บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามถูก
มกโจว ซาปา ฮานอย สะพานกระจก ฟานซิปัน 2205WE

เดินทาง  25-28 ส.ค. ราคา 17,990

เดินทาง  8-11 , 22-25 ก.ย. ราคา 17,990

เดินทาง  20-23 , 27-30 ต.ค. ราคา 17,990

เดินทาง  21-24 ต.ค. ราคา 18,990

เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 พ.ย. ราคา 17,990

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 24-27 ธ.ค. ราคา 18,990

เดินทาง  15-18 , 22-25 ธ.ค. ราคา 17,990

เดินทาง  29 , 30 ธ.ค. ราคา 20,990

เดินทาง  31 ธ.ค. - 3 ม.ค.66  ราคา  21,990

Post Dateอัพเดทวันที่11 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 2210VZ

สักการะเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งฮานมาร์เก็ต ล่องเรือกระด้ง นั่งกระเช้าไฟฟ้าซันเวิลด์บานาฮิลลฺ สวนดอกไม้แห่งความรัก สักการะพระพุทธรูปหลินอึ๋ง สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานมังกร สะพานแห่งความรัก

เดินทาง  12-14 ส.ค. ราคา 12,990

เดินทาง  19-21 , 26-28 ราคา  11,990

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 ก.ย. ราคา 11,990

เดินทาง  23-25 ก.ย. ราคา 9,900

เดินทาง  30 ก.ย. - 2 ต.ค.  ราคา  11,990

เดินทาง  7-9 ต.ค. ราคา 11,990

เดินทาง  9-11 ต.ค. ราคา 10,990

เดินทาง  14-16 , 21-23 ต.ค. ราคา  12,990

Post Dateอัพเดทวันที่11 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัดมุยเน่ โฮจิมินห์ 2203VN

หมู่บ้านชาวประมง นั่งรถจิ๊บตะลุยทะเล นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์  น้ำตกดาตันลา ดาลัดไนท์มาร์เก็ต ทะเลสาบซวนเฮือง ทุ่งไฮเดรนเยีย พระราชวังฤดูร้อน โบสถ์สีชมพู กระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม

เดินทาง  21-24 ส.ค. ราคา 16,990

เดินทาง 18-21 ก.ย. ราคา 15,990

เดินทาง  9-12 , 16-19 ต.ค. ราคา 16,990

เดินทาง  23-26 ต.ค. ราคา 17,990

เดินทาง  6-9 , 20-23 พ.ย. ราคา 16,990

เดินทาง  4-7 , 11-14 , 25-28 ธ.ค. ราคา 17,990 

Post Dateอัพเดทวันที่11 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน 2211VZ

พระราชวังดายโนย ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเจดีย์เทียนมู่ เจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๊ง นั่งกระเช้าไฟฟ้าซันเวิลด์ สะพานมือยักษ์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานมังกร

เดินทาง 11-14 , 12-15 ส.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  26-29 ส.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 , 30 ก.ย.  ราคา 13,990

เดินทาง  6-9 , 7-10 , 8-11 ต.ค. ราคา 14,990

เดินทาง  9-12 ต.ค. ราคา 12,990

เดินทาง  13-16 , 20-23 , 21-24 , 22-25 , 23-26 ต.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  16-19 , 24-27 ต.ค. ราคา 13,990

Post Dateอัพเดทวันที่11 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน (VF) 4 วัน

เดินทาง  14-17 , 21-24 , 28-31 ส.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  4-7 , 11-14 , 18-21 ก.ย. ราคา 14,888

เดินทาง  25-28 ก.ย. ราคา 13,888

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 30 ต.ค. ราคา 14,888

เดินทาง  6-9 , 13-16 , 20-23 , 27-30 พ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง  4-7 , 11-14 , 18-21 ธ.ค. ราคา 14,888

Post Dateอัพเดทวันที่08 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน (FD) 4 วัน

นาขั้นบันได ตลาด 36 สาย โมอาน่าคาเฟ่ นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน

เดินทาง  26-29 ส.ค. ราคา 14,899

เดินทาง  16-19 , 30 ก.ย. - 3 ต.ค. ราคา 14,899

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24 ต.ค. ราคา 14,899-16,899

เดินทาง  3 , 10 , 11 , 17 , 19 , 24 พ.ย. ราคา 14,899

เดินทาง  1 , 8 , 15 , 16 ธ.ค. ราคา 14,899

เดินทาง   2 , 9 , 10 , 22 , 24 ธ.ค. ราคา 16,899

เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 18,899

เดินทาง  12-15 ม.ค. ราคา 14,899

เดินทาง  2 , 3 , 9 , 16 , 17 , 23 , 24 ก.พ. ราคา 14,899

เดินทาง  2 , 9 , 10 , 16 , 17 มี.ค. ราคา 14,899

เดินทาง  3-6 , 4-7 มี.ค. ราคา 16,899

Post Dateอัพเดทวันที่04 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน Z2209VZ

เดินทาง  6-9 , 20-23 ส.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 ก.ย. ราคา 13,990

เดินทาง  1-4 , 9-12 , 16-19 ต.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  22-25 ต.ค. ราคคา 15,990

เดินทาง  23-26 ต.ค. ราคา 14,990

Post Dateอัพเดทวันที่01 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 4 วัน Z2208VZ

เดินทาง  11-14 ส.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  18-21 , 25-28 ส.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  6-9 ต.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  13-16 , 21-24 ต.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  27-30 ต.ค. ราคา 14,990

Post Dateอัพเดทวันที่01 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ โฮจิมินห์ 4 วัน Z2202WE

เดินทาง  13-16 , 21-24 ต.ค. ราคา 17,990

เดินทาง  27-30 ต.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  10-13 พ.ย. ราคา 14,990

เดินทาง  24-27 พ.ย. ราคา 15,990

เดินทาง  2-5 , 9-12 ธ.ค. ราคา 17,990

เดินทาง  15-18 ธ.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  24-27 ธ.ค. ราคา 16,990

Post Dateอัพเดทวันที่01 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 3 วัน Z2201WE

เดินทาง  3-5 ธ.ค. ราคา 14,990

เดินทาง  10-12 ธ.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  31 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา  17,990

Post Dateอัพเดทวันที่01 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ ซาปา 5 วัน Z2203WE

เดินทาง  12-16 , 20-24 ต.ค. ราคา 19,990

เดินทาง  8-12 , 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  30 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา  22,990

Post Dateอัพเดทวันที่01 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4 วัน Z2002WE

เดินทาง  6-9 ต.ค. ราคา 16,990

Post Dateอัพเดทวันที่01 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน 4 วัน Z2007VZ

เดินทาง  11-14 ส.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  25-28 ส.ค. รราคา 13,990

เดินทาง  8-11 , 15-18 , 29 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  6-9 ต.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  13-16 , 21-24 ต.ค. ราคา 15,990

Post Dateอัพเดทวันที่01 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน 3 วัน Z2206VZ

เดินทาง  27-29 ต.ค. ราคา 11,990

เดินทาง  10-12 , 24-26 ก.ย. ราคา 11,990

 

Post Dateอัพเดทวันที่11 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม 0222

นั่งกระเช้าขึ้นบานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกลเด้นบริดจ์ นั่งเรือกระด้ง สักการะวัดลินห์อิึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดฮาน

เดินทาง  13-16 ก.ค. ราคา 14,888

เดินทาง  14-17 ก.ค. ราคา 16,888

เดินทาง  21-24 ก.ค. , 4-7 , 25-28 ส.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  11-14 ส.ค. ราคา 15,888

เดินทาง  18-21 ส.ค. ราคา 12,888

เดินทาง  1-4 , 8-11 , 22-25 , 29 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  15-18 ก.ย. ราคา 14,888

เดินทาง  1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 , 10 ต.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  7-10 ต.ค. ราคา 14,888

เดินทาง  11-14 ต.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  12-15 , 14-17 , 15-18 ต.ค. ราคา 14,888

เดินทาง  13-16 ต.ค. ราคา 15,888

เดินทาง  16 , 17 , 18 , 19 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 ต.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  20-23 , 23-26 ต.ค. ราคา 14,888

เดินทาง  21-24 , 22-25 ต.ค. ราคา 15,888

Post Dateอัพเดทวันที่01 กรกฏาคม 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม 522

นัางกระเช้าขึ้นยอดเขาบานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกลเด้นท์ นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง

เดินทาง  13-16 ก.ค. ราคา 14,888

เดินทาง  21-24 ก.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  4-7 , 20-23 , 27-30 ส.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  11-14 ส.ค. ราคา 14,888

เดินทาง  8-11 , 17-20 , 29 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  5-8 ต.ค. ราคา 12,888

เดินทาง  7-10 ต.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  12-15 , 14-17 ต.ค. ราคา 14,888

Post Dateอัพเดทวันที่30 มิถุนายน 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม 422

ยอดเขาบานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ตลาดฮาน

เดินทาง  4-6 พ.ย. ราคา 11,888

เดินทาง  11-13 , 18-20 , 25-27 พ.ย. ราคา 13,888

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 ธ.ค. ราคา 14,888

เดินทาง  23-25 ธ.ค. ราคา 15,888

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 19,888

เดินทาง  6-8 , 13-15 , 27-29 ม.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  20-22 ม.ค. ราคา 12,888

Post Dateอัพเดทวันที่30 มิถุนายน 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม 322

ยอดเขาบานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค สะพานโกเด้นบริดจ์ นั่งเรือกระด้ง วัดลินห์อึ๋ง ตลาดฮาน

เดินทาง  5-7 ส.ค. ราคา 11,888

เดินทาง  12-14 ส.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  19-21 , 26-28 ส.ค. ราคา 12,888

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  7-9 ต.ค. ราคา 12,888

เดินทาง  14-16 , 21-23 , 28-30 ต.ค. ราคา 13,888

Post Dateอัพเดทวันที่30 มิถุนายน 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม 222

หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต น้ำตกซิลเวอร์ กระเช้าลอยฟ้ายอดเขาฟานซิปัน สุสานลุงโฮ ฮาลองไนท์มาร์เก็ต ถนนสาย36เก่า

เดินทาง 25-28 มิ.ย. ราคา 12,888

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 30 ก.ค. - 2 ส.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  6-9 , 13-16 , 20-23 ส.ค. ราคา 13,888

เดินทาง  27-30 ส.ค. ราคา 11,888

เดินทาง  3-6 , 10-13 , 17-20 , 24-27 ก.ย. ราคา 13,888

เดินทาง  1-4 , 8-11 , 15-18 , 22-25 , 29 ต.ค. - 1 พ.ย. ราคา 13,888

Post Dateอัพเดทวันที่30 มิถุนายน 2565 
   

ทัวร์เวียดนามถูก
ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ (PG) 4 วัน PGD1

สะพานมือสีทอง ล่องเรือกระด้ง ช้อปปิ้งตลาดดองบา ตลาดฮาน ล่องเรือชมแม่น้ำหอม นั่งรถซิโคล่

เดินทาง เดือนตุลา ราคาเริ่มต้นที่ 13,899

เดินทาง เดือนพฤศจิกา ราคาเริ่มต้นที่ 13,899

เดินทาง  เดือนธันวา  ราคาเริ่มต้นที่  13,899

เดินทาง  เดือนมกรา  ราคาเริ่มต้นที่ 14,899

เดินทาง  เดือนกุมภา  ราคาเริ่มต้นที่  14,899

เดินทาง  เดือนมีนา  ราคาเริ่มต้นที่  14,899

Post Dateอัพเดทวันที่01 กรกฏาคม 2565