บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel


ถูก
ทัวร์ไต้หวัน ตัวแม่จะแคร์เพื่อ TPEFD0423 (FD)

 เดินทาง  20-23 เม.ย.  ราคา  19,888

เดินทาง  22-25 เม.ย.  ราคา  20,888

เดินทาง  27-30 เม.ย. ราคา 21,888

เดินทาง  28 , 29 เม.ย.  ราคา  22,888

เดินทาง  5-8 , 11-14 พ.ค. ราคา 20,888

เดินทาง  19-22 พ.ค.  ราคา  19,888

เดินทาง  25-28 , 26-29 พ.ค.  ราคา  18,888

เดินทาง  1-4 , 2-5 , 3-6 มิ.ย.  ราคา  22,888

เดินทาง  8-11 , 16-19 มิ.ย.  ราคา  19,888

เดินทาง  15-18 มิ.ย. ราคา 18,888

เดินทาง  23-26 มิ.ย.  ราคา  21,888

เดินทาง  29 มิ.ย. - 2 ก.ค.  ราคา  20,888

เดินทาง  1-4 ก.ค.  ราคา  19,888

เดินทาง  6-9 , 8-11 , 13-16 , 20-23 ก.ค.  ราคา  20,888

เดินทาง  27-30 , 28-31 ก.ค.  ราคา  22,888

เดินทาง  29 ก.ค. - 1 ส.ค.  ราคา  21,888

เดินทาง  3-6 , 5-8 ส.ค.  ราคา  20,888

เดินทาง  10-13 , 11-14 , 12-15 ส.ค.  ราคา  22,888

เดินทาง  18-21 , 24-27 , 31 ส.ค.  ราคา  18,888

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24 ก.ย.  ราคา  18,888

เดินทาง  23-26 , 28 , 30 ก.ย.  ราคา  21,888

เดินทาง  5-8 , 6-9 , 7-10 , 14-17 , 19-22 ต.ค.  ราคา  21,888

เดินทาง  12-15 , 13-16 , 20-23 , 21-24 ต.ค.  ราคา  22,888

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2566 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน รักใสใส TPEFD0523 (FD)

เดินทาง  19-23 , 22-26 เม.ย.  ราคา  22,888

เดินทาง  26-30 , 27 เม.ย.  ราคา  23,888

เดินทาง  29 เม.ย.  ราคา  24,888

เดินทาง  11-15 พ.ค.  ราคา  20,888

เดินทาง  13-17 , 17-21 พ.ค. ราคา 23,888

เดินทาง  24-28 , 27-31 พ.ค.  ราคา  22,888

เดินทาง  31 พ.ค. - 4 มิ.ย.  ราคา  24,888

เดินทาง  1-5 มิ.ย.  ราคา  24,888

เดินทาง  8-12 , 10-14 , 22-26 มิ.ย. ราคา 22,888

เดินทาง  15-19 , 29 มิ.ย. ราคา  20,888

เดินทาง  5-9 , 13-17 , 19-23 , 20-24 ก.ค. ราคา 22,888

เดินทาง  26-30 , 27-31 ก.ค. ราคา 23,888

เดินทาง  29 ก.ค. - 2 ส.ค.  ราคา  21,888

เดินทาง  3-7 , 5-9 , 17-21 , 26-30 ส.ค. ราคา 21,888

เดินทาง  9-13 , 10-14 , 12-16 ส.ค.  ราคา  24,888

เดินทาง  19-23 , 23-27 , 30 ส.ค.  ราคา  20,888

เดินทาง  7-11 , 14-18 , 23-27 ก.ย.  ราคา  20,888

เดินทาง  4-8 , 5-9 , 7-11 ต.ค. ราคา 22,888

เดินทาง  11-15 , 12-16 , 19-23 , 21-25 ต.ค. ราคา 24,888

เดินทาง  14-18 , 18-22 ต.ค. ราคา 21,888

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2566 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน รักใสใส หัวใจอาร์ต KHHWE0123 (WE)

 เดินทาง  29 เม.ย. - 2 พ.ค.  ราคา  22,888

เดินทาง  4-7 พ.ค. , 2-5 มิ.ย. , 3-6 มิ.ย.  ราคา  21,888

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2566 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน สวยสับฉบับตัวมัม TPECI2123 (CI)

 

เดินทาง  27-30 เม.ย. , 11-14 พ.ค. ราคา 24,888

เดินทาง  25-28 พ.ค. , 8-11 มิ.ย.  ราค  23,888

เดินทาง  22-25 มิ.ย.  ราคา  25,888

เดินทาง  6-9 ก.ค.  ราคา  23,888

เดินทาง  20-23 ก.ค. , 3-6 , 17-20 ส.ค.  ราคา  24,888

เดินทาง  31 ส.ค. - 3 ก.ย.  ราคา  23,888

เดินทาง  14-17 ก.ย.  ราคา  23,888

เดินทาง  28 ก.ย. - 1 ต.ค. , 12-15 , 26-29 ต.ค.  ราคา  25,888

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2566 
   

ถูก
SINGAPORE CITYSCAPE (SL) APR-OCT

 garden by the bay วัดแขก ขอพรเจ้าแม่กวนอิม พระเขี้ยวแก้ว ไชน่าทาวน์ เมอร์ไลอ้อ้น  ชมโชว์แสงสีเสียง ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด มารีน่าเบย์แซนด์ อุโมงค์ต้นไม้ ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เดินทาง  4-6 , 5-7 พ.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  9-11 , 13-15 , 14-16 , 16-18 , 20-22 , 21-23 , 27-29 , 28-30 , 30 พ.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  10-12 , 24-26 , 31 พ.ค.  ราคา  11,999

เดินทาง  11-13 , 17-19 , 18-20 , 25-27 พ.ค.  ราคา  12,999

เดินทาง  19-21 พ.ค.  ราคา  14,555

เดินทาง  26-28 พ.ค.  ราคา  14,555

เดินทาง  1 , 8 , 14 , 15 , 21 , 22 , 29 มิ.ย.  ราคา  12,999

เดินทาง  2 , 3 มิ.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  7 , 28 มิ.ย. ราคา  11,999

เดินทาง  9 , 16 , 23 , 30 มิ.ย.  ราคา  14,555

เดินทาง  10 , 11 , 13 , 17 , 18 , 20 , 24 , 25 , 27  มิ.ย.  ราคา  13,999

เดินทาง  1 , 2 , 4 , 8 , 9 , 11 , 15 , 16 , 18 , 22 , 25 ก.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  5 , 19 ก.ค.  ราคา  11,999

เดินทาง  6 , 12 , 13 , 20 , 26 ก.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  7 , 14 , 21 ก.ค. ราคา 14,555

เดินทาง  27 ก.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  28 , 29 , 30 ก.ค.  ราคา  15,999

เดินทาง  3 , 10 , 16 , 17 , 24 ส.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  4 , 18 , 25 ส.ค.  ราคา  14,555

เดินทาง  5 , 6 , 8 , 15 , 19 , 20 , 22 , 26 , 27 , 29 ส.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  9 , 23 ส.ค. ราคา 11,999

เดินทาง  11 ส.ค. ราคา 14,999

เดินทาง  12 ส.ค.  ราคา 15,999

Post Dateอัพเดทวันที่26 มีนาคม 2566 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน แช่น้ำแร่ (JX) 4 วัน 3 คืน

 ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว วัดเหวินหวู่ ตลาดกลงคืนฟงเจี่ย ไทเป101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ซีเหมินติง แช่น้ำแร่ส่วนตัว

เดินทาง  4-7 พ.ค.  ราคา  22,222

Post Dateอัพเดทวันที่24 มีนาคม 2566 
   

ถูก
TPE03 VZ BKK TAIWAN แบบใหม่แบบสับ 4D3N

 ร้านไอศรีมมิยาฮาร่า ตลาดไถจง ล่องทะเลสาบสุริยัยจันทรา วัดเหวินหวู่ ย่านซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป101 วัดหลงซาน อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  14-17 เม.ย. ราคา 25,999

เดินทาง  15-18 เม.ย. ราคา 18,999

เดินทาง  21-24 , 22-25 เม.ย. ราคา  17,999

เดินทาง  5-8 พ.ค. ราคา 20,999

เดินทาง  6-9 , 19-22 , 27-30 พ.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  2-5 , 3-6 มิ.ย. ราคา 20,999

เดินทาง  16-19 มิ.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  7-10 , 13-16 ก.ค.  ราคา  17,999

เดินทาง  21-24 ก.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  4-7 ส.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  11-14 , 12-15 ส.ค. ราคา 20,999

เดินทาง  24-27 ส.ค. ราคา  17,999

เดินทาง  15-18 , 22-25 ก.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  6-9 ต.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  20-23 , 21-24 ต.ค.  ราคา  21,999

เดินทาง  23-26 ต.ค.  ราคา  16,999

 

Post Dateอัพเดทวันที่17 มีนาคม 2566 
   

ถูก
TPE04 VZ BKK TAIWAN อาลีซาน มันต๊าซมาก 5D4N

 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นัางรถไฟ ตลาดไถจง ล่องสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไทเป101 วัดหลงซาน อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  14-18 เม.ย.  ราคา  28,999

เดินทาง  15-19 เม.ย.  ราคา  21,999

เดินทาง  17-21 เม.ย. ราคา 19,999

เดินทาง  21-25 เม.ย.  ราคา  20,999

เดินทาง  5-9 พ.ค.  ราคา  23,999

เดินทาง  19-23 , 26-30 พ.ค.  ราคา  20,999

เดินทาง  2-6 มิ.ย.  ราคา  23,999

เดินทาง  8-12 , 15-19 มิ.ย.  ราคา  20,999

เดินทาง  7-11 , 13-17 , 21-25 ก.ค.  ราคา  20,999

เดินทาง  4-8 , 17-21 ส.ค.  ราคา  20,999

เดินทาง  11-15 ส.ค.  ราคา  23,999

เดินทาง  1-5 , 15-19 , 22-26 ก.ย.  ราคา  20,999

เดินทาง  19-23 , 20-24 ต.ค. ราคา 23,999

เดินทาง  23-27 ต.ค.  ราคา  20,999

Post Dateอัพเดทวันที่17 มีนาคม 2566 
   

ถูก
สิงคโปร์ เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 2308SQ

 เดินทาง 1-3 , 7-9 , 8-10 , 14-16 , 15-17 , 21-23 , 22-24 ก.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  28-30 ก.ค. ราคา 17,990

เดินทาง 29-31 , 30 ก.ค. - 1 ส.ค. ราคา 16,990

เดินทาง  4-6 , 5-7 ส.ค. ราคา 14,990

เดินทาง  11-13 , 13-15 , 18-20 , 19-21 , 25-27 , 26-28 ส.ค. ราคา 16,990

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 8-10 , 9-11 , 22-24 , 23-25 , 29 ก.ย. - 1 ต.ค. , 30 ก.ย. - 2 ต.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  6-8 , 7-9 , 27-29 , 28-30 ต.ค.  ราคา  16,990

เดินทาง  13-15 , 21-23 ต.ค. ราคา 18,990

เดินทาง  12-14 , 14-16 , 20-22 , 22-24 ต.ค.  ราคา  17,990

เดินทาง  3-5 , 4-6 , 10-12 , 11-13 , 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 พ.ย. ราคา 16,990

เดินทาง  1-3 , 2-4 , 3-5 , 8-10 , 16-18 ธ.ค. ราคา 16,990

เดินทาง  9-11 ธ.ค.  ราคา  18,990

เดินทาง  10-12 ธ.ค. ราคา 17,990

เดินทาง  22-24 , 23-25 , 29-31 ธ.ค. ราคา 19,990

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค. / 31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  21,990

Post Dateอัพเดทวันที่17 มีนาคม 2566 
   

ถูก
WELL KNOWN PLUS 4D3N (VZ) OCT 2023

 ขอพรไฉ่ชิงเอี๊ยะที่วัดซัมบาวัง นั่งเรือบั๊มโบ๊ท ไหว้พระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลอ้อน น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด ฟอร์ดแคนนิ่งพาร์ค การ์เด้นบายเดอะเบย์ ชมวิว360องศา ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ

เดินทาง  13-16 ต.ค.  ราคา  23,999

Post Dateอัพเดทวันที่08 มีนาคม 2566 
   

ถูก
ไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง สวนดอกไม้จงเซ่อ Code ZGTPE-2314JX

 วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนองุ่น อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  4-7 เม.ย. ราคา 21,990

เดินทาง  14-17 เม.ย. ราคา 27,990

เดินทาง  19-22 เม.ย. ราคา 19,990

เดินทาง  29 เม.ย. - 2 พ.ค. , 3-6 พ.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  11-14 , 19-22 , 27-30 พ.ค.  ราคา  19,990

เดินทาง  1-4 มิ.ย.  ราคา  21,990

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 30 มิ.ย. ราคา 19,990

เดินทาง  24-27 มิ.ย.  ราคา  20,990

Post Dateอัพเดทวันที่27 กุมภาพันธ์ 2566 
   

ถูก
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป ช้อปปิ้งจุใจ พักย่านซีเหมินติง 2 คืน 2315VZ

 ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนองุ่น วัดหลงซาน อนุสรณ์เจียงไคเชค อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเหิ่น ไทเป101

เดินทาง  25-28 มี.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  27-30 มี.ค.  ราคา  14,990

เดินทาง  1-4 , 2-5 , 16-19 , 17-20 , 18-21 , 19-22 , 23-26 เม.ย. ราคา 16,990

เดินทาง  26-29 เม.ย. ราคา 17,990

เดินทาง  3-6 , 4-7 เม.ย.  ราคา  17,990

เดินทาง  12-15 เม.ย.  ราคา  26,990

เดินทาง  28 เม.ย. - 2 พ.ค.  ราคา  20,990

เดินทาง  1-4 , 2-5 พ.ค.  ราคา  17,990

เดินทาง  5-8 พ.ค.  ราคา  20,990

เดินทาง  7-10 พ.ค.  ราคา  16,990

Post Dateอัพเดทวันที่27 กุมภาพันธ์ 2566 
   

ถูก
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค 4 วัน TPE2313CI

 ตลาดฝงเจี่ย ฟาร์มแกะชิงจิ้ง วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  12-15 เม.ย. ราคา 29,990

เดินทาง  19-22 เม.ย. ราคา 21,990

เดินทาง  10-13 , 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. ราคา  21,990

เดินทาง  21-24 มิ.ย. ราคา 22,990

เดินทาง  12-15 ก.ค.  ราคา 21,990

เดินทาง  9-12 ส.ค. ราคา 23,990

เดินทาง  30 ส.ค. - 2 ก.ย.  ราคา 21,990

เดินทาง  20-23 ก.ย.  ราคา  21,990

เดินทาง  11-14 ต.ค.  ราคา  23,990

Post Dateอัพเดทวันที่27 กุมภาพันธ์ 2566 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน TVZ14

ไทเป ไถจง อาลีซาน จิ่วเฟิ่น บูราโนไต้หวัน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาหลีซาน ตลาดอี้จง อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ไทเป101

เดินทาง  23-27 , 24-28 มี.ค. ราคา  19,888

เดินทาง  31 มี.ค. / 1-5 เม.ย.   ราคา  21,888

เดินทาง  11-15 เม.ย. ราคา  27,888

เดินทาง  13-17 เม.ย. ราคา  29,888

เดินทาง  15-19 เม.ย.  ราคา  21,888

เดินทาง  22-26 เม.ย.  ราคา  19,888

เดินทาง  29 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  23,888

เดินทาง  10-14 , 13-17 , 18-22 , 24-28 , 31 พ.ค.  ราคา  19,888

เดินทาง  9-13 , 16-20 , 23-27 , 28 มิ.ย.  ราคา  19,888

โปรแกรมคลิ๊ก  https://bit.ly/3lqKfpf

Post Dateอัพเดทวันที่27 กุมภาพันธ์ 2566 
   

ถูก
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง สุริยันจันทรา 4 วัน (VZ) TTPEVZ13

บูราโน่ไต้หวัน หมูบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ล่องสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดเจียอี้ อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  31 มี.ค. - 3 เม.ย. / 2-5 เม.ย.  ราคา  16,888

เดินทาง  11-14 เม.ย. ราคา 24,888

เดินทาง  13-16 เม.ย. ราคา 27,888

เดินทาง  20-23 , 21-24 , 30 เม.ย. ราคา  16,888

เดินทาง  6-9 , 11-14 , 13-16 , 18-21 , 25-28 , 27-30 พ.ค. ราคา 16,888

เดินทาง  21-24 พ.ค. ราคา  15,888

เดินทาง  3-6 มิ.ย. ราคา  21,888

เดินทาง  10-13 , 17-20 , 29 มิ.ย.  ราคา  16,888

Post Dateอัพเดทวันที่14 กุมภาพันธ์ 2566 
   

ถูก
BUSAN POHANG
Post Dateอัพเดทวันที่08 กุมภาพันธ์ 2566 
   

ถูก
CHERRY BLOSSOM IN BUSAN

เดินทาง  3-7 , 5-9 เม.ย.  ราคา  29,888

เดินทาง  11-15 , 12-16 , 13-17 เม.ย. ราคา  33,888

Post Dateอัพเดทวันที่08 กุมภาพันธ์ 2566 
   

ถูก
COLORFUL KOREA

เดินทาง  23 มี.ค.  ราคา  23,888

เดินทาง  27 มี.ค.  ราคา  22,888

เดินทาง  15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 30 เม.ย.

ราคา  23,888

Post Dateอัพเดทวันที่08 กุมภาพันธ์ 2566 
   

ถูก
MISS YOU BUSAN

เดินทาง  22-26 ก.พ.  ราคา  21888

เดินทาง  8 , 15 , 30 มี.ค.  ราคา  20888

Post Dateอัพเดทวันที่08 กุมภาพันธ์ 2566 
   

ถูก
ไต้หวัน หนานโถว อาบน้ำแร่ 4 วัน (VZ) 2311VZ

sหมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ชมชิมสวนองุ่น

ไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง 29 มี.ค. ราคา 14,990

เดินทาง  31 มี.ค. ราคา 16,990

เดินทาง  1 , 15 , 16 , 20 , 22 เม.ย. ราคา 17,990

เดินทาง  2 , 19 , 26 เม.ย. ราคา 16,990

เดินทาง 12-15 เม.ย. ราคา 25,990 สงกรานต์

เดินทาง  14-17 เม.ย. ราคา 27,990 สงกรานต์

เดินทาง  27 เม.ย. ราคา 20,990

เดินทาง  29 เม.ย. ราคา 21,990

เดินทาง  30 เม.ย. ราคา 18,990

เดินทาง 1 พ.ค. ราคา 18,990

เดินทาง  2 พ.ค. ราคา 18,990

เดินทาง  6 , 12 , 13 , 19 , 20 , 25 , 27 พ.ค. ราคา  17,990

เดินทาง 7 พ.ค. ราคา 14,990

เดินทาง  14 , 17 , 24 , 31 พ.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  8 , 10 , 16 , 29 มิ.ย. ราคา 17,990

เดินทาง  1 , 8 , 14 , 22 ก.ค. ราคา 17,990

เดินทาง  29 ก.ค. ราคา 20,990

เดินทาง  3 , 19 , 24 ส.ค. ราคา 17,990

เดินทาง 12 ส.ค. ราคา 20,990

เดินทาง  1 , 7 , 9 , 14 , 16 , 21 , 23 , 29 ก.ย. ราคา 17,990

เดินทาง  5 , 25 ต.ค. ราคา 17,990

เดินทาง  7 ต.ค. ราคา 18,990

เดินทาง  12 , 22 ต.ค. ราคา 20,990

Post Dateอัพเดทวันที่04 กุมภาพันธ์ 2566 
   
1
234...   Next Last