บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามถูก
ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง 4-6 พ.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  5-7 , 12-14 , 26-28 พ.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  19-21 พ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  2-4 , 30 มิ.ย. - 2 ก.ค.  ราคา 14,999

เดินทาง  16-18 มิ.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  14-16 ก.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  28-30 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  4-6 , 25-27 ส.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  11-13 ส.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  8-10 ก.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  22-24 ก.ย. ราคา 14,999

เดินทาง  6-8 , 12-14 , 27-29 ต.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  20-22 ต.ค. ราคา 15,999

VN84-FD

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน 3 คืน

เดินทาง  6-9 เม.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  14-17 เม.ย. ราคา 18,999

เดินทาง  21-24 เม.ย. ราคา 14,999

เดินทาง  29 เม.ย. - 2 พ.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  1-4 , 20-23 พ.ค. ราคา  13,999

เดินทาง  12-15 พ.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  9-12 , 16-19 , 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  8-11 , 15-18 ก.ค. ราคา 14,999

เดินทาง 30 ก.ค. - 3 ส.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  2-5 ส.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  19-252 ส.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  19-22 ส.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  1-4 ก.ย. ราคา 14,999

เดินทาง 1-4 , 23-26 ต.ค. ราคา 14,999

VN081-VZ  ขอโปรแกรม แอดไลน์ ID : annrjtv

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน

เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน 4 วัน 3 คืน

เดินทาง  9-12 , 16-19 มี.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  15-18 เม.ย. ราคา 18,999

เดินทาง  27-30 เม.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  4-7  พ.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  18-21 พ.ค. ราคา 16,999

เดินทาง 1-4 , 8-11 , 22-25 มิ.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  6-9 , 20-23 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  28-31 ก.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  10-13 , 17-20 ส.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  14-17 , 28 ก.ย.-1 ต.ค.  ราคา 15,999

เดินทาง  12-15 ต.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  19-22 , 26-29 ต.ค. ราคา 16,999

VN93-FD ขอโปรแกรม แอดไลน์ ID : annrjtv

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

บานาฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

เดินทาง  7-10 , 27-30 เม.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  13-16 เม.ย. ราคา 20,999

เดินทาง 16-19 เม.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  4-7 พ.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  11-14 พ.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  17-20 พ.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  26-29 พ.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  3-6 มิ.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  10-13 มิ.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  22-25 มิ.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  1-4 , 14-17 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  27-30 ก.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  1-4 , 3-6 , 18-21 ส.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  12-15 ส.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  20-23 ก.ย. ราคา 14,999

เดินทาง  27-30 ก.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  7-10 ต.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  13-16 , 19-22 ต.ค. ราคา 17,999

VN89-VZ

Post Dateอัพเดทวันที่08 มีนาคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
บินเหมาลำ สงกรานต์ ซาปา ฮานอย ฟานซีปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน

บินเหมาลำ สงกรานต์ ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก 4 วัน 3 คืน

เดินทาง  13-17 เม.ย. ราคา 28,999

VN297-VZ

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ บิน PG 4 วัน 3 คืน

เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ บิน PG 4 วัน 3 คืน

เดินทาง  6-9 เม.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  20-23 เม.ย. ราคา 14,999

เดินทาง  27-30 เม.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  11-14 , 18-21 , 25-28 พ.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  1-4 มิ.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  2-5 มิ.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  8-11 , 22-25 , 29 มิ.ย. - 2 ก.ค.  ราคา 16,999

VN96-PG

Post Dateอัพเดทวันที่08 มีนาคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบาน่าฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน

เดินทาง  6-9 เม.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  14-17 เม.ย. ราคา 20,999

เดินทาง  16-19 เม.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  20-23 เม.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  30 เม.ย. - 3 พ.ค. ราคา 16,999

เดินทาง 3-6 , 5-8 พ.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  11-14 พ.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  17-20 พ.ค. ราคา 15,999

เดินทาง 4-7 มิ.ย. ราคา 17,999

เดินทาง 14-17 , 21-24 มิ.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  9-12 , 19-22 , 26-29 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 ส.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  30 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 16,999

เดินทาง 6-9 , 13-16 , 20-23 ก.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  4-7 ต.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  11-14 , 12-15 ต.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  18-21 ต.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  22-25 ต.ค. ราคา 15,999

VN98-VZ

Post Dateอัพเดทวันที่08 มีนาคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ 4 วัน 3 คืน พักดี 4 ดาว

เดินทาง  3-6 พ.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  10-13 พ.ค. ราคา 15,999

เดินทาง 19-22 พ.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  2-5 มิ.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  16-19 มิ.ย. ราคา 14,999

เดินทาง  30 มิ.ย. - 3 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  14-17 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  26-29 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  4-7 , 18-21 ส.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  1-4 ก.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  15-18 ก.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  29 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  11-14 ต.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  20-23 ต.ค. ราคา 20,999

VN47-FD

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน

ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานกระจก 4 วัน 3 คืน

เดินทาง  31 มี.ค. - 3 เม.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  12-15 พ.ค. ราคา 15,999

เดินทาง 9-12 มิ.ย. ราคา 14,999

เดินทาง 21-24 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง 25-28 ส.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  22-25 ก.ย. ราคา 15,999

VN45-FD

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บินเย็น-กลับเย็น 4 วัน 3 คืน

บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บินเย็น-กลับเย็น 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 5-8 เม.ย. ราคา 14,999

เดินทาง 12-15 เม.ย. ราคา 18,999

เดินทาง 21-24 , 26-29 เม.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  1-4 , 10-13 , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. ราคา 13,999

เดินทาง 4-7 พ.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  7-10 , 18-21 มิ.ย. ราคา 12,999

เดินทาง  28 มิ.ย. - 1 ก.ค. , 5-8 , 12-15 ก.ค. ราคา 13,999

เดินทาง 30 ก.ค. - 2 ส.ค. ราคา 15,999

เดินทาง 6-9 ส.ค. ราคา 11,999

เดินทาง 13-16 , 20-23 ส.ค. ราคา 13,999

เดินทาง 15-18 , 27-30 ก.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  1-4 , 8-11 , 25-28 ต.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  15-18 ต.ค. ราคา 15,999

VN19-VZ

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบาน่าฮิลล์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน

บาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เที่ยวบานาฮิลล์เต็มวัน 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 6-9 เม.ย. ราคา 15,999

เดินทาง 20-23 เม.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  28 เม.ย. - 1 พ.ค. ราคา 14,999

เดินทาง 11-14 พ.ค. ราคา 11,999

เดินทาง  25-28 พ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  2-5 มิ.ย. ราคา 15,999

เดินทาง 15-18 , 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  13-16 ก.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  27-30 ก.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  3-6 , 24-27 ส.ค. ราคา 13,999

เดินทาง 11-14 ส.ค. ราคา 14,999

เดินทาง 7-10 , 21-24 ก.ย. ราคา 13,999

เดินทาง 5-8 ต.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  13-16 ต.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  20-23 ต.ค. ราคา 16,999

VN92-FD

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร พักดี 4 ดาว 4 วัน 3 คืน

ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก สะพานมังกร 4 วัน 3 คืน พัก 4 ดาว

เดินทาง 10-13 , 17-20 มี.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  7-10 , 21-24 เม.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  12-15 เม.ย. ราคา 21,999

เดินทาง 28 พ.ค. - 1 พ.ค. ราคา 18,999

เดินทาง 5-8 พ.ค. ราคา 17,999

เดินทาง 26-29 พ.ค. ราคา 16,999

เดินทาง 23-26 มิ.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  7-10 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง 28-31 ก.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  11-14 ส.ค. ราคา 20,999

เดินทาง 8-11 ก.ย. ราคา 17,999

เดินทาง 6-9 ต.ค. ราคา 17,999

เดินทาง 13-16 ต.ค. ราคา 20,999

VN44-FD

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4 วัน 3 คืน

เดินทาง 2-5 , 9-12 , 16-19 , 17-20 มี.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  3-6 มี.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  6-9 เม.ย. ราคา 12,999

เดินทาง  13-16 , 14-17 เม.ย. ราคา 14,999

เดินทาง 15-18 เม.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  20-23 เม.ย. ราคา 12,999

เดินทาง 27-30 เม.ย. ราคา 11,999

เดินทาง  28 เม.ย. - 1 พ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  4-7 พ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  11-14 พ.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  18-21 พ.ค. ราคา 10,999

เดินทาง 25-28 พ.ค. ราคา 11,999

เดินทาง  1-4 มิ.ย. ราคา 12,999

เดินทาง 2-5 มิ.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  8-11 มิ.ย. ราคา 10,999

เดินทาง 15-18 มิ.ย. ราคา 11,999

เดินทาง  22-25 , 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 12,999

เดินทาง 6-9 , 20-23 ก.ค. ราคา 12,999

เดินทาง 13-16 ก.ค. ราคา 11,999

เดินทาง  27-30 , 28-31 ก.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  3-6 , 17-20 ส.ค. ราคา 11,999

เดินทาง  10-13 ส.ค. 12,999

เดินทาง  11-14 , 31 ส.ค. - 3 ก.ย.  ราคา 13,999

เดินทาง  24-27 ส.ค. ราคา 10,999

เดินทาง  7-10 , 14-17 ก.ย. ราคา 11,999

เดินทาง  21-24 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 12,999

VN-94DD

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
มหัศจรรย์...ดานัง ฮอยอัน บาน่าฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

 ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ 3 วัน 2 คืน

เดินทาง 11-13 มี.ค. ราคา 11,999

เดินทาง  19-21 มี.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  25-27 , 31 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  1-3 , 8-10 , 16-18 , 21-23 , 22-24 เม.ย. ราคา 12,999

เดินทาง 29 เม.ย. - 1 พ.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  6-8 , 13-15 , 20-22 พ.ค. ราคา 12,999

เดินทาง 27-29 พ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง 9-11 ,23-25 มิ.ย. ราคา 12,999

เดินทาง 7-9 , 21-23 ก.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  29-31 ก.ค. ราคา 13,999

เดินทาง 31 ก.ค. - 2 ส.ค. , 12-14 ส.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  18-20 ส.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  1-3 ก.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  15-17 , 29 ก.ย.- 1 ต.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  7-9 , 28-30 ต.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  16-16 ต.ค. ราคา  14,999

VN87-FD

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักออนเซ็น 4 วัน

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ พักออนเซ็น 4 วัน 3 คืน

เดินทาง  4-7 พ.ค.  ราคา  25,999

เดินทาง  31 พ.ค. - 3 มิ.ย. , 15-18 มิ.ย.  ราคา  26,999

BT-VN59-PG

Post Dateอัพเดทวันที่27 มกราคม 2566