บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน NY07 TG

สวนดอกไม้ต้าซี ถนนโบราณต้าซี หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดจงไถฉานซื่อ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

เดินทาง 30 ธ.ค. -2 ม.ค. ราคา 35,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน NY06 TG

สวนดอกไม้จงเช่อ หนานโถว วัดเหวินหวู่ สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดไทเป อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดจูหลินซาน สวนดอกไม้ต้าซี เถาหยวนมาร์เก็ต

เดินทาง 29ธ.ค 2 ม.ค. ราคา 41,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน NY05 TG

ไถจง สวนดอกไม้จงเช่อ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 29 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 37,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน NY04 TG

ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ เมืองจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว สวนดอกไม้ต้าซี เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 28 ธ.ค. -2ม.ค. ราคา 40,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน NY03 TG

หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมผวำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ยีเหมินติง ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 

 เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 36,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน NY2 TG

หนานโถว ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว สวนดอกไม้ต้าซี

เดินทาง 28ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 35,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน NY01 TG

เถาหยวน เมืองเจียอี้ หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต หนานโถว วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง  ตึกไทเป101 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

เดินทาง 27ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 43,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน T31 6วัน XW

เถาหยวน หนานโถว ผู่หลี่ ล่องเรืองทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ่านสายรุ้ง ซิมซา ไทจง ฟ่งเจีย ไนท์มาร์เก็ต ไทจง พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮอโนกิ อาหลี่ซัน ป่าสนพันปี ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว ซือหลินไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 13-18 ก.ย. ราคา 16,888

เดินทาง 27 ก.ย. -2 ต.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 4-9 ต.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 11-16 , 18-23 ต.ค. ราคา 20,888

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE04 6วัน SL

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี ไถจง ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจื่วเฟิ่น ซื่อหลิน  วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง 1-6 , 22-27 , 29 ส.ค. -3 ก.ย. ราคา 17,900

เดินทาง 8-13 ส.ค. ราคา 18,900

เดินทาง  5-10 , 26 ก.ย. -1ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 19-24 ก.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 26ก.ย. -1ต.ค. , 3-8 ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 10-15 , 20-25 ต.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 31ต.ค. -5 พ.ย. , 7-12 , 14-19 , 21-26 , 28พ.ย. -3 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 5-10 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 12-17 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 26-31 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 9-14 , 16-21 , 30 ม.ค. -2 ก.พ. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE003 5 วัน SL

หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยะจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ เมืองเจียอี้ อุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี ไถจง ไนท์มาร์เก็ต  อุทยานเย๋หลิ่ว ซีเหมินติง

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 28 ก.ย. -2ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 2-6 ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 12-16 ต.ค ราคา 16,900

เดินทาง 19-23 ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 23-27 ต.ค. , 2-6 , 9-13 , 16-20 , 30 พ.ย. -4 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 7-11 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 14-18 , 21-25 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29 ม.ค. 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE002 5 วัน SL

ไถจง บ้านสายรุ้ง หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไถจง ไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ถนนคนเดินซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาเก็ท

เดินทาง 7-11 , 10-14 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 7-13 , 14-18 , 21-25 ก.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 2-6 , 23-27 , 30 พ.ย. -4 ธ.ค. ราคา 14,900 

เดินทาง 14-18  , 21-25 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 4-8 , 11-5 , 18-22 , 25-29 ม.ค ราคา 14,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE08 4 วัน SL

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซีเหมินติง อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาเก็ต

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. -2ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  6-9 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 13-16 , 21-24 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 27-30 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 ม.ค. ราคา 12,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE01 5วัน BR

วัดจงไถซานซื่อ หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนวนพันปี ร้านใบชา ไถจง ไนท์มาร์เก็ต ไทเป พิพิธภัณฑ์กู้กง ซีเหมินติง เมืองซินเป่ย อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สนามบินเถาหยวน

เดินทาง 5-9 ก.ย. , 11-15 ต.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 28 พ.ย. -2 ธ.ค. ราคา  20,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE002 5 วัน (SL)

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซำจั๋ง อุทยานเย่หลิ่ว ไทเป101 หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา

เดินทาง 6-10 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 7-11 , 10-14 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 21-25 , 25-29 ก.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 9-13 ต.ค. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE003 2 อุทยาน (SL) 5 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อาลีซาน สวนสนพันปี ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเยาหลิ่ว อนุสรณ์เจียงไคเชค ไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง 29 มิ.ย. - 3 ก.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 13-17 ก.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 17-21 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 7-11 , 14-18 , 25-29 , 28 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 2-6 ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 19-23 ต.ค. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TPE04 HELLO TAIPEI (SL) 6 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทำเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เหย่หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป101 กู้กง เจียงไคเชค ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง 18-23 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 1-6 ส.ค. ราคา 17,900 , 8-13 ส.ค. ราคา 18,900 , 22-27 ส.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 29 ส.ค. - 3 ก.ย. , 5-10 , 26 ก.ย. - 1 ต.ค.  ราคา 17,900

เดินทาง 19-24 ก.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 3-8 ต.ค. ราคา 17,900 , 10-15  ต.ค. ราคา 18,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน TIGER FIGHTER TIGER AIR 4 วัน (FT1)

วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานวีรชนจงเรี่ยฉือ

เดินทาง 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 13,999

เดินทาง 5-8 , 13-16 , 19-22 ก.ค. ราคา 13,999

เดินทาง 2-5 , 16-19 , 30 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 13,999

เดินทาง 14-17 , 21-24 ก.ย. ราคา 13,999

เดินทาง 5-8 , 12-15 ต.ค. ราคา 13,999

โทร.085-3272887 , LINE ID : meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่19 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ดีเฟ่อร์ (TIGER AIR) 4 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ตึกไทเป101 ซีเหมินติง พิพิธภัณกู้กง

เดินทาง 28 มิ.ย. - 1 ก.ค. , 5-8 , 19-22 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 13-16 ก.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 2-5 , 16-19 , 30 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 17,900

เดินทาง 14-17 , 21-24 ก.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 5-8 , 12-15 ต.ค. ราคา 18,900

โทร.085-3272887 , ID LINE : meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่19 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ตู้หูวว์ EVA AIR 4 วัน (ST03)

วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดจงไถซานซื่อ ตลาดฝงเจี่ย เขื่อนสือเหมิน เหย่หลิ่ว ไทเป101 เจียงไคเชค

เดินทาง 6-9 , 13-16 , 20-23 ก.ค. ราคา 20,500

เดินทาง 3-6 , 31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 19,500

เดินทาง 7-10 , 21-24 ก.ย. ราคา 19,500

เดินทาง 3-6 ต.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 12-15 ธ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 21-24 ธ.ค. ราคา 22,900

โทร.085-3272887 LINE ID: meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่19 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ฝุด ฝุด EVA AIR 4 วัน ( ST09)

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เหย่หลิ่ว เจียงไคเชค ซีเหมินติง วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101

เดินทาง 14-17 ก.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 11-14 ส.ค. ราคา 21,900 , 18-21 ส.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 1-4 , 15-18 ก.ย. ราคา 20,900

เดินทาง 6-9 ต.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 10-13 , 24-27 พ.ย. ราคา 20,900

เดินทาง 8-11 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 15-18 ธ.ค. ราคา 20,900

โทร.085-3272887 , LINE ID: meerjexplorer

Post Dateอัพเดทวันที่19 มิถุนายน 2561