บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
 
List Link Travel


ถูก
ทัวร์จีน CSX10 จางเจียเจี้ย สะพานแก้วลอยฟ้า เทียนเหมินซาน ฉางซา พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน (WE)

ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว ประตูสวรรค์ ภาพวาดทราย โชว์นางจิ้งจอกขาว อุทยานจางเจียเจี้ย สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร สะพานแก้วที่ยาวที่สุด จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เดินทาง 6-9 เม.ย.  ราคา 26,999

เดินทาง 12-15 , 13-16 , 14-17 เม.ย.  ราคา 29,999

----------------------

เดินทาง 21-24 , 26-29 เม.ย.  ราคา 21,999

เดินทาง 3-6 , 17-20 , 26-29 พ.ค.  ราคา 21,999

---------------------

เดินทาง 9-12 , 23-26 มิ.ย.  ราคา 21,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์จีน CSX6 เสินหนงเจี้ย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน (WE)

อี้หยาง วัดไป๋หลู่ กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง เสินหนงเจี้ย ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว)อุทยานเสินหนงถัน-ต้นไม้พันปี อุทยานเทียนเยี่ยน สะพานสายรุ้ง หุบเขาเสิน หนงกู่ สันเขาลิงทอง เสี่ยวหลงถัง เมืองเกงจิ๋ว สวนกวนอูอี้หยวน กำแพงเมืองเกงจิ๋ว ชมภายนอกฉางเต๋อ ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย ฉางเต๋อ ฉางซา พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ ถนนคนเดินหวงซิงลู่

เดินทาง 14-19 เม.ย.  ราคา 31,999

เดินทาง 24-29 เม.ย.  ราคา 24,999

----------------------

เดินทาง 8-13 พ.ค.  ราคา 24,999

เดินทาง 19-24 พ.ค.  ราคา 23,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์จีน CKG6 ฉงชิ่ง เรือสำราญระดับ 5 ดาว President Cruise เขื่อนสามผา 5 วัน 4 คืน (WE)

ลงเรือสำราญ PRESIDENT CRUISE NO.7 OR 8 ผ่านเมืองเฟิงตู ขึ้นฝั่งชมเจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับจากทางเรือ ช่อแคบชวีถังเสีย ช่องแคบอูเสีย นั่งเรือเล็กชมเสิ่นหนงซี งานเลี้ยงอำลาจากทางเรือ ประตูน้ำ 5 ชั้นของเขื่อนซานเสียต้าป้า ชมทิวทัศน์แม่น้ำแยงซีเกียง เขื่อนซานเสียต้าป้า(รวมรถกอล์ฟ) ช่องแคบซีหลิงเสีย เมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟความเร็วสูงไปกลับฉงชิ่ง ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย-ชมด้านนอกมหาศาลาประชาคม

เดินทาง 4-8 เม.ย.  ราคา 32,999

เดินทาง 11-15 เม.ย.  ราคา 34,999

เดินทาง 25-29  เม.ย. ราคา 28,999

----------------------

เดินทาง 9-13 พ.ค.  ราคา 27,999

เดินทาง 25-29 พ.ค.  ราคา 32,999

----------------------

เดินทาง 6-10 , 20-24 มิ.ย.  ราคา 27,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์จีน CKG5 ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ 4 วัน 3 คืน (WE)

อู่หลง ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ว่านเซิ่น สะพานกระจกลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว พิพิธภัณฑ์ซานเสีย มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก)

เดินทาง 6-9 เม.ย.  ราคา 24,999

เดินทาง 13-16 , 14-17 เม.ย.  ราคา 26,999

-----------------------

เดินทาง 10-13 พ.ค.  ราคา 20,999

เดินทาง 26-29 พ.ค.  ราคา 24,999

------------------------

เดินทาง 14-17 , 28 มิ.ย-1 ก.ค.  ราคา 20,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์จีน CKG7 ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน (WE)

อู่หล อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์ (รวมรถอุทยาน+รถแบตเตอรี่) ระเบียงกระจก ถ้ำฝูหยง (รวมกระเช้า) ฉงชิ่ง หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว อิสระช้อปปิ้งหงหยาต้ง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย ต้าจู๋ เมืองโบราณชางโจว พระพุทธรูปแกะสลักหินต้าจู๋

เดินทาง 4-8 เม.ย.  ราคา 26,999

เดินทาง 11-15 เม.ย.  ราคา 28,999

เดินทาง 25-29 เม.ย.  ราคา 22,999

------------------------------

เดินทาง 9-13 พ.ค.  ราคา 21,999

เดินทาง 25-29 พ.ค.  ราคา 25,999

-----------------------------

เดินทาง 6-10 , 20-24 มิ.ย.  ราคา 21,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TR09 Tokyo ซุปตาร์ โลกอมชมพู (TR) 5วัน 3คืน

วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี  ทุ่งดอกพิงค์มอส โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก โตเกียว สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ ช้อปปิ้งชินจูกุ เมืองซาวาระ ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ วัดนาริตะ อิออน มอลล์

เดินทาง 15-19 , 16-20 เม.ย.  ราคา 28,888

เดินทาง 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-25 เม.ย.  ราคา 26,888

เดินทาง 22-26 เม.ย.  ราคา 25,888

Post Dateอัพเดทวันที่21 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TG36 FUKUOKA 5D3N ซุปตาร์ วิสทีเรีย พรีเมี่ยม (TG) 5วัน 3คืน

ฟูกุโอกะ ศาลเจ้าดาไซฟุ เมืองยูฟูอิน  เมืองเปปปุ บ่อนรก เมืองเบปปุ  เมืองคิตะคิวชู  สวนคาวาจิ ฟูจิเอ็น  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งเทนจิน  คาแนลซิตี้ เมืองซากะ  ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ เมืองนางาซากิ สวนสันติภาพนางาซากิ พิพิธภัณฑ์ระเบิดปรมาณู โทซุพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

เดินทาง 22-26 เม.ย.  ราคา 39,888

เดินทาง 23-27 , 24-28 , 25-29 , 26-30 เม.ย.  ราคา 40,888

เดินทาง 30 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา 42,888

----------------------------

เดินทาง 2-6 พ.ค.  ราคา 41,888

เดินทาง 8-12 , 9-13 , 10-14 พ.ค.  ราคา 39,999

Post Dateอัพเดทวันที่21 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ48 Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน (XJ) 4D 3N

วัดอาซากุสะ โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งดอกพิงค์มอส  ช้อปปิ้งชินจุกุ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ อิออน มอลล์

เดินทาง 28-31 พ.ค.  ราคา 22,888

เดินทาง 29 พ.ค.-1 มิ.ย. , 30 พ.ค.-2 มิ.ย. , 31 พ.ค-3 มิ.ย.  ราคา 28,888

-----------------------------------

เดินทาง 1-4 , 2-5 , 3-6 , 13-16 , 14-17 , 15-18 , 16-19 มิ.ย. ราคา  22,888

เดินทาง 4-7 , 5-8 , 11-14 , 18-21 มิ.ย.  ราคา 19,888

เดินทาง 6-9 , 7-10 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 20-23 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 27-30  มิ.ย. ราคา 22,888

เดินทาง 12-15 , 19-22 มิ.ย.  ราคา 21,888

เดินทาง  28 มิ.ย.-1 ก.ค. , 29 มิ.ย.-2 ก.ค. , 30 มิ.ย.-3 ก.ค.  ราคา 22,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ47 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซุปเปอร์ฮีโร่ (XJ) 4D 3N

 วัดอาซากุสะ  โตเกียวสกายทรี (จุดถ่ายรูป) ทุ่งดอกพิงค์มอส โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งดอกพิงค์มอส ช้อปปิ้งชินจุกุ สวนอุเอโนะ อะเมโยโกะ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ อิออน มอลล์ 

เดินทาง 17-20 , 18-21 , 20-23 , 22-25 , 23-26 , 25-28 , 26-29  เม.ย.  ราคา 24,888

เดินทาง 29 เม.ย.-2พ.ค. , 30 เม.ย-3 พ.ค. ราคา 25,888

--------------------------------

เดินทาง 1-4 , 2-5 , 4-7 พ.ค.  ราคา 25,888

เดินทาง 6-9 , 7-10 , 9-12 , 10-13 , 12-15 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 18-21 , 19-22 , 22-25 พ.ค. ราคา 20,888

เดินทาง 23-26 พ.ค. ราคา 19,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ46 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ แอ๊ก แอ๊ก (XJ) 4D 3N

วัดอาซากุสะ โตเกียว สกายทรี(จุดถ่ายรูป) สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลm ภูเขาไฟฟูจิ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว ช้อปปิ้งชินจุกุ สวนอุเอโนะ อะเมโยโกะ โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

เดินทาง 25-28 , 26-29 , 27-30 , 28-31 , 29 มี.ค.-1 เม.ย. , 30 มี.ค.-2 เม.ย.  ราคา 26,888

-------------------------------

เดินทาง 1-4 , 2-5 , 3-6  เม.ย.  ราคา  26,888

เดินทาง 5-8 เม.ย.  ราคา  28,888

เดินทาง  7-10 , 8-11 เม.ย.  ราคา 29,888

เดินทาง 9-12 , 10-13 เม.ย.  ราคา 32,888

เดินทาง 11-14 , 12-15 , 13-16 เม.ย.  ราคา  39,999

เดินทาง  15-18 เม.ย.  ราคา  30,888

เดินทาง16-19 เม.ย. ราคา 22,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น TG37 FUJI ALPS ซุปตาร์ JUMBO (TG) 6D 4N

โตเกียว  วัดอาซากุสะ  โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ  โกเท็มบะ เอ้าต์เลต  Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์  ออนเช็นธรรมชาติ ภูเขาไฟฟูจิ  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก  เมืองมัตสึโมโต้  ปราสาทมัตสึโมโต้  ถนนนาคามาชิ สายอัลไพน์ทาเทยาม่า  เขาทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ  เมืองคานาซาว่า  สวนเค็นโรคุเอ็น หมู่บ้านชิราคาวาโกะ  เมืองทาคายาม่า  ซันมาชิซูจิ  เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก)  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ 

เดินทาง  23-28 , 24-29 , 25-30 เม.ย. ราคา 44,888

เดินทาง 28 เม.ย.-3 พ.ค. , 29 เม.ย. - 4 พ.ค. , 30 เม.ย.- 5 พ.ค. ราคา 45,888

-----------------------------------

เดินทาง 1-6 พ.ค.  ราคา 45,888

เดินทาง 2-7 ,  3-8 , 7-12 , 8-13  พ.ค.  ราคา 44,888

Post Dateอัพเดทวันที่16 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ43 Hokkaido Hakodate ซุปตาร์ ซากุระ รอบเกาะ (XJ) 6วัน 4 คืน

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ  ฮาโกดาเตะ  ป้อมโกเรียวคาคุ  โกดังอิฐแดงริมน้ำ กระเช้าชมวิวกลางคืน ณ ภูเขาฮาโกดาเตะ ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ  โบสถ์คาทอลิกพระแม่มารี  ซัปโปโร ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด  หอนาฬิกาโบราณ  ศาลเจ้าฮอกไกโด  ตลาดปลานิโจ  เมืองโอตารุ คลองโอตารุ ถนนซาไกมาจิ อาซาฮิคาว่า  ช้อปปิ้ง ณ อิออน ทาวน์ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า  บ่อน้ำสีฟ้า  ซัปโปโร ร้านสินค้ามือสอง  มิตซุยเอ้าเลท  ช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ

เดินทาง 13-16 เม.ย.  ราคา 49,888

เดินทาง 16-21 เม.ย. ราคา 45,888

เดินทาง 20-25  , 23-28 เม.ย.  ราคา 35,888

เดินทาง 27 เม.ย. - 2 พ.ค. , 30 เม.ย. - 5 พ.ค.  ราคา 36,888

-------------------------------------

เดินทาง 7-12 พ.ค. ราคา 34,888

เดินทาง 11-16 พ.ค.  ราคา 33,888

Post Dateอัพเดทวันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ42 HOKKAIDO ซุปตาร์ ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง (XJ) 5วัน 3คืน

บ่อน้ำสีฟ้า อาซาฮิคาว่า  หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า  สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  อิออน ทาวน์ คลองโอตารุ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ  ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  ร้านสินค้ามือสอง  ดิวตี้ฟรี มิตชุยเอาเล้ตท์ -ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาโบราณ  สวนโอโดริ มิตซุยเอ้าเลท  ศาลเจ้าฮอกไกโด  ช้อปปิ้งซูซูกิโนะ

เดินทาง 15-19 , 16-20 เม.ย. ราคา 33,888

เดินทาง 17-21 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 24-28 เม.ย.  ราคา 32,888

เดินทาง 18-22 , 19-23 , 25-29 , 26-30  เม.ย.  ราคา 31,888

เดินทาง 27เม.ย.-1พ.ค. , 28 เม.ย -2 พ.ค , 29 เม.ย.-3 พ.ค., 30 เม.ย.-3 พ.ค.  ราคา 33,888

-------------------------------------

เดินทาง 1-5  พ.ค.  ราคา 33,888

เดินทาง 3-7 พ.ค.  ราคา 32,888

เดินทาง 4-8 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 10-14 , 12-16  , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 18-22 ,19-23 , 20-24 , 21-25 , 22-26 , 25-29 , 26-30 , 27-31 พ.ค.  ราคา 29,888 

เดินทาง 16-20 พ.ค.  ราคา 27,888

เดินทาง 28 พ.ค.-1 มิ.ย. , 29 พ.ค. -2 มิ.ย.  ราคา 29,888

เดินทาง 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. , 31 พ.ค. - 4 มิ.ย.  ราคา 28,888

------------------------------------------

เดินทาง  1-5 , 4-8 , 5-9 , 8-12 , 10-14 , 11-15 , 12-16 มิ.ย.  ราคา 29,888

เดินทาง 2-6  , 9-13 , 13-17 มิ.ย. ราคา 28,888

Post Dateอัพเดทวันที่15 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ41 ALPS ซุปตาร์ อมยิ้ม (XJ) 6วัน 4คืน

ชิราคาวาโกะ  ทาคายาม่า  ซันมาชิซูจิ  อาคารทาคายาม่า  เมืองคานาซาว่า  สวนเค็นโรคุเอ็น สายอัลไพน์ทาเทยาม่า  เขาทาเทยาม่า  กำแพงหิมะ  เขื่อนคุโรเบะ เมืองมัตสึโมโต้  ถนนนาคามาชิ ปราสาทมัตสึโมโต้ สะพานคัปปาบาชิ เมืองนาโกย่า  ช้อปปิ้งย่านซาคาเอะ เกียวโต  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิ อินาริ  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เดินทาง 16-21 เม.ย.  ราคา 36,888

เดินทาง 15-20 , 17-22 , 21-26 , 27 เม.ย. - 2 พ.ค.  ราคา 35,888

เดินทาง 28 เม.ย. - 3 พ.ค. , 29 เม.ย. - 4 พ.ค. ราคา 35,888

-------------------------------------

เดินทาง 2-7 , 3-8 , 4-9 , 5-10 พ.ค.  ราคา 36,888

เดินทาง 10-15 พ.ค.  ราคา 34,888

Post Dateอัพเดทวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ37 TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ (XJ) 5วัน 3คืน

โตเกียว - วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)  หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ  แช่น้ำแร่ธรรมชาติ  ดินเนอร์ ขาปูยักษ์ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว อิบารากิ สวนไคราคุเอน  พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ  AMI PREMIUM OUTLETเมืองซาวาระ  อะเมโยโกะ  ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า  ช้อปปิ้งชินจูกุ - ย่านโอไดบะ

เดินทาง 9-13 , 16-20 , 24-28 พ.ค.  ราคา 26,888

เดินทาง 30 พ.ค. - 1 ก.ค. , 31 พ.ค. - 4 มิ.ย.  ราคา 25,888

-------------------------------

เดินทาง 6-10 , 13-17 , 20-24 , 27 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา 25,888

เดินทาง 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 25,888

Post Dateอัพเดทวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ39 JAPAN ALPS ซุปตาร์ มหาชน (XJ) 5วัน 3คืน

ชิราคาวาโกะ ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ เมืองมัตสึโมโต้  ถนนนาคามาชิ  ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านนอก) สายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขาทาเทยาม่า กำแพงหิมะ เขื่อนคุโรเบะ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เดินทาง 16-20 , 17-21 , 18-22 , 20-24 , 26-30 เม.ย.  ราคา 32,999

เดินทาง  22-26 , 25-29  เม.ย.  ราคา 31,999

เดินทาง 27 เม.ย. - 1 พ.ค. , 28 เม.ย. - 2 พ.ค.  ราคา 33,999

เดินทาง 29 เม.ย. - 3 พ.ค. , 30 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา 32,888

---------------------------------

เดินทาง  2-6 , 3-7 พ.ค.  ราคา 33,888

เดินทาง 4-8 พ.ค.  ราคา 31,999

เดินทาง 5-9 , 7-11  พ.ค.  ราคา 29,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ38 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ ภาค2 (XJ) 3วัน 5คืน

หมู่บ้านนินจาอิงะ  ทาคายาม่า  ซันมาชิซูจิ  ชิราคาวาโกะ  นาโกย่า  ซาคาเอะ อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่  สะพานโทเก็ตสึเคียว  เมืองเกียวโต  วัดคินคะคุจิ  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ โอซาก้า  ดิวตี้ฟรี  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) เอ็กซ์โปซิตี้ ชมซากุระ ณ สวนลำรึกงานเอ๊กซ์โป 70  เมืองนารา วัดโทไดจิ พระพุทธรูปไดบุทสึ

เดินทาง  5-9  เม.ย.  ราคา 38,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ35 Tokyo Fuji ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ (XJ) 5วัน 3คืน

วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป)  สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ภูเขาไฟฟูจิ  ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์  พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว  อะเมโยโกะ  ช้อปปิ้งชินจุกุ เมืองซาวาระ  ช้อปปิ้งโอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้

เดินทาง 29 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา 27,888

เดินทาง 30 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา 26,888

---------------------------------------

เดินทาง  3-7 พ.ค.  ราคา 26,888

เดินทาง 9-13 , 10-14 , 24-28 พ.ค.  ราคา 25,888

เดินทาง 31 พ.ค. - 3 มิ.ย. ราคา 24,888

--------------------------------------------

เดินทาง 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 27 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  24,888

เดินทาง 28 มิ.ย. - 3 ก.ค.  ราคา 23,888

Post Dateอัพเดทวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ34 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ชมพู้ ชมพูววว (XJ) 5วัน 3คืน

วัดอาซากุสะ  โตเกียวสกายทรี สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โตเกียว  สวนอุเอโนะ  อะเมโยโกะ ช้อปปิ้งชินจุกุ เมืองซาวาระ  ช้อปปิ้งโอไดบะ  ไดเวอร์ซิตี้

เดินทาง 2-6 , 5-9 , 6-10 ,16-20 , 17-21 มี.ค.  ราคา 27,888

เดินทาง 4-8 , 11-15 , 12-16 , 13-17 มี.ค.  ราคา 26,888

-----------------------------------

เดินทาง 7-11 เม.ย.  ราคา 31,888

เดินทาง 10-14 เม.ย.  ราคา 35,888

เดินทาง 11-15 เม.ย.  ราคา 39,999

เดินทาง 12-16 , 14-18 เม.ย.  ราคา 42,888

เดินทาง 13-17 เม.ย.  ราคา 45,888

เดินทาง 15-19 เม.ย.  ราคา 33,888

เดินทาง 17-21 , 18-22 , 19-23 เม.ย.  ราคา  29,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 
   

ถูก
ทัวร์ญี่ปุ่น XJ30 Osaka Kyoto Takayama ซุปตาร์ เซเลบริตี้สาม (XJ) 5วัน 3คืน

เมืองเกียวโต  ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  วัดคินคะคุจิ  เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ช้อปปิ้งซาคาเอะ นาโกย่า  เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า  ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ  เอ็กซ์โปซิตี้  ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)  ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เดินทาง 4-8  มี.ค.  ราคา 29,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 
   
1
234...   Next Last