บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน 6 วัน 5 คืน (TPE04)

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น -  อุทยานเย๋หลิ่ว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - ชมอุทยานอาลีซาน

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไต้หวัน- กู้กงถนนโบราณจิ่วเฟิ่นJiufen Old Street

เดินทาง 02-07 ,24-28, 30-04 พ.ค 61 ราคา 17,900

เดินทาง 06-11 มิ.ย 61 ราคา 17,900

เดินทาง 13-18 มิ.ย 61 ราคา 18,900

เดินทาง 27-02 , 04-09 , 18-23 ,ก.ค 61 ราคา 17,900

เดินทาง 25- 30 ก.ค 61 ราคา 19,900

เดินทาง 01-06 ส.ค 61 ราคา 17,900

เดินทาง 08-13ิ ส.ค 61 ราคา 18,900

เดินทาง 22-27,29-03 ส.ค 61 ราคา 17,900

เดินทาง 05-10 ก.ย 61 ราคา 17,900

เดินทาง 19-24 ก.ย 61 ราคา 18,900

เดินทาง 26-01 ก.ย 61 ราคา 17,900

เดินทาง 03 -08 ต.ค 61 ราคา 17,900

เดินทาง 10-15 ต.ค61 ราคา 18,900

 

 

Post Dateอัพเดทวันที่17 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3คืน (TPE003)

เที่ยว 2 อุทยาน- นั่งรถไฟโบราณ- ชมอุทยานอาลีซาน-  อุทยานเย๋หลิ่ว

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 18-22 พ.ค 61 ราคา 15,900

เดินทาง 08-12,15-19 ,29-03  มิ.ย 61 ราคา 15,900

เดินทาง  06-10 ,13-17 ก.ค 61  ราคา 15,900

เดินทาง  03-07 ส.ค 61 ราคา 15,900

เดินทาง  07-11 ส.ค 61 ราคา 16,900

เดินทาง 17 -21 ส.ค 61 ราคา 15,900


 

Post Dateอัพเดทวันที่17 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน โปรน้องใหม่ บินสบาย ไป ... ไทเป 5 วัน 3 คืน (TPE002)

 ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่่น - อุทยานเย๋หลิ่วTaipei 101 - ชมหมู่บ้านสายรุ้ง Rainbow village

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - พิเศษ ปล่อยโคมผิงซี!!!

เดินทาง 24-28 ส.ต 61 ราคา 14,900

เดินทาง 7-11,14-18,21-25,25-29,28-02,02-06,05-09 ก.ย 61 ราคา 14,900

เดินทาง  09-13,16-20  ต.ค 61 ราคา 15,900

เดินทาง 19-23 ต.ค 61 ราคา 16,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่17 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ใต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5วัน 3คืน (TPE01)

●ผูหลี่ 

● วัดจงไถซานซื่อ
● หนานโถว 
● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
●วัดพระถังซำจั๋ง 
●วัดเหวินหวู่ (เช้า/กลางวัน/เย็น)
สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดพระถังซำจั๋งหรือ วัดเสวียนกวง 
สักการะเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่หรือ วัดกวนอู 
ขอพรจากองค์เทพกวนอู ณ วัด เหวินหวู่นี้ ชาวไต้หวันจะนิยมแขวนกระดิ่งลมเพื่อเป็นการสักการะองค์เทพเจ้ากวนอู
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สเต๊กจานร้อน และ สลัดบาร์บุปเฟ่ต ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว● หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น●ซีเหมินติง
 
เดินทาง 11-15 พ.ค.61 ราคา 23,900
เดินทาง 01-05 มิ.ย 61 ราคา 23,900
 
Post Dateอัพเดทวันที่12 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ใต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4 วัน3คืน (IT98)

ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

เดินทาง 19-22 , 16-29 เม.ษ. ราคา 15,888

เดินทาง 03-06 , 17-20 , 24-27 พ.ค. ,31 พ.ค.-03มิ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 10-13 ราคา 15,888

เดินทาง 31 พ.ค.-03 มิ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 08-11 มิ.ย. ราคา 12,888

เดินทาง 22-25 มิ.ย. ราคา 13,888

เดินทาง 06-09 ก.ค. ราคา 13,888

เดินทาง 20-23 ก.ค. ราคา 13,888

เดินทาง 26-29 ก.ค. ราคา 16,888

เดินทาง 10-13ส.ค. ราคา 17,888

เดินทาง24-27 ส.ค. ราคา 12,888

เดินทาง 06-09ก.ย. ราคา 13,888

เดินทาง 13-16 ก.ย. ราคา 13,888

เดินทาง 20-23 ก.ค. ราคา 14,888

เดินทาง 27-30 ก.ค. ราคา 14,888

เดินทาง04-07ต.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 11-14 ต.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 18-21 ต.ค. ราคา 15,888

Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน (XW-T28)

 ลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจง ไทเป เหย๋หลิ่ว อุทยานหลิ๋ว หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขี้น) อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน นั่งรถไฟโบราณ ป่าสนพันปี พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 26เม.ษ.-01พ.ค. ราคา 19,888

เดินทาง 03-08 พ.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 09-14 พ.ค. ราคา18,888

เดินทาง 10-15 พ.ค. , 17-22 , ม.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 24-29 พ.ค. ราคา 18,888

เดินทาง 28พ.ค.-02มิ.ย. , 31 พ.ค.-05มิ.ย.  ราคา 17,888

เดินทาง 07-12 , 14-19 , 21-26 มิ.ย. ราคา 17,888

เดินทาง 28มิ.ย.-03ก.ค. ราคา 16,888

 

Post Dateอัพเดทวันที่11 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ใต้หวัน Taiwan Very Good ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน 3คืน (XW-T26)

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 29เม.ษ-03ม.ค. ราคา 16,988

เดินทาง 02-06 , 09-13 ล 13-17 , 16-20 ,23-27 , 27-31 ม.ค. ราคา 15,988 

เดินทาง 06-10 , 20-24 ม.ค. , 30ม.ค.-03มิ.ย. ราคา 14,988

เดินทาง 30ม.ค.-03ก.ค. ราคา 14,988

 เดินทาง 03-07 มิ.ย.ราคา 13,988

เดินทาง 27มิ.ย.-01ก.ค. ราคา 14,988

เดินทาง 01-05 , 08-12 , 15-19 , 22-26 ก.ค. ราคา 13,988

เดินทาง 04-09 , 11-15 , 18-22 ก.ค. ราคา14,988 

เดินทาง 25-29 ก.ค. ราคา 16,988

เดินทาง 26-30 ก.ค. ราคา 18,988

เดินทาง 29ก.ค.-02ส.ค. ราคา 15,988

เดินทาง 10-14 , 17-21 ,24-28 มิ.ย. ราคา13,988

เดินทาง 01-05 , 15-19 , 22-26 ส.ค. ราคา14,988

เดินทาง 05-09 , 19-23 , 26-30 ส.ค. ราคา 13,988

เดินทาง 08-12 ส.ค. ราคา 16,988

เดินทาง 09-13 ส.ค. ราคา 17,988

เดินทาง 12-16 ส.ค. ราคา 15,988

เดินทาง 29ส.ค.-02ก.ย. ราคา 14,988

เดินทาง 02-06 ก.ย. ราคา 13,988

เดินทาง 05-09 , 19-23 , 26-30 ก.ย. ราคา 15,988

เดินทาง 30 ก.ย.-04 ต.ค. รารา 14,988

เดินทาง 02-07 , 07-11 ต.ค. ราคา 15,988 

เดินทาง 10-14 ต.ค.ื ราคา 17,988

เดินทาง 14-18 , 17-21 , 22-26 , 24-28 ต.ค. ราคา 16,988

 

Post Dateอัพเดทวันที่17 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW-T27)

 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ ปล่อยโคมที่ผิงซี กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101 ชมความสวยงามของอนุ สรณ์สถาน

เดินทาง 06-10 เม.ย. ราคา 16,888

เดินทาง 13-17 เม.ย. ราคา 21,888

เดินทาง 14-18 เม.ย. ราคา 18,888

เดินทาง 20-24 เม.ย. ราคา 15,888

เดินทาง 21-25 เม.ย. ราคา 15,888

เดินทาง 27เม.ย.-01 พ.ค.. ราคา 17,888

เดินทาง 28เม.ย.-02 พ.ค. รารา 1,888

เดินทาง 04-08 พ.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 05-09 พ.ค. ราคา 14,888

เดินทาง 11-15 พ.ค. ราคา 15,888

 

Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน EASY BLINK BLINK IN TAIWAN (XW) 5วัน3คืน

วัดจงไถฉานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป  ร้านขนมพายสับปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งศูนย์เครื่องประดับGERMANIUM  COSMETIC CENTER  ช้อปปิ้งซื่อหลิงไนท์มาร์เก็ต ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) ช้อปปิ้งซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 31เม.ย.-4พ.ค. ราคา 17900 

เดินทาง17-22 พ.ค. ราคา 17900 

เดินทาง27-31 พ.ค. ราคา 16900

เดินทาง08-12 มิ.ย ราคา 17900 

เดินทาง12-16 มิ.ย ราคา 16900 

เดินทาง26-30 มิ.ย ราคา 16900

 
Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN BOMB BOMB 4D3N (TG)

เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) ตลาดซีเหมินติง ไถจง หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ

เดินทาง 23-26 มี.ค.  ราคา 19,88

เดินทาง 3-6 , 10-13 , 26-29 พ.ค. ราคา 19,888

เดินทาง 7-10 , 14-17 มิ.ย.  ราคา 19,888

เดินทาง 5-8 , 26-29 ก.ค. ราคา 19,888

เดินทาง 10-13 ส.ค.  ราคา 19,888

เดินทาง 6-9 , 27-30 ก.ย.  ราคา 19,888

Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน Taroko (BR) 5วัน3คืน

สนามบินเถาหยวน หนานโถว วัดจงไถฉาน ล่องเรือทะเลสาบ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตไทจง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง อุทยานทาโรโกะ อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  19-23 พ.ค. ราคา  21,900

เดินทาง  25-29 มิ.ย.  ราคา  21,900

Post Dateอัพเดทวันที่28 มีนาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan สบายเพลินเพลิน KAOHSIUNG (BR) 5วัน3คืน

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบ วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเกาสง Formosa Boulavard อ่าวซีจือ อดีตสถานกงศุลอังกฤษ อ่าวซีจือ อดีตสถานกงศุลอังกฤษ ไถหนาน ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด ร้านคอสเมติค อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่ว ตึกไทเป101

เดินทาง  19-23 เม.ย.  ราคา  20,911

เดินทาง  7-11 พ.ค.  ราคา 19,911

เดินทาง  24-28 พ.ค. ราคา 20,911

เดินทาง  7-11 มิ.ย.  ราคา 19,911

Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan (BR) 5 วัน 3 คืน

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบ สุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซันชมป่าสนพันปี เมืองไทเป ตึกไทเป101 ซื่อหลินไนท์ ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านคอสเมติค Germanium Power เมืองเถาหยวน  Gloria Outlet สนามบินเถาหยวน

เดินทาง  26-30 เม.ย.  ราคา 20,900

เดินทาง  10-14 พ.ค.  ราคา 20,900

เดินทาง  31 พ.ค.-4 มิ.ย.  ราคา 19,900

เดินทาง  11-15 มิ.ย.  ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Ha Ha เที่ยวครบ 3 อุทยบาน (CI) 5วัน 4 คืน

อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานอาลีซาน อุทยานทาโรโกะ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้งไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 พิเศษ..แช่น้ำแร่ออนเซ็นในห้องส่วนตัว!!!

เดินทาง  25-29 เม.ย.  ราคา 28,777

เดินทาง  2-6 , 9-13 , 16-20 พ.ค. ราคา 28,777

เดินทาง 6-10 , 20-24 มิ.ย.  ราคา 28,777

Post Dateอัพเดทวันที่28 มีนาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Shan Shan (CI) 4วัน 3คืน

เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตร) วัดหลงซานซื่อ ตลาดซีเหมินติง ไถจง หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต

เดินทาง  6-9 เม.ย.  ราคา 30,888

เดินทาง  19-20 , 26-29  เม.ย.  ราคา 26,888

เดินทาง  28 เม.ย.-01 พ.ค.  ราคา 26,888
เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ค.  ราคา 26,888
เดินทาง  31 พ.ค.-3 มิ.ย. ราคา 26,888

เดินทาง  7-10 , 21-24 มิ.ย.  ราคา 26,888

Post Dateอัพเดทวันที่06 เมษายน 2561