บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาพิเศษ เที่ยวเกาะนามิ นั่ง SEA TRAIN -WONDERFUL RAIL BIKE เรียบริมทะเล ชมพระราชวังเคียงบก อนุสาวรีย์นกฟรีนิกซื บลูเฮาส์ วัดวาวูจองซา ล่องแม่น้ำฮัน ช้อปปิ้งทงแดมุน ช้อปปิ้งเมียงดง ชมซากุระ ดิวตรี้ฟรี ศูนย์สมุนไพร อเมทิส ร้านเครื่องสำอางค์


ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี TRENDY WINTER 5วัน LJ

หมูบ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์โสมรัฐบาล บลูเฮาส์ พระราชวังชางด็อกกุง หอคอยโซลทาวน์เวอร์ ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกตนามู ศูนย์พลอยอเมทิส

เดินทาง 10-14 , 11-15 , 15-19 , 16-20 , 17-21  ,18-22 ธ.ค. ราคา 19,988

เดินทาง 5-9 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 , 21-25 ธ.ค. ราคา 20,988

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 , 6-10 ,  7-11 , 8-12 , 9-13 ธ.ค. ราคา 21,988

เดินทาง 25-29 , 26-30 ธ.ค. ราคา 23,988

เดินทาง 22-26 , 23-27 , 24-28 , 27-31 , 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 25,988

เดินทาง 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 25,988

เดินทาง 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. ราคา 25,988

เดินทาง 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 27,988

เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 29,988

เดินทาง 1-5 ม.ค. ราคา 23,988

เดินทาง 5-9 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 19-23 , 20-24  , 21-25 , 22-26 , 27-31  ม.ค. ราคา 20,988

เดินทาง 28 ม.ค. - 1 ก.พ. ราคา 20,988

เดินทาง 29 ม.ค. - 2 ก.พ. ราคา 20,988

เดินทาง 2-6 , 3-7 , 4-8 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 23-27 , 24-28 , 25-29 ม.ค. ราคา 22,988

เดินทาง 30 ม.ค. - 3 ก.พ. ราคา 22,988

เดินทาง 31 ม.ค. - 4 ก.พ. ราคา 22,988

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 3-7 , 4-8 ,  5-9 , 9-13 , 10-14 , 11-15 , 12-16 , 16-20 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 23-27,  24-28 , 25 ก.พ. - 1 มี.ค. ราคา 19,988

เดินทาง 26 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา 19,988

เดินทาง 6-10 , 7-11 , 8-12 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 22-26 ,  27 ก.พ. - 3 มี.ค. ราคา 20,988

เดินทาง 28 ก.พ. - 4 มี.ค. ราคา 20,988

เดินทาง 15-19 ก.พ. ราคา 23,988

Post Dateอัพเดทวันที่17 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี PHENOMENAL WINTER IN KOREA 5 วัน TG

หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์โสมรัฐบาล บลูเฮาส์ พระราชวังด็อกกุง หอคอยโซลทาวน์เวอร์ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ศูนย์พลอยอเมทิส

เดินทาง 27-31 ธ.ค. ราคา 29,999

เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 32,999

เดินทาง 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 31,999

Post Dateอัพเดทวันที่17 ตุลาคม 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี EASY KOREA WINTER 6วัน (XJ)

ไร่สตอเบอรรี่ ลานสกี โซลทาวเวอร์ สวนสนุกลอตเต้เวิล์ด ศูนย์โสมรัฐบาล ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง พระราชวังชางด็อกกุง เมียงดง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู โรงงานสาหร่าย หมาวิทยาลัยสตรีอีฮวา

เดินทาง 1-6 , 5-10 ธ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 12-17 , 19-24 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 9-14 , 16-21 , 23-28 ม.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 30 ม.ค. - 4 ก.พ. ราคา 16,900

เดินทาง 6-11 , 13-18 ก.พ. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 กันยายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี EASY SEOUL GOOD 5 วัน (XJ)

ไร่สตอเบอร์รี่ เล่นสกี ณ ลานสกี โซลทาวเวอร์ ลโอตเต้เวิลดิ์ พระราชวังชางด็อกกุง ดิวตี้ฟรี คลองชองเกชอง เมียงดง

เดินทาง 1-5 , 5-10 ธ.ค.ราคา 18,900

เดินทาง 12-17 , 19-24 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 9-14 , 16-21 , 23-28 , 30 ม.ค. - 4 ก.พ. , 6-11 , 13-18 ก.พ. ราคา 16,900

เดินทาง 28 ก.พ. - 5 มี.ค. ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 กันยายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี KOREA VALUE PLUG น้ำแข็งใส 6วัน (XJ)

หมู่บ้านเทพนิยาย เกาะนามิ วัดวาวูจองซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์โสม พระราชวังเคียงบกคุง หมู่บ้านบุกชนฮันนก โซลทาวเวอร์ ตลาดเมียงดง ศูนย์สมุนไพร ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย พิพิธภัณฑ์ภาพสามมิติ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง

เดินทาง 4-9 , 6-11 ธ.ค. ราคา 19,999

เดินทาง 11-16 , 13-18 , 18-23 ธ.ค. ราคา 18,999

เดินทาง 5-10 , 7-12 ,12-17 ก.พ. ราคา 17,999

เดินทาง 14-19 ก.พ. ราคา 18,999

เดินทาง 20-25 , 21-26 ก.พ. ราคา 16,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 กันยายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี Happy Romantic Winter 5 วัน KE , TG , OZ

หุบเขาศิลปะโพซอน สตอร์เบอรี่ฟาร์ม โซลสกาย สวนสนุกล็อตเต้แอดเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพร พระราชวังถ็อกซู พิพิธพันธ์หมีเท็ดดี้  ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ

เดินทาง 14-18 , 21-25 พ.ย. ราคา 34,900

เดินทาง 28 พ.ย. - 2ธ.ค. ราคา 35,900

เดินทาง 12-16 ธ.ค. ราคา 35,900

เดินทาง 26-30 ธ.ค. ราคา 36,900

เดินทาง 27-31 ธ.ค. ราคา 38,900

เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 44,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 กันยายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี Happy Super Wow Winter 5 วัน KE , TG , OZ

เกาะนามิ อุทยานโวรัคซาน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ศูนย์สมุนไพร โซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบกกุง

เดินทาง 14-18 , 21-25 พ.ย. ราคา 30,500

เดินทาง 28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 30,500

เดินทาง 6-10 ธ.ค. ราคา 33,500

เดินทาง 12-16 ธ.ค. ราคา 31,500

เดินทาง 27-31 ธ.ค. ราคา 34,900

เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 ราคา 40,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 กันยายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี ENJOY SKI SNOW IN KOREA (LJ)

เกาะนามิ ป้อมฮวาซอง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หอคอยโซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบกกุง ฮ็อกเกตนามู ตลาดเมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี

เดินทาง 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 1-5 , 3-7 , 9-13 , 11-15 , 15-19 , 17-21 ธ.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 5-9 , 13-17 , 19-23 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 7-11 ธ.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 27-31 ธ.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 29 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 26,900

เดินทาง 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. ราคา 21,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 กันยายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี SPECIAL WINTER SNOW IN KOREA 5วัน (LJ)

เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หอคอยโซลทาวเวอร์ พระราชวังเคียงบกกุง ฮ็กเกตนามู ตลาดเมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี

เดินทาง 2-6 , 4-8 , 8-12 , 10-14 , 12-16 , 14-18 , 16-20 , 18-22 ธ.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 6-10 ธค.ราคา 21,900

เดินทาง 11-15 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 20-24 ธ.ค. ราคา 22,900

เดินทาง 22-26 , 24-28 ธ.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 26-30 ธ.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 28,900

เดินทาง 30 ธ.ค.  - 3 ม.ค. ราคา 26,900

Post Dateอัพเดทวันที่14 กันยายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
PHENOMENAL WINTER IN KOREA 5วัน TG

หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่าทาวน์ เกาะนามิ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ บลูเอาส์ พระราชวังชางด็อกกุง ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ศูนย์พลอยอเมทิส

เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. 62 ราคา 32,999

Post Dateอัพเดทวันที่03 กันยายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
SEASON CHANGE IN SEORAK 5วัน3คืน (LJ)

เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน สวนผลไม้ตามฤดู สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ฮ็อกเกตนามู พระราชวังเคียงบกกุง โรงงานสาหร่าย ตลาดเมียงดง ศูนย์โสมเกาหลี คล้องกุญแจคู่รัก

เดินทาง 1-5 , 2-6 , 7-11 , 8-12 , 8-12 , 9-13 ,14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27, 28 พ.ย. -2 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 3-7 , 4-8 , 5-9 , 6-10 , 10-14 , 11-15 ,12-15 , 13-17 , 17-21 , 18-22 , 19-23 , 20-24 , 24-28 , 25-29 , 26-30 ,27 พ.ย. - 1 ธ.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 29 พ.ย. - 3ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 30 พ.ย. -4 ธ.ค. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่27 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ROMANTIC AUTUMN IN SEOUL (LJ)

เกาะนามิ คล้องกุญแจคู่รัก สวนสนุก LOTTE WORLD ศูนย์สมนไพรฮ็อกเกตนามู พระราชวังด็อกซูกุง ศุนย์สมุนไพรโสมเกาหลี

เดินทาง 2-6 ต.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 3-7 , 4-8 , 5-9 ต.ค. ราคา  17,900

เดินทาง 6-10 , 7-11 , 8-12 ต.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 9-13 ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 20-27 , 24-28 ,25-29 ,26-30 ต.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 13-17 , 16-20 , 21-25 , 22-26 , 23-27 , 27-31 ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 14-18 , 15-19 ต.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 19-23 ต.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 28ต.ค. -1 พ.ย.ราคา16,900

เดินทาง 29ต.ค.- 2 พ.ย.ราคา16,900 

เดินทาง30ต.ค. -3 พ.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 31ต.ค. - 4พ.ย. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่21 กันยายน 2561 
   

ทัวร์เกาหลีถูก
ทัวร์เกาหลี KXJ13 6วัน XJ

เกาะนามิ สะพานยังกัง ซูวอน วัดวาจูจองซา สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ กิมจิแลนด์ บลูเฮ้าส์ พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นเมือง ช้อปปิ้งเมียงดง ศุนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ย่านฮงคิด

เดินทาง 2-7 , 5-10 ต.ค. ราคา 16,888

เดินทาง 9-14 ต.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 12-17 ต.ค. ราคา 19,888

เดินทาง 16-21 ต.ค. ราคา 15,888

เดินทาง 19-24 ต.ค. ราคา 19,888

เดินทาง 21-26 , 24-29 , 27-31 ต.ค. ราคา 17,888

เดินทาง 2-7 , 21-26 พ.ย. ราคา 14,888

เดินทาง 7-12 , 14-16 ,28 พ.ย. -3 ธ.ค. ราคา 15,888

Post Dateอัพเดทวันที่03 สิงหาคม 2561