บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าถูก
MMR051 (PG) 4 วัน

เจดีย์ชเวชานดอว์  วัดเจดีย์ชเวสิกอง  วัดอนันดา  วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  วัดติโลมินโล  วัดสัพพัญญู  วิหารธรรมยันจี  เจดีย์มิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี  ระฆังมิงกุน  พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี สะพานไม้อูเบ็ง  

เดินทาง  8-11 , 22-25 , 9 มี.ค. - 1 เม.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  5-8  , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 26-29 เม.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  19-22 เม.ย.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR061-FD

พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก วัดกุโสดอ วัดกุสินารา ทะเลสาบอินเล วัดพองดออู

เดินทาง  30 มี.ค. - 1 เม.ย.  ราคา  16,900

เดินทาง  14-16 เม.ย.  ราคา  19,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR03-PG

เจดีย์เก๊ามูดอว์นั่งรถม้าชมเมือง สกายฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาล ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พรมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง  8-10 , 15-17 มี.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  29-31 มี.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  6-8 , 12-14 , 13-15 , 14-16 เม.ย.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR04_SL

เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดไจ๊คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง  14-16 , 15-17 , 16-18 , 21-23 , 22-24 , 23-25 มี.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  8-10 , 9-11 มี.ค.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR012-DD พม่า หงสา อินทร์แขวน (DD) 3 วัน

เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินทร์แขวน พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง

เดินทาง  1-3 , 9-11 , 16-18 , 22-24 , 23-25 มี.ค  ราคา  10,900

เดินทาง  15-17 ก.พ.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR04 (FD) 3 วัน

วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระะาตุอินทร์แขวน  เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก็อต

เดินทาง   2-4 , 8-10 , 15-17 , 22-24 มี.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง   23-25 , 29-31 มี.ค. ราคา  12,900

เดินทาง  30 มี.ค. - 1 เม.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  5-7 เม.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  6-8 , 13-15 , 14-16 เม.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  12-14 , 26-28 เม.ย.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
พม่า MMR051 (FD) 4 วัน

พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระ ปิดทองพระมหามัยมุนี

เดินทาง   30 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 13,900

เดินทาง  16-19 , 23-26 มี.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  6-9 เม.ย.  ราคา  16,900

เดินทาง  27-30 , 28 เม.ย. - 1 พ.ค.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
แกรนด์พม่า MMR09 6 วัน

ย่างกุ้ง อินแขวน พุกาม มัณฑะเลย์ อินเล

เดินทาง  2-7 เม.ย.  ราคา  30,900

เดินทาง  9-14  เม.ย.  ราคา  29,900

เดินทาง  30 เม.ย. - 5 พ.ค.  ราคา  28,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR04 DD ย่างกุ้ง หงสาวดี 3วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี งัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง คืมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนเจดีย์ชเวตาเลียว พระพุทธไสยาสน์ เจาทัตยี พระมหาเจดีย์ชเวดากอง สิเรียม เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต 

เดินทาง   23-25 ก.พ.  ราคา  11,900

เดินทาง   1-3 , 8-10 , 15-17 , 22-24 , 30 มี.ค. - 1 เม.ย. ราคา 12,900

เดินทาง   9-11 , 16-18 , 23-25 มี.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง   5-7 , 19-21 , 20-22 , 26-28 , 27-29 เม.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  6-8 , 12-14 , 14-16 เม.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  13-15 เม.ย.  ราคา  15,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR021 พักหรู 4 ดาว PG 3วัน

ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี 

เดินทาง   1-3 , 8-10 มี.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  15-17 , 22-24 , 29-31 มี.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  6-8 , 12-14 , 13-15 , 14-16 , 18-20 พ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  19-21 เม.ย. 10-12 , 24-26 , 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR014 DD 2 วัน

ย่างกุ้ง เจดีย์ไจ้เข้า เทพทันใจไจ้เข้า สิเรียม เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจย์ดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กะสาน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตชอนินเนือง ตลาดสก๊อต 

เดินทาง  5-6 , 12-13 , 26-27 มี.ค.  ราคา  6,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR001 ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม DD 3 วัน

ตลาดสก๊อต เจดีย์ไจ๊เข้า เทพทันใจ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระนอนชเวตาเลียว เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน

เดินทาง  22-24 ก.พ. ราคา 9,999

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 23-25 มี.ค. ราคา 9,999

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
MMR052 ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน FD

มัณฑะเลย์  พุกาม  จุดชมวิวทะเลเจดีย์  เจดีย์บูพญา  โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก  วัดเจดีย์ชเวสิกอง     วัดอนันดา  วัดมนุหา  วัดกุบยางกี  วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู  วิหารธรรมยันจี  มัณฑะเลย์  อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง  ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์  พระราชวังไม้สักชเวนานจอง  วัดกุโสดอ

เดินทาง  6-8 , 13-15 เม.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  27-29 เม.ย.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า (JT01)1 วัน SL

ย่างกุ้ง ไหว้พระวัดดัง ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ

เดินทาง  5 , 12 , 19 , 26 มี.ค.

ราคา  4,999

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR05 พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน FD

สัมผัสมนต์เสน่ห์เมืองพุกาม  มัณฑะเลย์  ทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระ ป่าทะเลเจดีย์ 4,000 องค์

เดินทาง  30 มี.ค. - 2 เม.ย.  , 27-30 , 28 เม.ย. - 1 พ.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  6-9 เม.ย.  ราคา  21,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า MMR012 โปรประหยัดย่างกุ้ง หงสาวดี อินแขวน DD 3 วัน

ย่างกุ้ง หงสาวดี เจดีย์ชเวมอดอร์ คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุอินทร์แขวน วัดไจ๊คะวาย พระราชวังบุเรงนอง พระนอนชเวตาเลียว หงสาวดี ย่างกุ้ง เจดีย์โบตะทาวน์เทพทันใจ เทพกระซิบ พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี  

เดินทาง  1-3 , 9-11 , 15-17 , 16-18 , 22-24 , 23-25 มี.ค. ราคา 10,900

Post Dateอัพเดทวันที่01 กุมภาพันธ์ 2562