บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Extra One (CI) 3 วัน

หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจียไนทมาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ซีเหมินติง ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  2-4  พ.ค.  ราคา  19,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 กุมภาพันธ์ 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน Extra Two (CI) 3 วัน

หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจียไนทมาร์เก็ต ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน ซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  3-5  พ.ค.  ราคา  17,900

Post Dateอัพเดทวันที่03 กุมภาพันธ์ 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว (CHINA AIR) ZTPE37
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่นซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  วัดหลงซาน
 
เดินทาง  15-18  เม.ย.  ราคา  17,999
เดินทาง  18-21 , 22-25 , 25-28 เม.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  29 เม.ย. - 2 พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  2-5 , 6-9 พ.ค.  ราคา  17,999
เดินทาง  13-16 , 16-19 , 23-26  พ.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  20-23 , 27-30  พ.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  30 พ.ค. - 2 มิ.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  3-6 , 4-7 มิ.ย.  ราคา  17,999
เดินทาง  6-9 , 13-16  มิ.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  10-13 , 17-20  มิ.ย.  ราคา  14,999
เดินทาง  4-7 , 25-28 ก.ค.  ราคา  17,999
เดินทาง  8-11 , 11-14 ก.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  15-18 , 18-21 , 22-25 , 29 ก.ค. - 1 ส.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 26-29 , 29 ส.ค. - 1 ก.ย.  ราคา  15,888
เดินทาง  5-8  , 19-22 ส.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  12-15 ส.ค.  ราคา  17,999
เดินทาง  2-5 , 12-15 , 23-26 ก.ย.  ราคา  14,999
เดินทาง  5-8 , 9-12 , 16-19 19-22 , 26-29, 30 ก.ย. - 3 ต.ค.   ราคา  15,999
เดินทาง  3-6 , 7-10 , 14-17 , 17-20 , 21-24 ต.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  10-13 ต.ค.  ราคา  17,999
Post Dateอัพเดทวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL LOVE (TG) 4 วัน

วัดหลงซาน ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  19-22 , 26-29 ก.พ.  ราคา  19,500

เดินทาง  5-8 , 19-22 มี.ค.  ราคา  19,500

เดินทาง  23-26 เม.ย.  ราคา  20,500

เดินทาง  14-17 , 28-31 พ.ค.  ราคา  20,500

เดินทาง  11-14 , 25-28 มิ.ย.  ราคา  20,500

Post Dateอัพเดทวันที่06 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL GOOD (TG) 5 วัน

อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดซิงเทียน ตลาดซีเหมินติง ล่องสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  18-22 กพ.  ราคา  20,500

เดินทาง  8-12 , 22-26  เม.ย.  ราคา  21,000

เดินทาง  2-6 , 20-24  พ.ค.  ราคา  21,000

Post Dateอัพเดทวันที่29 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL BEST (TG) 5 วัน

ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไถจง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต อุทยานทาโรโกะ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  15-19 ม.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  12-16 ก.พ.  ราคา  24,900

เดินทาง  4-8 , 18-22 มี.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  22-26 เม.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  2-6 พ.ค.  ราคา  25,900 (วันฉัตรมงคล)

เดินทาง  27-31 พ.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  10-14 , 24-28 มิ.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  3-7 ก.ค.  ราคา  25,900 (อาสาฬหบูชา)

เดินทาง  22-26 ก.ค.  ราคา  24,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL LIKE (TG) 4 วัน

อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซานซื้อ ไทเป101 ตลาดซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต อาลีซาน เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟโบราณ

เดินทาง  16-19  ม.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  7-10 ก.พ.  ราคา  22,900 (มาฆบูชา)

เดินทาง  20-23 ก.พ.  ราคา  21,900

เดินทาง  12-15 , 26-29  มี.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  3-6  เม.ย.  ราคา  22,900

เดินทาง  23-26 เม.ย.  ราคา  21,900

เดินทาง  2-5 พ.ค.  ราคา  22,900

เดินทาง  14-17 , 21-24 พ.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  11-14 , 25-28 มิ.ย.  ราคา  21,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (EVA AIR) 5 วัน ZTPE59
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  หมูบ้านวัฒนธรรม9เผ่า  วัดหลงซาน  อุทยานอาลีซาน  หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น
เดินทาง  5-9  มี.ค.  ราคา  17,999
เดินทาง  3-7  เม.ย.  ราคา  20,999
เดินทาง  16-20 , 23-27  เม.ย.  ราคา  19,999
เดินทาง  7-11 , 13-17 พ.ค.  ราคา  19,999
เดินทาง  21-25 , 28 พ.ค. - 1 มิ.ย.  ราคา  18,999
เดินทาง  25-29  มิ.ย.  ราคา  17,999
Post Dateอัพเดทวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง (TG) 5 วัน TPE22
บ้านสายรุ้ง  อาลีซาน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ตึกไทเป101  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเทียวหยวน
เดินทาง  6-10 มี.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  13-17 , 20-24 มี.ค.  ราคา  24,999
เดินทาง  2-6 เม.ย.  25,999
เดินทาง  9-13  เม.ย.  ราคา  26,999
เดินทาง  24-28 เม.ย.  ราคา  24,999
เดินทาง  1-5 , 2-6 พ.ค.  ราคา  26,999
เดินทาง  15-19 , 22-26 พ.ค.  ราคา  24,999
Post Dateอัพเดทวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน 4 วัน (บินเช้า-กลับค่ำ) (CI) TPE01

ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

เดินทาง  20-23 เม.ย. ราคา 15,888

เดินทาง  5-8 , 8-11 , 18-21 , 21-24 , 29 พ.ค. - 1 มิ.ย. ราคา 15,888

เดินทาง  4-7 , 8-11 , 16-19 มิ.ย. ราคา 15,888

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 28-31 , 30 ก.ค. - 2 ส.ค. ราคา 15,888

เดินทาง  4-7 , 6-9 , 10-13 , 18-21 , 21-24 ส.ค. ราคา 15,888

เดินทาง  3-6 , 7-10 , 17-20 , 29 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 15,888

เดินทาง  13-16 , 19-22 ต.ค. ราคา 16,888

Post Dateอัพเดทวันที่26 กุมภาพันธ์ 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน (EVA AIR) ZTPE52
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า   ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ไทเป101  ซีเหมินติง
เดินทาง  11-16  มี.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  8-13 , 29 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  3-8 , 10-15 มิ.ย.  ราคา  19,999
Post Dateอัพเดทวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (TG) 4 วัน TPE20
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา  วัดพระถังซัมจั๋ง  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน  ตลาดปลาเมืองไทเป  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ตึกไทเป101
เดินทาง  5-8 , 26-29 มี.ค.  ราคา  19,999
เดินทาง  3-6 เม.ย.  ราคา  20,999
เดินทาง  10-13 เม.ย.  ราคา  26,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  12-15 เม.ย.  ราคา  28,999 (สงกรานต์)
เดินทาง  23-26 เม.ย.  ราคา  19,999
เดินทาง  30 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  20,999
เดินทาง  3-6 , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  20,999
เดินทาง  14-17 พ.ค.  ราคา  19,999
เดินทาง   18-21 มิ.ย.  ราคา  19,999
Post Dateอัพเดทวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวันอาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น (CI) 5 วัน CI202

หมู่บ้านสายรุ้ง-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตลาดซิเหมินติง อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง–วัดจงไถ่ฉานซื่อ–ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต

เดินทาง  28 ก.พ. - 3 มี.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  11-15 มี.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  17-21 เม.ย.  ราคา  18,900

เดินทาง  12-16 มิ.ย.  ราคา  17,900

เดินทาง  17-21 ก.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  7-11 , 28 ส.ค. - 1 ก.ย.  ราคา  18,900

เดินทาง  11-15 , 25-29 ก.ย.  ราคา  17,900

เดินทาง  2-6 , 16-20 ต.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  9-13 ต.ค.  ราคา  20,900

Post Dateอัพเดทวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป 5 วัน TPE41
ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวิ่นหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
 
เดินทาง  27 ก.พ. - 2 มี.ค. , 28 ก.พ. - 3 มี.ค.  ราคา  14,878
เดินทาง  6-10 , 12-16  มี.ค. ราคา 13,878
เดินทาง  18-22 , 19-23 , 27-31 มี.ค.  ราคา  13,878
เดินทาง  2-6 , 3-7 เม.ย.  ราคา  15,878
 
เดินทาง  9-13 , 10-14 , 11-15 , 13-17 , 14-18 , 15-19  เม.ย. ราคา 18,878 (สงกรานต์)
 
เดินทาง  16-20 , 17-21 , 29 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา 14,878
เดินทาง  23-27 , 24-28 เม.ย.  ราคา  13,878
เดินทาง  1-5 , 2-6 , 6-10 พ.ค.  ราคา  16,878
Post Dateอัพเดทวันที่13 กุมภาพันธ์ 2563