บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน T38

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - Chocolate Castle - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี
ผิงซี – ตึกไทเป101 – ปล่อยโคมผิงซี - ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  2-6  ,  3-7  , 30 ต.ค. - 3 พ.ย.  ราคา  14,888

เดินทาง  1-5 , 6-10 , 8-12 , 15-19 , 20-24 , 22-26 , 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.  ราคา  14,888

เดินทาง  4-8 , 6-10  ธ.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  11-15 , 18-22 , 20-24 ธ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  25-29 ธ.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  28 ธ.ค. - 1 ม.ค.  , 30 ธ.ค. - 3 ม.ค.   ราคา  24,888  (ปีใหม่)

เดินทาง  1-5 ม.ค.  ราคา  18,888

เดินทาง  3-7 , 8-12 , 10-14 , 15-19  ม.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  17-21  ม.ค.  ราคา  14,888

Post Dateอัพเดทวันที่27 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน TGT11

มิยาฮาร่าไอศครีม-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101-หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน-ตลาดซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–อุทยานเหย่หลิ่ว-มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค

เดินทาง  27-30  ต.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  16-19 พ.ย.  ราคา  17,888

Post Dateอัพเดทวันที่27 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5 วัน T41

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติง ตึกไทเป101 - ปล่อยโคมผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  24-28 , 26-30 , 31 ต.ค. - 4 พ.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  7-11 , 14-18 , 21-25 พ.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  28 พ.ย. - 2 ธ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  5-9 ธ.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  12-16 , 19-23 ธ.ค.  ราคา 16,900

เดินทาง   26-30  ธ.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  2-6 , 9-13 , 16-20 , 30 ม.ค. - 3 ก.พ.  ราคา  16,900

เดินทาง  6-10 ก.พ.  ราคา  18,900

เดินทาง  13-17 , 20-24 , 27 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  5-9 , 12-16 , 19-23 มี.ค.  ราคา  16,900

Post Dateอัพเดทวันที่27 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน-ไทเป-ไทจง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-อุทยานอาหลีซัน 4 วัน CI201

ไทเป101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย๋หลิ่ว – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่  อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – หมู่บ้านสายรุ้ง - วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง

เดินทาง  28 พ.ย. - 1 ธ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  5-8 ธ.ค.  ราคา  18,888

เดินทาง  12-15 ธ.ค.  ราคา  16,888

เดินทาง  2-5 ม.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  9-12 , 16-19 , 30 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  16,888

เดินทาง  6-9 ก.พ.  ราคา  18,888

เดินทาง  13-16 ก.พ.  ราคา  17,888

เดินทาง  20-23 , 27 ก.พ. - 1 มี.ค.  ราคา  16,888

เดินทาง  5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29 มี.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  2-5 , 9-12  , 30 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  18,888

เดินทาง  16-19 , 23-26 เม.ย.  ราคา  16,888

เดินทาง  7-10 พ.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  14-17 , 21-24 พ.ค.  ราคา  16,888

เดินทาง  28-31 พ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 มิ.ย.  ราคา  15,888

Post Dateอัพเดทวันที่27 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน-อาหลีซาน เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น สุริยันจันทรา 5 วัน TGT12

หมู่บ้านสายรุ้ง - เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต  อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน - มิยาฮาร่าไอศครีม – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ตึกไทเป101 - ช้อปปิ้งซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน - ตึกไทเป101

เดินทาง  27 พ.ย. - 1 ธ.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  11-15 ธ.ค.  ราคา  20,900

Post Dateอัพเดทวันที่27 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน T39

ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจัง – วัดเหวินวู่ อุทยานแห่งชาติอาหลีซัน – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตึกไทเป 101 - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  2-6 , 9-13 พ.ย.  ราคา  14,888

เดินทาง  16-20 , 23-27 , 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  7-11 ธ.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  14-18 , 21-25 ธ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  29 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  25,888

เดินทาง  4-8 , 11-15 , 18-22 ม.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  1-5 , 15-19 , 22-26 , 28 ก.พ. - 4 มี.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  8-12 ก.พ.  ราคา  17,888

เดินทาง  7-11 , 14-18 , 21-25 มี.ค.  ราคา  15,888

Post Dateอัพเดทวันที่27 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน TPE41
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เดินทาง  8-12 , 15-19 , 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 3 ธ.ค.  ราคา  13,878
เดินทาง  14-18 , 21-25 พ.ย.  ราคา  12,878
เดินทาง  4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 ธ.ค.  ราคา  17,878
เดินทาง  11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30  ธ.ค.  ราคา  13,878
เดินทาง  27-31 ธ.ค.  ราคา  20,878
เดินทาง  28 , 29 , 30 , 31 ธ.ค.  ราคา  21,878 (ปีใหม่)
เดินทาง  8-12 , 9-13 , 10-14 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 29 ม.ค. - 2 ก.พ. , 30 ม.ค. - 3 ก.พ. , 31 ม.ค. - 4 ก.พ.   ราคา  13,878
เดินทาง  5-9 , 6-10  , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 ก.พ.  ราคา  13,878
เดินทาง  7-11 ก.พ.  ราคา  15,878
เดินทาง  27 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา  14,878
เดินทาง  -8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 25-29 , 26-30 , 27-31 มี.ค.  ราคา  13,878
เดินทาง  2-6 , 3-7 เม.ย.  ราคา  15,878
เดินทาง  8-12 เม.ย.  ราคา  13,878
เดินทาง  9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19  เม.ย. ราคา 18,878 (สงกรานต์)
เดินทาง  16-20 , 17-21 , 29 เม.ย. - 3 พ.ค. , 30 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา 14,878
เดินทาง  23-27 , 24-28 เม.ย.  ราคา  13,878
เดินทาง  1-5 , 2-6 , 6-10 พ.ค.  ราคา  16,878
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 5 วัน TPE35
ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทาง  28 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 29 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  31,878
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เจียอี้ ไทเป 5 วัน TPE36
ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวิ่นหวู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น ซีเหมินติง วัดหลงซาน ตึกไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค MITSUI-OUTLET-PARK
เดินทาง  27-31  ธ.ค.  ราคา  27,878
เดินทาง  29 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  29,878
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน T-DED WONDERFUL TAIWAN 5 วัน TPE55
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  ไทจง  หมู่บ้านสายรุ้ง  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป-101 ตลาดปลาไทเป  เย่หลิ่ว  จิ่วเฟิ่น  ตั้นสุ่ย  ถนนโบราณ
เดินทาง  24-28 ต.ค.  ราคา  19,999   /   7-11 พ.ย.  , 13-17 ธ.ค.  ราคา  19,999
เดินทาง  20-24  ธ.ค.  ราคา  20,999
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป 4 วัน TPE12
ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  วัดเหวิ่นหวู่  หมู่บ้านสายรุ้ง  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น  ตลาดปลาไทเป  ตึกไทเป101
เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ,  30 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  21,878
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว 4 วัน TPE11
หมู่บ้านสายรุ้ง Cona's-Chocolate-Castle Miyahara-ice-cream ตึกไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
เดินทาง  2-5 , 16-29 พ.ย.  ราคา  14,878
เดินทาง  5-8 , 6-9 , 7-10 , ธ.ค.  ราคา  17,878
เดินทาง  14-17 , 21-24 ธ.ค.  ราคา  14,878
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน TPE05
วัดหลงซาน วัดเสียไห่เฉิงหวง วัดเหวิ่นหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง  หมู่บ้านสือเฟิ่น  ผิงซี หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเเห่งชาติเย่หลิ่ว
เดินทาง  9-13 ต.ค.  ราคา  15,878  ,  30 ต.ค.  - 3 พ.ย.  ราคา  14,878
เดินทาง  4-8 , 17-21 , 18-22 , 26-30 พ.ย.  ราคา  13,878
เดินทาง  7-11 , 8-12 , 14-18 , 15-19 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. , 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. , 29 พ.ย. - 3 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.   ราคา  14,878
เดินทาง  1-5 , 2-6 , 15-19 , 22-26 ธ.ค.  ราคา  13,878
เดินทาง  3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 7-11 ธ.ค.  ราคา  17,878
เดินทาง  8-12 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 18-22 , 19-23 , 20-24  ธ.ค.  ราคา  15,878
เดินทาง  9-13 , 10-14 , 16-20 , 17-21 , 24-28 ธ.ค.  ราคา  14,878
เดินทาง  25-29 ธ.ค.  ราคา  16,878
เดินทาง  26-30 , 27-31 ธ.ค.  ราคา  22,878
เดินทาง  28 , 29 , 30 , 31 ธ.ค.  ราคา  25,878  (ปีใหม่)
เดินทาง  1-5 ม.ค.  ราคา  19,878  
เดินทาง  2-6 , 3-7 , 4-8 , 8-12 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 15-19 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 29  ม.ค. - 2 ก.พ. , 30 ม.ค. - 3 ก.พ. , 31 ม.ค. - 4 ก.พ.  ราคา  15,878
เดินทาง  5-9 , 12-16 , 19-23 ม.ค.  ราคา  13,878  
เดินทาง  6-10 , 7-11 , 13-17, 14-18  ม.ค.  ราคา  14,878
เดินทาง  1-5 , 8-12 ก.พ.  ราคา  15,878
เดินทาง  3-7 , 4-8 , 10-14 , 11-15 , 15-19 , 17-21 , 18-22 , 22-26 , 24-28 , 25-29 , 29 ก.พ.  4 มี.ค.  ราคา  14,878
เดินทาง  5-9 , 7-11 ก.พ.  ราคา  16,878
เดินทาง  6-10 ก.พ.  ราคา  17,878
เดินทาง  9-13 , 16-20 , 23-27 ก.พ.  ราคา  13,878
เดินทาง  12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 , 21-25 , 26 , 27 , 28  ก.พ.  ราคา  15,878
เดินทาง  1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 มี.ค.  ราคา  13,878
เดินทาง  2-6 , 3-7 , 7-11 , 9-13 , 10-14 , 14-18 , 16-20 , 17-21 , 21-25, 23-27 , 24-28 มี.ค.  ราคา  14,878
เดินทาง  4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17 , 18-22 , 19-23 , 20-24 มี.ค. ราคา 15,878
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป 5 วัน TPE21
หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา   ุอุทยานเเห่งชาติอาลีซาน ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจีย ไคเช็ค ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
เดินทาง  4-8 ต.ค.  ราคา  23,999  /  9-13 ต.ค.  ราคา  24,999
เดินทาง  18-22 ต.ค.  ราคา  25,999  /  23-27 ต.ค.  ราคา  26,999
เดินทาง  25-29 , 26-30 ต.ค.  ราคา  24,999
เดินทาง  1-5 , 6-10 , 8-12 , 13-17 , 15-19 , 20-24 , 22-26 , 27 พ.ย. - 1 ธ.ค. , 30 พ.ย. - 4 ธ.ค.  ราคา  24,999
เดินทาง  7-11 ธ.ค.  ราคา  26,999  /  13-17 , 18-22 , 20-24 ธ.ค.  ราคา  24,999
เดินทาง  30 ธ.ค. - 3 ม.ค.  ,  31 ธ.ค. - 4 ม.ค.  ราคา  31,999
 
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน TPE20
หนานโถว ไทเป ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา อุทยานเเห่งชาติอาลีซาน เจียอี้ ตลาดปลาไทเป ไทเป101 ซีเหมินติง อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  10-13 ต.ค.  ราคา  21,999  ,  20-23 ต.ค.  22,999

เดินทาง  25-28 ต.ค.  ราคา  21,999  , 26-29 ต.ค.  ราคา  20,999

เดินทาง  9-12 , 14-17 , 16-19 , 21-24 , 30 พ.ย. - 3 ธ.ค.  ราคา  19,999

เดินทาง  5-8 ธ.ค.  ราคา  22,999  ,  21-24 ธ.ค.  ราคา  20,999

เดินทาง  31 ธ.ค. - 3 ม.ค.  ราคา  28,999

Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน 7 วัน TPE03
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ฮัวเหลียน ไทจง ไทเป หนานโถว ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง อุทยานเย่หลิ่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป-101
เดินทาง  17-23 ต.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  3-9 , 4-10 ธ.ค.  ราคา  22,878
เดินทาง  26 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 27 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  29,878
เดินทาง  14-20 ม.ค.  ,  5-11 ก.พ.  ,  11-17 มี.ค.  ราคา  20,878
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 6 วัน TPE01
อาลีซาน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ไต้หวัน ไทเป ไทจง เจียอี้ หนานโถว ซีเหมินติง วัดหลงซาน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เดินทาง  2-7 ต.ค.  ราคา 15,999  /  9-14 ต.ค.  ราคา  18,999
เดินทาง  22-27 ต.ค.  ราคา  18,999
เดินทาง  12-17 , 19-24 พ.ย. , 24-29 ธ.ค.  ราคา  16,878
เดินทาง  4-9 , 5-10 ธ.ค.  ราคา  20,878
เดินทาง  20-25 ธ.ค.  ราคา  17,878
เดินทาง  7 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. , 29 ธ.ค. - 3 ม.ค.  ราคา  26,878  (ปีใหม่)
เดินทาง  15-20 , 29 ม.ค. - 3 ก.พ.  ราคา  17,878
เดินทาง  5-10 , 12-17 , 6 ก.พ. - 2 มี.ค. , 11-16 , 18-23 มี.ค.  ราคา  17,878
 
Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวันปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 (VZ) 4 วัน RMQ01

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

เดินทาง  16-19 ต.ค.  ราคา  14,888  /  20-23 ต.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  31 ต.ค. - 3 พ.ย.  ราคา  13,888

เดินทาง   1 , 3 , 7 , 9 , 10 , 14 , 17 , 21 , 24 , 28 , 29 พ.ย.  ราคา  13,888

เดินทาง  30 พ.ย.  ราคา  12,888

เดินทาง  1 , 12 , 13 , 15 , 19 ธ.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  5-8 ธ.ค.  ราคา  15,888  /  26-29 ธ.ค.  ราคา  16,888

เดินทาง  27-30 ธ.ค.  ราคา  19,888

Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน เทศกาลปีใหม่ 2020 (VZ) 5 วัน TPE01

วัดจงไถฉานซื่อ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ – เจี้ยอี้ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองไถจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง – ชมพลุไฟตึกไทเป 101 ที่หอรำลึกซุนยัดเซน

เดินทาง  28 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  25,888

Post Dateอัพเดทวันที่26 กันยายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว (TG) 4 วัน TPE001

หมู่บ้านสายรุ้ง นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง อนุสรณ์เจียงไคเชค ตลาดซีเหมินติง ไทเป101 อุทยานเย่หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  19-22 ธ.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  25 ธ.ค.  ราคา  20,900

เดินทาง  9-12 ม.ค.  ราคา  20,900

เดินทาง  6 , 13 ก.พ.  ราคา  20,900

เดินทาง  27 ก.พ.  ราคา  21,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 ตุลาคม 2562