ค. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน FD

สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกาม  มัณฑะเลย์  ทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระ ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย -2 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 13-16 , 20-23 ธ.ค. , 10-13 , 17-20 , 24-27 ม.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 6-9 , 7-10 ธ.ค. ราคา 18,900

ดินทาง 3-6 ม.ค. ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (MMR05) พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน PG

พุกาม มัณฑะเลย์  อมรปุระ  มิงกุน  สักการะมหาเจดีย์ชเวสิกอง  ป่าทะเลยเจดีย์ 4,000 องค์  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี  นั่งเรือร่องแม่น้ำอิธวดี

เดินทาง  7-10 ธ.ค. ราคา 19.900

เดินทาง 13-16 , 20-23ธ.ค. ราคา 18,900


Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561