บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามถูก
VN07-FD

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน ชมนาขั้นบันไดซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน

เดินทาง  1-5 พ.ค.  ราคา  17,900

เดินทาง  9-13 , 16-20 , 23-27 พ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  30 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  6-10 มิ.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  20-24 มิ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  4-8 ,25-29 ก.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  18-22 ก.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  1-5 ส.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  8-12 ส.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  15-19 , 22-26 ส.ค.  ราคา  15,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN07-SL

เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

เดินทาง  15-19 , 29 พ.ค. - 2 มิ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  22-26 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  5-9 , 19-23 มิ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  12-16 , 26-30 มิ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  15-19 , 17-21 , 29 ก.ค. - 2 ส.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  24-28 ก.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง 31 ก.ค. - 4 ส.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  7-10 , 21-25 ส.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  12-16 ส.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  14-18 , 28 ส.ค. - 1 ก.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  4-8 , 11-15 , 25-29 ก.ย.  ราคา  14,900

ดินทาง  18-22 ก.ย.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN061 FD

มหัศจรรย์ฟานซีปัน ซาปา  ฮานอย ฮาลอง ซาปา นิงห์บิงห์ นั่งกระเช้าฟานซิปัน

เดินทาง  5-8 , 8-11 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  12-15 , 15-18 , 26-29 พ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  2-5 , 16-19 , 30 มิ.ย. - 3 ก.ค.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN05 SL

มหัศจรรย์ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน

เดินทาง  3-6 , 19-22 , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  10-13 , 12-15 .ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  24-27 พ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24 มิ.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  5-8 , 19-22 , ก.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  12-15 , 14-17 , 28-31 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  26-29 ก.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  2-5 , 16-19 , 30 ส.ค. - 2 ก.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  9-12 , 11-14 ส.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  23-26 ส.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN005-VJ

มหัศจรรย์ซาปา ฟานซิปัน ฮานอย นิงห์บิงห์ นั่งกระเช้าฟานซิปัน

เดินทาง  1-5 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  8-12 , 15-19 , 16-20 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  22-26 พ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  29 พ.ค. - 2 มิ.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  5-9 , 12-16 , 19-23 , 26-30 มิ.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  3-7 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 24-28 , 31 ก.ค. - 4 ส.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  7-11 , 14-18 ส.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  21-25 ส.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  28 ส.ค. - 1 ก.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  4-8 , 11-15 , 18-22 , 25-29 ก.ย.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN006 VZ

เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ขึ้นกระเช้าฟานซิปัน

เดินทาง  19-22 , 26-29 เม.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  17-20 พ.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  24-27 พ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  5-8 ก.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  12-15 , 26-29 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  13-16 ก.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 10-13 ส.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  23-26 ส.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  30 ส.ค. - 2 ก.ย.  ราคา  11,900

เดินทาง  6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN031-FD

มหัศจรรย์ดาลัด เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย พักริมทะเล

เดินทาง  28 เม.ย. - 1 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  10-13 , 17-20 , 18-21 , 24-27 พ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  1-4 , 8-11 มิ.ย.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN003-VZ

ดาัด มุยเน่ โฮจิมินห์ บินตรงเข้าดาลัด ออกโฮจิมินห์

เดินทาง  3-6 พ.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  10-13 , 17-20 พ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  24-27 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  5-8 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  14-17 ก.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  2-5 , ส.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  16-19 ส.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  23-26 ส.ค.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN1-VZ

มหัศจรรย์ดาลัด ชมทุ่งดอกไฮเดนเยีย เยี่ยมชมหมู่บ้านดินเหนียว

เดินทาง  27-29 เม.ย.  ราคา  9,900

เดินทาง  11-13 พ.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  8-10 , 15-17 , 22-24 , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  9,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN11-FD

มหัศจรรย์เวียดนาม  โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ ญาตราง บินตรงเข้าญาตราง บินออกโฮจิมินห์ ดาลัดเมืองสุดโรแมนติค ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

เดินทาง  1-4 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  3-6 พ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  10-13 พ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  17-20 พ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  7-10 , 21-24 , 28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  5-8 , 14-17 , 28-31 ก.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  12-15 ก.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  26-29 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง  2-5 , 23-26 ส.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  9-12 ส.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  11-14 ส.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  6-9 , 27-30 ก.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  13-16 ก.ย.  ราคา  14,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN10-PG

ญาตราง ดาลัด บินตรงสู่ญาตราง เมืองชายฝั่งทะเล ดาลัดเมืองสุดโรแมนติค ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย

เดินทาง  10-13 พ.ค. , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  17-20 พ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  24-27 พ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  7-10 , 21-24 มิ.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  14-17 , 28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  5-8 , 19-22 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  12-15 , 6-29 ก.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  2-5 , 16-19 , 23-26 , 30 ส.ค. - 2 ก.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  9-12 ส.ค.  ราคา  14,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN082-PG

บานาฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก พักบานาฮิลล์ 1 คืน

เดินทาง  26-29 , 27-30 , 28 เม.ย. - 1 พ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  1-4 พ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  11-14 , 17-20 , 18-21 , 24-27 พ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  25-28 , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-17 มิ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  21-24 , 22-25 , 28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN081-PG

มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สัมผัสเมืองดานัง พักบนบานาฮิลล์ ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก

เดินทาง  10-13 , 11-14 , 24-27 , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24 , 28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN082-VZ

มหัศจรรย์บานาฮิลล์ ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ พักบานาฮิลล์ 1 คืน

เดินทาง  10-13 , 24-27 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  7-10 , 21-24 มิ.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  5-8 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 19-22 ก.ค. ราคา 12,900 

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN081-VZ

มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สัมผัสเมืองดานัง พักบนบานาฮิลล์ ชมเมืองฮอยอันเมืองมรดกโลก

เดินทาง  6-9 , 7-10 , 13-16 , 21-24 มิ.ย.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN081-FD

มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลก

เดินทาง  10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ค.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN09-PG

มหัศจรรย์เกาะฟู้โก๊วก ไข่มุกแห่งเวียดนามใต้ นั่งกระเช้าชมวิว 360 องศา

เดินทาง  24-26 พ.ค. ราคา  12,900

เดินทาง  31 พ.ค. - 2 มิ.ย. , 7-9 มิ.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  21-23 มิ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  28-30 มิ.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  5-7 , 12-14 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  19-21 ก.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  2-4 , 30 ส.ค. - 1 ก.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  23-25 ส.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  13-15 , 27-29 ก.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  20-22 ก.ย.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN084-FD

มหัศจรรย์บานาฮิลล์ ดานัง พักบานาฮิลล์ 1 คืน

เดินทาง  18-21 เม.ย.  ราคา  14,900

ดินทาง  1-4 , 3-6 ,10-13 , 16-19 , 23-26 , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  9-12 พ.ต ราคา  13,900

เดินทาง  17-20 พ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  6-9 , 20-23 มิ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  13-16 , 27-30 มิ.ย.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
VN082-FD บาน่าฮิลล์ 4 วัน

มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์ ขึ้นสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน

เดินทาง  26-29 เม.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  28 เม.ย. - 1 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  3-6 พ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  4-7 , 10-13 , 24-27 , 25-28 พ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  17-20 พ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  18-21 พ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  31 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  7-10 , 14-17 มิ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  21-24 , 28 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่05 เมษายน 2562