บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ไต้หวัน

ทัวร์ไต้หวัน

 

เราคือบริษัททัวร์ไต้หวัน ผู้ให้บริการจัดการท่องเที่ยวไต้หวันแบบครบวงจร ตั๋วเครื่องบิน จองห้องพัก จองโรงแรม จองรถ แพ็คเกจทัวร์ ให้คำแนะนำการท่องเที่ยวในไต้หวัน เราจะพานักท่องเที่ยวไปเยือนไต้หวันและได้พบกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามดุจดั่งจินตนาการ แต่อยู่บนโลกแห่งความจริงและสามารถสัมผัสได้จริงจากการนำเที่ยวของเรา บริษัท อาร์เจ ทราเวล จำกัด


ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ (TG) TPE02

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง DUTY FREE-อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตลาดกลางคืน-ซื่อหลิน-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก

เดินทาง  11-15  เม.ย.  ราคา  30,888 (สงกรานต์)

Post Dateอัพเดทวันที่28 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน เถิดเทิง TG 5 วัน

อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง วัดหลงซาน ซีเหมินติงกระเช้าเมงคง ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  10-14  เม.ย.  ราคา  34,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน โจ๊ะพรึม พรึม TG 5 วัน

หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 เผ่า กระเช้าพาโนราม่า ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง ตึกไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  12-16  เม.ย.  ราคา  35,500

Post Dateอัพเดทวันที่15 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน โป๊งเหน่ง TG 4 วัน

ไทเป101 ซื่อหลืนไนท์มาร์เก็ต วัดจงไถซานซื่อ วัดเหวินหวู่ ล่อเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนดอกไม้จงเซ่ อนุสรณ์เจียงไคเชค อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอย

เดินทาง  13-16  เม.ย.  ราคา  33,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน สามช่า 3 อุทยาน สงกรานต์ TG 5 วัน

อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไทเป101 อุทยานทาโรโกะ อุทยานเย่หลิ่ว  ช้อปปิ้งเจี้ยอี้ ฟงเจี้ย ซีเหมินติง

เดินทาง  12-16  เม.ย.  ราคา  35,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ป๊ะเท่งป๊ะ TG 4 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตลาดปลาไทเป วัดหลงซาน ซีเหมินติง ตึกไทเป101 อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  11-14  เม.ย.  ราคา  31,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน บันเทิง สงกรานต์ TG 6 วัน

วัดจงไถซานซื่อ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านญี่ปุ่นฮิโนกิ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ฟงเจี้ยไนทมาร์เก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง อนุสรณ์เจียงไคเชค ซื้อหลินไนท์มาร์เก็ต หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว วัดหลงซาน ไทเป101

เดินทาง  10-15 เม.ย.  ราคา  36,999

Post Dateอัพเดทวันที่15 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ฟาร์มแกะชิงจิ้ง นั่งรถไฟความเร็วสูง THSR CI 5 วัน TPE002CI

อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ตลาดอี้จง ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค

เดินทาง  4-8  มี.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  18-22  มี.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  2-6  เม.ย.  ราคา  20,900

เดินทาง  1-5 , 2-6  พ.ค.  ราคา  20,900

Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน (CI) TPE01

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย  ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-หนานโถว-ไทเป-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ขนมพายสับปะรด-ร้านเครื่องสำอาง-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง-แช่น้ำแร่ภายในห้องพัก อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น- อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-MITSUI OUTLET MALL

เดินทาง  23-26 ก.พ.  ราคา  15,888

เดินทาง  4-7 , 6-9   มี.ค.  ราคา  15,888

Post Dateอัพเดทวันที่28 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2 (VZ) RMQ01

อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก- ตลาดกลางคืนซื่อหลิน อุทยานเหย่หลิ่ว-เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-วัดหลงซาน-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง DUTY FREE-หนานโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย

เดินทาง  8-11 , 9-12 ก.พ.  ราคา  15,888

เดินทาง  21-24  ก.พ.  ราคา  13,888

เดินทาง  1-4 , 20-23 มี.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  22-25 มี.ค.  ราคา  12,888

Post Dateอัพเดทวันที่28 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL LOVE (TG) 4 วัน

วัดหลงซาน ซีเหมินติง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  19-22 , 26-29 ก.พ.  ราคา  19,500

เดินทาง  5-8 , 19-22 มี.ค.  ราคา  19,500

เดินทาง  23-26 เม.ย.  ราคา  20,500

เดินทาง  14-17 , 28-31 พ.ค.  ราคา  20,500

เดินทาง  11-14 , 25-28 มิ.ย.  ราคา  20,500

Post Dateอัพเดทวันที่06 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL GOOD (TG) 5 วัน

อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดซิงเทียน ตลาดซีเหมินติง ล่องสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  18-22 กพ.  ราคา  20,500

เดินทาง  8-12 , 22-26  เม.ย.  ราคา  21,000

เดินทาง  2-6 , 20-24  พ.ค.  ราคา  21,000

Post Dateอัพเดทวันที่29 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL BEST (TG) 5 วัน

ตลาดซีเหมินติง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ไถจง ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต อุทยานทาโรโกะ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  15-19 ม.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  12-16 ก.พ.  ราคา  24,900

เดินทาง  4-8 , 18-22 มี.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  22-26 เม.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  2-6 พ.ค.  ราคา  25,900 (วันฉัตรมงคล)

เดินทาง  27-31 พ.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  10-14 , 24-28 มิ.ย.  ราคา  24,900

เดินทาง  3-7 ก.ค.  ราคา  25,900 (อาสาฬหบูชา)

เดินทาง  22-26 ก.ค.  ราคา  24,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน FEEL LIKE (TG) 4 วัน

อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซานซื้อ ไทเป101 ตลาดซีเหมินติง ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟงเจียไนท์มาร์เก็ต อาลีซาน เจียอี้ไนท์มาร์เก็ต นั่งรถไฟโบราณ

เดินทาง  16-19  ม.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  7-10 ก.พ.  ราคา  22,900 (มาฆบูชา)

เดินทาง  20-23 ก.พ.  ราคา  21,900

เดินทาง  12-15 , 26-29  มี.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  3-6  เม.ย.  ราคา  22,900

เดินทาง  23-26 เม.ย.  ราคา  21,900

เดินทาง  2-5 พ.ค.  ราคา  22,900

เดินทาง  14-17 , 21-24 พ.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  11-14 , 25-28 มิ.ย.  ราคา  21,900

Post Dateอัพเดทวันที่20 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป (EVA AIR) 5 วัน ZTPE59
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา  หมูบ้านวัฒนธรรม9เผ่า  วัดหลงซาน  อุทยานอาลีซาน  หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น

เดินทาง  27 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  18,999

เดินทาง  5-9 มี.ค.  ราคา  17,999

เดินทาง  3-7 เม.ย.  ราคา  20,999

เดินทาง  16-20 , 23-27  เม.ย.  ราคา  19,999

เดินทาง  7-11 , 13-17 พ.ค.  ราคา  19,999

เดินทาง  21-25 , 28 พ.ค. - 1 มิ.ย.  ราคา  18,999

เดินทาง  25-29 มิ.ย.  ราคา  17,999

Post Dateอัพเดทวันที่23 ธันวาคม 2562 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง (TG) 5 วัน TPE22
บ้านสายรุ้ง  อาลีซาน  ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ  ตึกไทเป101  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดเทียวหยวน

เดินทาง  17-21 ม.ค.  ราคา  24,999
เดินทาง  6-10 ก.พ.  ราคา  25,999
เดินทาง  14-18 , 21-25 ก.พ.  ราคา  24,999
เดินทาง  6-10 มี.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  13-17 , 20-24 , 27-31 มี.ค.  ราคา  24,999
เดินทาง  2-6 เม.ย.  25,999
เดินทาง  24-28 เม.ย.  ราคา  24,999
เดินทาง  1-5 , 2-6 พ.ค.  ราคา  26,999
เดินทาง  15-19 , 22-26 พ.ค.  ราคา  24,999
Post Dateอัพเดทวันที่06 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโระโกะ (TG) TPE04

วัดจงไถซาน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั่ง-วัดเหวินหวู่-เมืองเจียอี้  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ตลาดกลางคืน ย่านซีเหมินติง-อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก

เดินทาง  11-16  , 12-17 เม.ย.   ราคา  33,888  (สงกรานต์)

Post Dateอัพเดทวันที่28 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน เกาสง (TG) 6 วัน TGTPE05

อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชาอู่หลง - เมืองเกาสง - โดมแห่งแสง - ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ วัดโฝวกวงซาน - E-Da Outlet Mall - ไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย วัดจงไถซาน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั่ง - วัดเหวินหวู่ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง

เดินทาง  11-16 เม.ย.   ราคา  32,888  (สงกรานต์)

Post Dateอัพเดทวันที่28 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว (CHINA AIR) ZTPE37
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ซีเหมินติง  หมู่บ้านโบราณจิ่งเฟิ่น  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่นซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต  วัดหลงซาน

เดินทาง  16-19 , 17-20 , 18-21 ม.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 27 ก.พ. - 1 มี.ค. , 28 ก.พ. - 2 มี.ค. , 29 ก.พ. - 3 มี.ค. ราคา  15,999
เดินทาง  6-9 , 7-10 มี.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  13-16 มี.ค.  ราคา  15,999
 
Post Dateอัพเดทวันที่06 มกราคม 2563 
   

ทัวร์ไต้หวันถูก
ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน (EVA AIR) ZTPE52
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ  อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  นั่งกระเช้าพาโนราม่า  หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า   ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ไทเป101  ซีเหมินติง
เดินทาง  8-13  ม.ค.  ราคา  21,999
เดินทาง  12-17 ก.พ.  ราคา  22,999
เดินทาง  11-16 , 18-23 มี.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  8-13 , 29 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา  22,999
เดินทาง  3-8 , 10-15 มิ.ย.  ราคา  19,999
Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562