บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL PINKMOSS (JL) 6 D

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ถนนซันมาชิซูจิ เทศกาลดอกทิวลิป เจแปนเอลป์ เก็บสตอเบอร์รี่ ทุ่งพิงค์มอส ภูเขาไฟฟูจิ โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี

เดินทาง 27 เม.ย. - 2 พ.ค. ราคา 49,900

Post Dateอัพเดทวันที่24 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND JAPAN ALPS (TG) 7 D

เทศกาลดอกทิวลิป ไร่สตอเบอร์รี่ วัดอาซะกุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ภูเขาไฟฟูจิ ปราสาทมัตสึโมโต้ เจแปนเอลป์ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดคินคะคุจิ วัดคิโยมิซึ ปราสาทโอซาก้า เอออนพลาซ่า

เดินทาง 13-19 เม.ย. ราคา 72,900  สงกรานต์

Post Dateอัพเดทวันที่24 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND KYUSHU (TG) 7 D

ชมบ่อน้ำร้อนจิโกกุ อาบทรายร้อน หมู่บ้านยูฟูอิน ภูเขาไฟอะโสะ ช่องเขาทาคาชิโฮะ สวนซุยเซนจิ ปราสาทชิบาฮาระ ยอดเขาอินาสะ ล่องเรือชมเกาะคุจูคุชิม่า ศาลเจ้าดาไซฟุ ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

เดินทาง 11-17 เม.ย. ราคา 63,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น SAKURA WORLD HERITAGE (TG) 6 D

วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ เทศกาลมัตสึคะซากุระ ไร่สตอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ ลานสกี หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ถนนซันมาชิซูจิ  วัดคินคะคุจิ วัดคิโยมิซึ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ รถไฟชินคันเซน ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งเอออน

เดินทาง  15-21 ก.พ. , 28 ก.พ. - 5 มี.ค. ราคา 49,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND KANTO (TG) 5 D

เทศกาลดอกทิวลิป เก็บสตอเบอร์รี่ คามาคูระ หลวงพ่อโต ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือโจรสลัด วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งเอออน

เดินทาง  11-15 , 12-16 เม.ย. ราคา 59,900 สงกรานต์

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น GRAND HONSHU (TG) 7 D

เทศกาลดอกทิวลิป ไร่สตอเบอร์รี่ วัดอาซะกุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ ล่องเรือโจรสลัด โอวาคุดานิ ภูเขาไฟฟูจิ ปราสาทมัตสึโมโต้ ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิซึ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งเอออนพลาซ่า

เดินทาง 11-17 เมษา ราคา 69,900 สงกรานต์

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น UNSEEN FUKUOKA(TG) 6 D

ชมบ่อน้ำร้อนจิโกกุ 8 บ่อ อาบทรายร้อน หมู่บ้านยูฟุอิน ภูเขาไฟอะโสะ นั่งเรือเฟอร์รี่สู่นางาซากิ สวนสันติภาพ เฮ้าส์เทนบอส ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ ช้อปปิ้งคาแนลซิตี้ ศาลเจ้าดาไซฟุ ปราสาทฟุกุโอกะ ช้อปปิ้ง ย่านเทนจิน

เดินทาง 29 มี.ค. - 3 เม.ย. ราคา 58,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น HAKODATE SAKURA (TG) 5 D

หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ ไบโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ  ป้อมดาวโกเรียวคาคุ หอคอยโกเรียวคาดุ คลองโอตารุ ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

เดินทาง 20-24 เม.ย. ราคา 50,900

เดินทาง 29 เม.ย. - 2 พ.ค. ราคา 55,900

Post Dateอัพเดทวันที่22 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น MOMENT OF HAKODATE (TG) 5 D

หมู่บ้านชนเผ่าไอนุ โนโบริเบ็ทสึ  หุบเขาจิโกกุดานิ ชมวิวภูเขาฮาโกดาเตะ ตลาดเช้าเมือง ป้อมโกเรียวคาคุ หอหอยโกเรียวคาคุ คลองโอตารุ ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

เดินทาง  5-9 เม.ย.  ราคา  59,900

เดินทาง  11-15 , 12-16 เม.ย.  ราคา  62,900 สงกรานต์

Post Dateอัพเดทวันที่23 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TAKA CHERRY BLOSSOM (TG) 6 D

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ถนนสายซันมาชิซูจิ นั่งกระเช้าวิชโฮตากะโรปเวย์ ปราสาทมัตสึโมโต้ เก็ยสตอเบอร์รี่ ภูเขาไฟฟูจิ รถไฟชินคันเซน ช้อปปิ้งชินจูกุ สวนอูเอโนะ วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี

เดินทาง 29 มี.ค. - 3 เม.ย. ราคา 56,900

Post Dateอัพเดทวันที่22 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น CHERRY BLOSSOM (TG) 6 D

ปราสาทโอซาก้า วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซันมาชิซูจิ สวนผลไม้ ภูเขาไฟฟูจิ รถไฟชินคันเซน ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี

เดินทาง 29 มี.ค. - 3 เม.ย. ราคา 55,900

Post Dateอัพเดทวันที่22 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น SHOCK PRICK (TR) 5 D

โตเกียวเบย์อะควาไลน์ วัดพระใหญ่คามาคูระ ล่องเรือโจรสลัด โอวาคุดานิ ลานสกีฟูจิเทน วัดอาซะกุสะ ช้อปปิ้งชินจูกุ วัดนาริตะซัน ช้อปปิ้งโอไดบะ

เดินทาง 4-8 , 12-16 , 18-22 , 26-30 ม.ค. ราคา 29,900

เดินทาง  1-5 , 9-13 , 15-19 , 21-25 , 23-27 ก.พ. ราคา 29,900

เดินทาง 1-5 , 7-11 , 9-13 มี.ค. ราคา 30,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น HOK ICE BREAKER (TG) 6 D

ทัวร์ญี่ปุ่นฮอคไกโด สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า เทศกาลน้ำแข็ง น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง คลองโอตารุ ช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์ หอนาฬิกาโบราณ ช้อปปิ้งซูซูกิโน่

เดินทาง  15-20 มี.ค. ราคา 49,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น สายเเบ๊ว (SCOOT) 5 วัน

นั่งกระเช้าคาชิ คาชิ วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ่งชินจูกุ โยโกฮาม่า พิพิธภัณฑ์ราเมน คามะคุระ พระใหญ่ไดบุตสึ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า

เดินทาง  เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม

ราคาเริ่มที่ 26,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XW55 SURPRICE WINTER (SCOOT) 4 วัน

วัดซากุสะ โอไดบะ ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ โอวาคุดานิ ลานสกีฟูจิเทน วัดนาริตะ เอออนพลาซ่า

เดินทาง  4-7 , 6-9 , 13-16 , 18-21 , 20-23 ธ.ค.  ราคา  25,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ25 OSAKA TAKAYAMA ชมไฟ (XJ) 5 วัน

ชมแสงสีNabana no Sato อุโมงไฟ ปราสาททอง ทาคายาม่า หมู่บ้านชืราคาวาโกะ อิสระลานสกี ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งซาคาเอะ

เดินทาง ธันวาคม - มีนาคม

ราคาเริ่ม  27,888

Post Dateอัพเดทวันที่06 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ21 TOKYO (XJ) 5 วัน

วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ พิพิธภัณฑ์ราเมน คามาคุระ พระใหญ่ไดบุตสี โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียวพลาซ่า

เดินทาง  พฤศจิกายน - ธันวาคม

ราคาเริ่ม 29,999

Post Dateอัพเดทวันที่06 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TR06 OSAKA TAKAYAMA (SCOOT) 5 วัน

เล่นสกีลานสกีทาคายาม่า โกเบฮาเบอร์แลนด์ หมู่บ้านนินจา อิงะ ศาลเจ้าจิ้งจอก ฟูชิมิอินาริ ป่าไผ่อาราชิยาม่า สะพานโทเก็ตสึ ชินไชบาชิ ริงกุเอ้าท์เล็ท อิออนมอลล์

เดินทาง  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

ราคาเริ่มที่  29,999

Post Dateอัพเดทวันที่06 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TR05 OSAKA KYOTO (SCOOT) 4 วัน

ลานสกีทาคายาม่า หมู่บ้านนินจา หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ศาลเจ้าจิ้งจอก ป่าไผ่อาราชิยาม่า สะพานโทเกตสึ ริงกุเอ้าท์เลท

เดินทาง   ธันวาคม -  กุมภาพันธ์

ราคาเริ่มต้นที่  25,888

Post Dateอัพเดทวันที่06 พฤศจิกายน 2560 
   

ทัวร์ญี่ปุ่นถูกๆดีๆ ทัวร์ญี่ปุ่นถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TR94 TOKYO WINTER LONE (SCOOT) 5 D

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดนาริตะ วัดอาซะกุสะ โอไดบะ แช่ออนเซน ลานสกีฟูจิเท็น

เดินทาง 2-6 ธ.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 6-10 , 13-17 , 16-20 ธ.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 9-13 , 20-24 ธ.ค. ราคา 25,900

เดินทาง 27-31 ธ.ค. ราคา 27,900

Post Dateอัพเดทวันที่17 พฤศจิกายน 2560