บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม VN08PG เว้ ดานัง ฮอยอัน (PG) 4 วัน

เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคลิงห์ ตลาด DONG BA ล่องเรือแม่น้ำหอม หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระดังฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู นั่งกระเช้าขึ้นบาน่าอิลล์ วัดอินห์อึ๋ง สะพานมังกร

เดินทาง 30 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 ก.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 4-7 , 19-22 , 26-29 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  21-24 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  7-10 , 8-11 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 14-17 , 20-23 ธ.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม VN05FD ฮานอย ซาปา นิงบิง ฟานซิปัน (FD) 4 วัน

ตลาดซาปา หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน น้ำตกสีเงิน ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหง๊อกซิน โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ช้อปปิ้ง 36 สาย

เดินทาง 26-29 ส.ค. , 2-5 , 16-19 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 7-10 , 14-17 ,  28-31 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  21-24 ต.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 พ.ย. ราคา 13,900

เดินทาง 2-5 , 9-12 , 16-19 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 23-26 ธ.ค. , 25-28 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 6-9 , 13-16 ม.ค. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม VN005 ซาปา เวียดนาม (QR) 4 วัน

ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหว๊อกซิน ช้อปปิ้ง 36 สาย ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ น้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา นั่งกระเช้าขึ้นเขาฟานซีปัน

เดินทาง 4-7 , 11-14 , 19-22 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-28 , 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงก์บิงก์ (VN05_SL)

เที่ยวชมนาขั้นบันไดเเละวิถีชีวิตชาวเขาที่ หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต + น้ำตกสีเงิน  ขึ้นกระเช้าสัมผัสอากาศหนาวบนเทือกเขา ฟานซิปัน  ชมการเเสดงพื้นเมืองโชว์หุ่นกระบอกน้ำ นั่งชมเรือ ถ้ำตามก๊ก

เดินทาง 17-20, 26-29 ส.ค. , 31 ส.ค.-3 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 12-15 ส.ค ราคา 12,900

เดินทาง 2-5 , 7-10 , 9-12 , 14-17 , 16-19 , 21-24 , 23-26 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. , 30 ก.ย. - 3 ต.ค.ราคา 11,900

เดินทาง 5-8 , 7-10 , 26-29 , 28-31 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 12-15 , 14-17 , 19-22 , 21-24 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 2-5 , 4-7 , 9-12 , 11-14 , 16-19 , 18-21 , 23-26 , 25-28 , 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 2-5 , 7-10 , 9-12 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  14-17 , 16-19 , 21-24 , 23-26 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 28-31 , 30 ธ.ค.  - 2 ม.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินท์ ล่องแม่น้ำไซง่อน มุ่ยเน่ ดาลัด 4วัน3คืน (VN03)

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด พักริมทะเลบรรยากาศ 4 ดาว นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่ สัมผัสมนต์เสน่ห์ ดาลัดเมืองในหุบเชา

เดินทาง  24-27 , 25-28 ส.ค.   ราคา 11,900

เดินทาง 31 ส.ค. - 3 ก.ย. , 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. , 29 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 5-8 , 6-9 , 13-16 , 19-22 , 26-29 , 27-30 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 20-23 ต.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม(VN003) โปรสุดคุ้ม ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินท์ 4 วัน 3 คืน

เที่ยวดาลัดเมืองโลแมนติค ทะเลทรายขาว (White Sand Dune) 

นั่งรถจิ๊บที่มุยเน่ -ล่องเรือชมแม่น้ำไซ่ง่อน- สนุกกับ Roller coster + กระเช้าดาลัด

บินตรงเข้าดาลัด- บินออกโฮจิมินห์ - สวนดอกไม้เมืองหนาวดาลัด- หุบเขาแห่งความรักValley of Love

เดินทาง 17-20 ส.ค ราคา 12,900

เดินทาง 24-27 ส.ค.  ราคา 11,900

เดินทาง 7-10 , 21-24 ก.ย. , 28 ก.ย.-1 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 5-8 , 13-16 , 19-22 , 24-27 , 27-30 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. , 9-12 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 5-8 , 15-18 , 22-25 ธ.ค. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม (VN07) ฮานอย ฮาลอง ฟานซีปัน ซาเปา 5วัน4คืน

ลาวไก-ซาปา-ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต-น้ำตกสีเงิน-ตลาดซาปา-หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิต-น้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac)  น้ำตกสีเงิน ที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา-ชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง -ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย -ชม วัด หง๊อกเซิน -อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย 

เดินทาง  3-7 , 31 ต.ค. - 4 พ.ย. ราคา 14,900
เดินทาง  7-11 , 14-18 พ.ย. ราคา 14,900
เดินทาง  5-9 ธ.ค. ราคา 15,900
เดินทาง  12-16 , 19-23 ธ.ค. ราคา 14,900
เดินทาง  26-30 ธ.ค. ราคา 15,900
Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม VN08FD โปรนี้ดีที่ดานัง เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4วัน 3คืน

พระราชวังเว้ ตลาด Dong Ba ลงเรือมังกรล่องแม่น้ำหอม เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู ฮอยอัน นั่งกระเช้าขึ้นเขาบาน่าฮิลล์ ดานัง วัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร ดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน        

เดินทาง  17-20 , 24-27 ส.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 14-17 ก.ย. ราคา 13,900

เดินทาง 5-8 ต.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 26-29 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 2-5 , 9-12 , 16-19 , 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 1-4 , 2-5 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 22-25  ธ.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม VN006_(VJ) ซินจ่าว โปรถูกใจ บินสบาย ราคาสุดคุ้ม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 4วัน 3คืน

กรุงฮานอย โชว์หุ่นกระบอกน้ำ ฮานอย ลาวไก ซาปา ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต ชมน้ำตกสีเงิน ตลาดซาปา ซาปา เขาฮามลอง ถ่ายรูปชายแดนเวียดนาม+จีน ฮานอย ถ่ายรูปหน้าวัดหง๊อกเซิน ช็อปปิ้งถนน 36 สาย ฮานอย

เดินทาง 16-19 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 23-26 ส.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 30 ส.ค.-2 ก.ย. , 13-16 , 20-23 ก.ย. ราคา 9,999

เดินทาง 4-7 , 11-14 , 18-21 , 25-28 ต.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 5-8 , 6-9 , 7-10 , 13-16 , 20-23 ธ.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 27-30 , 28-31 ธ.ค. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม VN01_(VZ) โปรหรรษา หนีร้อนไปดาลัด 3วัน 2คืน

ดาลัด น้ำตกดาลันตา ROLLER COSTER-CRAZY HOUSE ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัดนั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม พระราชวังฤดูร้อน สวนดอกไม้ Clay Pot Village ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท หมู่บ้านปักผ้าเอ็กซ์คิวดาลัด

เดินทาง 22-24 ส.ค. ราคา 8,900 , 24-26 ส.ค. ราคา 9,900
เดินทาง 5-7 , 19-21 ก.ย. ราคา 8,900
เดินทาง 14-16 , 28-30 ก.ย. ราคา 9,900
เดินทาง 5-7 , 12-14 , 19-21 ต.ค. ราคา 9,900
เดินทาง 3-5 , 10-12 พ.ย. ราคา 9,900
เดินทาง 1-3 , 14-16 ธ.ค. ราคา 9,900
เดินทาง 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 10,900 ปีใหม่
เดินทาง 4-6 , 11-13 , 18-20 , 25-27 ม.ค. 62 ราคา 9,900
Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม VN_04 (SL) เวียดนามเหนือ ฮานอย ล่องอ่าวฮาลอง 3 วัน ช้อปปิ้งจุใจ ไนท์มาร์เก็ตฮาลอง

กรุงฮานอย ทะเลสาบตะวันตก วัดเตริ๋นก๊วก วัดแห่งวรรณกรรม ฮาลอง ตลาดราตรีเมืองฮาลอง ล่องเรืออ่าวฮาลอง ชมถ้ำนางฟ้า ฮานอย ร้านหยก ทะเลสาบคืนดาบ สะพานแสงอาทิตย์ วัดหงอกเซิน ชมระบำโชว์หุ่นกระบอกน้ำ สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินทร์ ทำเนียบประธานาธิบดี วัดเจดีย์เสาเดียว พิพิธภัณฑ์โฮจิมินทร์ ถนน36สาย

เดินทาง 10-12 ส.ค  ราคา 11,000

เดินทาง 7-9 , 28-30 ก.ย  ราคา 9,900 

Post Dateอัพเดทวันที่31 กรกฏาคม 2561