บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน (PG) MMR031

วัดพระมหาอันตูกานตาร์ ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง ร่วมพิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอกสายน์ เจดีย์นมนาง เขาสกายน์ เจดีย์อูมินทงแส่

เดินทาง  6 , 20 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  4 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  11 , 22 , 29 พ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง  6 ธ.ค. ราคา 13,900 / 8 ธ.ค. ราคา 14,900 / 13 , 20 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  28 ธ.ค. ราคา 15,900 /  30 , 31 ธ.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน (PG) MMR03

เจดีย์เก๊ามูดอว์นั่งรถม้าชมเมือง สกายฮิลล์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาล ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พรมหามัยมุณี อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง  6 , 20 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  4 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  1 พ.ย. ราคา 11,900 / 22 , 29 พ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง  6 , 13 ธ.ค. ราคา 13,900 / 8 ธ.ค. ราคา 14,900 / 20 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  28 ธ.ค. ราคา 16,900 / 30 , 31 ธ.ค. ราคา 17,900 (ปีใหม่)

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พัก 4 ดาว (SL) MMR04

เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดไจ๊คะวาย พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง  30 ส.ค. ราคา 10,900

เดินทาง  6 , 20 ก.ย. ราคา 9,900 / 13 , 27 ก.ย. ราคา 10,900

เดินทาง  4 , 18 ต.ค. ราคา 10,900 / 11 ต.ค. ราคา 12,900 / 25 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  1 , 15 , 28 พ.ย. ราคา 11,900 / 8 , 22 พ.ย. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน (FD) MMR051

พุกาม มัณฑะเลย์ ทะเลเจดีย์ ล่องเรือชมเมืองมิงกุน อมรปุระ ปิดทองพระมหามัยมุนี

เดินทาง  18 , 25 , 29 ส.ค. ราคา 11,900 / 23 , 30 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  1 , 5 ก.ย. ราคา 11,900 / 6 , 13 ก.ย. ราคา 13,900

เดินทาง  12 , 15 , 19 , 20 , 22 , 26 , 27 ก.ย. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าพุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน (PG) MMR051

เจดีย์ชเวซานดอว์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู มัณฑะเลย์ หมู่บ้านมิงกุน ล่องแม่น้ำอิระวดี พระราชวังไม้สักชเวนานจอง พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี สะพานไม้อูเบ็ง

เดินทาง  23 ส.ค. ราคา 13,900 / 30 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  6 , 27 ก.ย. ราคา 13,900 / 20 ก.ย. ราคา 12,900

เดินทาง  11 ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง  1 , 29 พ.ย. ราคา 13,900

เดินทาง  7 ธ.ค. ราคา 15,900 / 13 , 20 , 27 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  28 , 30  ธ.ค. ราคา 17,900 / 29 , 31 ธ.ค. ราคา 18,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดีย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน (PG) MMR021

ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวดอมอร์ พระราชวังบุเรงนอง เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว คิมปูนแค๊มป์ พระธาตุอินทร์แขวน หงสาวดี 

เดินทาง  30 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  6 , 20 ก.ย. ราคา 11,900 / 13 , 27 ก.ย. ราคา 12,900 / 12 ต.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าเมืองแปร เมืองมรดกโลกแห่งประเทศพม่า 3 วัน (DD) MMR41

เจดีย์เบเบพญา เจดีย์บอว์บอว์จีพญา เลเมียตหน่า เจดีย์ชเวซันดอว์ ตลาดเช้าเมืองแปร หลวงพ่อชเวเมี๊ยะมัน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี ตลาดสก๊อต

เดินทาง  16 ส.ค. ราคา 10,900 / 23 , 30 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 27 ก.ย. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน (FD) MMR052

เจดีย์บูพญา พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง วัดกุบยางกี วัดสัญพัญญู มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก

เดินทาง  16 , 23 , 30 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  6 , 20 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  4 ต.ค. ราคา 12,900 / 18 ต.ค. ราคา 13,900 / 25 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  1 , 15 , 29 พ.ย. ราคา 13,900 / 22 พ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง  13 , 20 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 17 ม.ค. ราคา 13,900 / 31 ม.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน พัก 5 ดาว 3 วัน (DD) MMR04

วัดไจ้คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้า  พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา วัดบารมี เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจเทพกระซิบ

เดินทาง  16 , 23 , 30 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 27 ก.ย. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่า 5 ดาว บินแอร์เอเชีย 3 วัน (FD) MMR04

วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอว์ พระราชวังบุเรงนอง พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ๊ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว พระนอนตาหวาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา จดีย์โบตะทาวน์ เทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง  17 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง  14 , 28 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง  12 ต.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  2 , 16 พ.ย. ราคา 12,900 / 9 , 23 พ.ย. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าพัก5ดาวสักการะ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน (SL) MMR014

เทพทันใจ เจดีย์เยเลพญา เจดีย์โตาทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์สุเล พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร เจดีย์ไจ้กระส่าน เจดีย์เอ่งต่อหย่า เจดีย์เมียตซอนินเนือง ตลาดสก็อต

เดินทาง  11 ส.ค. ราคา 8,900

เดินทาง  1 , 8 , 15 , 22 , 29 ก.ย. ราคา ,900

เดินทาง  6 ต.ค. ราคา 7,900 / 13 ต.ค. ราคา 9,900 / 20 , 27 ต.ค. ราคา 8,900

เดินทาง  3 , 17 พ.ย. ราคา 7,900 / 10 , 24 พย. ราคา 8,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562 
   

ทัวร์พม่าถูก
ทัวร์พม่าไหว้พระวัดดัง 1 วัน (DD) JT01

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ ทพกระซิบ ตลาดสก๊อต

เดินทาง 15 , 22 , 29 ส.ค. ราคา 3,999

เดินทาง  5 , 12 , 19 , 26 ก.ย. ราคา 4,499

เดินทาง  3 , 10 , 17 , 24 ต.ค. ราคา 4,999

Post Dateอัพเดทวันที่23 กรกฏาคม 2562