บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกงราคาพิเศษ พร้อมโปรแกรมทัวร์ยอดฮิต


ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ (BZ HKGEK015) 5 วัด 3 วัน

ตลาดเลดี้มาร์เก็ต เจ้าแม่กวนอิม วิคตอเรียพีค วัดกังหัน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย วัดหวังต้าเซียน วัดเจ้าแม่กวนอิมฮงฮำ กระเช้านองปิง วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง ซิตี้เกทเอ้าท์เลต

เดินทาง 22-24 , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. , 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 13,900 / 28-30 มิ.ย. ราคา 14,900

เดินทาง 15-17 , 22-24 ก.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 26-28 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 27-29 ก.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 5-7 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 11-13 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 12-14 ส.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 24-26 ส.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 26-28 ส.ค. ราคา 11,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์ (BZ HKGEK002) 3 วัน

เลดี้มาร์เก็ต ดิสนีย์แลนด์ วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน หมู่บ้านวัฒนธรรม วัดโป่หลิน ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ต

เดินทาง 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 15-17 , 22-24 ก.ค. ราคา 15,900 // 26-28 ก.ค. ราคา 16,900 // 27-29 ก.ค. ราคา 18,900

เดินทาง  5-7 ส.ค. ราคา 15,900  // 11-13 ส.ค. ราคา 18,900

เดินทาง  12-14 ส.ค. ราคา 17,900 // 24-26 ส.ค. ราคา 16,900 // 26-28 ส.ค. ราคา 14,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (SPHK TG09) พีคเทรม (HX) 3 วัน

ฮ่องกง – เดอะพีค by พีคแทรม ตลาดมงก๊ก - วัดแชกง – จิวเวอรี่ – เจ้าแม่กวนอิมยืมเงิน  – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย อิสระช้อปปิ้งเต็มวัน 

เดินทาง 22-25 , 29 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 12,800

เดินทาง 6-9 , 13-16 , 20-23 ก.ค. ราคา 13,800 //  27-30 ก.ค. ราคา 16,800

เดินทาง 3-6 , 17-20 , 24-27 , 31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 13,800

เดินทาง 10-13 ส.ค. ราคา 16,800

เดินทาง 7-10 , 14-17 , 21-24 ก.ย. ราคา 13,800

เดินทาง 19-22 ต.ค. ราคา 13,800

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (CUHKG010) POPULAR IN MACAU 3D (FD)

มาเก๊า – จูไห่ – ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ - จูไห่ – วัดผุ่ถ่อ ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน – ร้านหยก – พระราชวังหยวนหมิง – ชมโชว์ Huang Jia Shen Dian Show – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - จูไห่ – มาเก๊า – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม – วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ –  The Venetian Resort  – สนามบินนานาชาติมาเก๊า

เดินทาง 6-8 , 7-9 ก.ค. ราคา 8,900

เดินทาง 15-17 ก.ค. ราคา 9,900

เดินทาง 22-24 ก.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 27-29 , 28-30 , 29-31 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 3-5 ส.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 12-14 ส.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 17-19 , 19-21 ส.ค. ราคา 9,900

เดินทาง 26-28 ส.ค. ราคา 8,900

เดินทาง 1-3 , 7-9 , 14-16 , 21-23 ก.ย. ราคา 7,900

เดินทาง 8-10 , 22-24 ก.ย. ราคา 6,900

เดินทาง 5-7 , 6-8 ต.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 12-14 , 21-23 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 14-16 , 20-22 ต.ค. ราคา 10,900

เดินทาง 26-28 ต.ค. ราคา 8,900

เดินทาง 27-29 ต.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 พ.ย. ราคา 8,900

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 พ.ย. , 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. ราคา 7,900

เดินทาง 1-3 , 15-17 , 22-24  ธ.ค. ราคา 8,900

เดินทาง 7-9 , 14-16 , 21-23 ธ.ค. ราคา 9,900

เดินทาง 9-11 , 28-30 ธ.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 29-31 ธ.ค. , 30 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (CUHKG009) LOVELY FLY TO MACAU 3D (FD)

มาเก๊า – จูไห่ – ช็อปปิ้งตลาดก๋งเป่ย - จูไห่ –ถนนคู่รัก – จูไห่ฟิชเชอร์ร้านบัวหิมะ – ร้านผ้าไหมจีน –ร้านหยก– วัดผุ่ถ่อ–พระราชวังหยวนหมิง–ชมโชว์Huang Jia Shen Dian Show – พิเศษ!!เมนูเป๋าฮื้อเสิร์ฟพร้อมไวน์แดง - จูไห่ –มาเก๊า –เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล – ร้านขนม –วัดอาม่า – โบสถ์เซ็นต์ปอล – เซนาโด้สแควร์ –  หหอไอเฟล โรงแรม Parisian – สนามบินนานาชาติมาเก๊า

เดินทาง 22-24 มิ.ย. , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 7,900

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (SPHK TG07) ดิสนีย์แลนด์ (CX) 3 วัน

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง - รีพลัสเบย์ –  วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย - อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง

เดินทาง 16-18 , 19-21 มิ.ย. ราคา 14,800

เดินทาง 3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ก.ค. ราคา 14,800

เดินทาง 7-9 , 14-16 , 21-23 ก.ค. ราคา 15,800

เดินทาง 28-30 ก.ค. ราคา 17,800

เดินทาง 4-6 , 25-27 ส.ค. ราคา 15,800

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 8-10 , 22-24 ก.ย. ราคา 15,800

เดินทาง  18-20 ก.ย. ราคา 13,800

เดินทาง 13-15 , 21-23 ต.ค. ราคา 17,800  

เดินทาง  19-21 , 27-29 ต.ค. ราคา 15,800

เดินทาง 30 ต.ค. - 1 พ.ย. ราคา 14,800

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง กวางเจาแฟร์ 5 วัน

ฮ่องกง – เซินเจิ้นร้านค้ารัฐบาลจีน - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งย่านซ่างเซี่ยจิ่ว-งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 (เต็มวัน) บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-เซินเจิ้น – ฮ่องกง -วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่-อิสระช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 14-18 ต.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 15-19 ต.ค. ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง ชมงานกวางเจาแฟร์ 5 วัน

ฮ่องกง วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ฮ่องกงจิวเวอร์รี่ – เซินเจิ้น-ร้านค้ารัฐบาลจีน - กวางเจา – อิสระช้อปปิ้งย่านซ่างเซี่ยจิ่ว-งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 (เต็มวัน) บุฟเฟ่ต์นานาชาติ-งานกวางเจาเทรดแฟร์ ครั้งที่ 124 เซินเจิ้น – ชมโชว์ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม-เซินเจิ้น – ฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 14-18 ต.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 15-19 ต.ค. ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (SPHK TG05) ไหว้พระ 5 วัด (CX) 3 วัน

เสริมปัง ขอพร 5 วัด วัดแชกง วัดเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพลัสเบย์ วัดหมั่นโถว พระใหญ่ลันเตา วัดหวังต้าเซียน

เดินทาง 22-24 , 23-25 , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. , 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา  12,800

เดินทาง 6-8 , 7-9 , 13-15 , 14-16 , 20-22 ก.ค. ราคา 13,800

เดินทาง , 27-29 ก.ค. ราคา 16,800 // 28-30 ก.ค. ราคา 15,800

เดินทาง 4-6 ส.ค. ราคา 13,800

เดินทาง 10-12 , 11-13 ส.ค. ราคา 15,800

เดินทาง 18-20 , 25-27 , 31 ส.ค. - 2 ก.ย. ราคา 13,800

เดินทาง 14-16 , 21-23 , 28-30 ก.ย. ราคา 13,800

เดินทาง 5-7 , 6-8 ต.ค. ราคา 13,800 // 13-15 ต.ค. ราคา 15,800

เดินทาง 19-21 , 26-28 ต.ค. ราคา 13,800

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (IHCX12) ฮ่องกง (CX) 3 วัน 2 คืน

กระเช้านองปิง หาดรีพลัสเบย์ วิคตอเรียพีค วัดหวังต้าเซียน วัดกังหัน วัดหม่านโหมว คอสเบย์เวย์

เดินทาง 24-26 มิ.ย. ราคา 15,888

เดินทาง 8-10 ก.ค. ราคา 16,888 , 15-17 , 24-26 ก.ค. ราคา 15,888

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (IHCX14) SUMMER SALE (CX) 3 วัน

กระเช้านองปิง ซิตี้เกทเอ้าเลท หาดรีพลัสเบย์ เจ้าแม่กวนอิม วิคตอเรียพีค วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงหมิว วัดกังหัน

เดินทาง 16-18 มิ.ย. 30 มิ.ย. - 2 ก.ค. ราคา 13,881

เดินทาง 7-9 ก.ค. ราคา 14,881 , 28-30 ก.ค. ราคา 17,881

Post Dateอัพเดทวันที่13 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกงเซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ (BTHKG001RJ) 3 วัน

วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น โชว์ม่านน้ำ ช้อปปิ้งตลาดตงเหมิน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน  ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 1-3 , 12-14 ก.ค. ราคา 9,999

เดินทาง  26-28 ก.ค.  ราคา  10,999

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (BTHKG008CX) ฮ่องกง มาเก๊า (CX) 3 วัน

ฮ่องกง พระใหญ่ กระเช้านองปิง ซิตี้เกทเอ้าท์เล็ท มาเก๊า วัดเจ้าแม่กวนอิม โบสถ์เซนปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 23-25 , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 5-7 , 14-16 , 19-21 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 26-28 ก.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 4-6 , 25-27 ส.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 13-15 , 20-22 ก.ย. ราคา 16,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
EASY HONGKONG - NGONGPING 3D2N

ฮ่องกง – หมูบ้านนองปิง – อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet

ติ่มซำ – รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต

วัดแชกงหมิว วัดหว่องไต๋สิน – โรงงานจิวเวอรี่ – ร้านหยก - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล

เดินทาง 22-24 มิ.ย. ราคา 16,900

เดินทาง 23-25 มิ.ย. ราคา 15,900

เดินทาง29 มิ.ย.-1 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 6-8 , 13-15 , 14-16 , 20-22 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 3-5 ส.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 10-12 ส.ค. 20,900

เดินทาง 17-19 , 18-20 , 24-26 , 25-27 ส.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 31 ส.ค.-2 ก.ย. ราคา 17,900

เดินทาง 8-10 , 21-23 ก.ย. ราคา 15,900

เดินทาง 12-14 , 13-15 ต.ค. ราคา 20,900

เดินทาง 19-21 , 20-22 , 26-28 ต.ค. ราคา 19,900

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤษภาคม 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (BZHKG EK014) GRAND SALE EK 3 วัน

ตลาดเลดี้มาร์เก็ต วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน วัดโป่หลิน หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง

เดินทาง  29 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  15-17 , 22-24 ก.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  26-28 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  27-29 ก.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  5-7 ส.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  11-13 ส.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  12-14 ส.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  24-26 ส.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  26-28 ส.ค.   ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (BZHKGEK008) เซินเจิ้น EK 3 วัน

วัดกวนอู ช้อปปิ้งหล่อหวู่ สวนดอกไม้ฮอลแลนด์ วัดแชกง วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน

เดินทาง 22-24 , 29 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 8,999

เดินทาง 28-30 มิ.ย. ราคา 9,999

เดินทาง 15-17 , 22-24 ก.ค. ราคา 8,999

เดินทาง 26-28 ก.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 27-29 ก.ค. ราคา 11,999

เดินทาง 5-7 ส.ค. ราคา 8,999

เดินทาง 11-13 ส.ค. ราคา 10,999

เดินทาง 12-14 , 24-26 ส.ค. ราคา 9,999

เดินทาง 26-28 ส.ค. ราคา 7,999

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (ฺBTHKG03RJ) นองปิง ดิสนีย์แลนด์ (RJ) 3 วัน

Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Symphony of Lights สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
เดินทาง   07 - 09 , 14 - 16 , 28 - 30 มิ.ย. ราคา 16,900
เดินทาง   12 - 14 ก.ค. ราคา 17,900
เดินทาง   26 - 28 ก.ค. ราคา 16,900

เดินทาง   02 - 04 , 16-18 ส.ค. ราคา 16,900
เดินทาง   09 - 11 ส.ค. ราคา 17,900
เดินทาง   20- 22 , 27 -29 ก.ย. ราคา 16,900
เดินทาง   04 - 06 , 11 - 13 , 18 - 20 ต.ค. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (BTHKG09EK) shopping (EK) 3วัน

Mongkok Ladies Market รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว หวังต้าเซียน โรงงานจิวเวอร์รี่ ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย Avenue of Star อิสระช้อปปิ้ง
เดินทาง  20-22, 21-23 มิ.ย 61 ราคา  12,900
เดินทาง  05-07 , 12-14  ,19-21 , 29-31 ก.ค ราคา 13,900

เดินทาง 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30 ส.ค. - 1 ก.ย. ราคา 12,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (BTHKG03CX) นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน

Mongkok Ladies Market วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย A Symphony of Lights สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์
เดินทาง 23-25  มิ.ย ราคา 17,900
เดินทาง 29  มิ.ย. - 01 ก.ค ราคา 17,900

เดินทาง 14-16 ก.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 9-11 ส.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 16-18 , 23-25 , 25-27 , 30 ส.ค. - 1 ก.ย. ราคา 17,900

เดินทาง 8-10 , 22-24 ก.ย. ราคา 17,900

Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561 
   

ทัวร์ฮ่องกงถูก
ทัวร์ฮ่องกง (BZHKG016EK) ไหว้พระ วัดซีซ้าน (EK) 3 วัน

เลดี้มาร์เก็ต วัดซีซ้าน วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน กระเช้านองปิง วัดโป่หลิน ซิตี้เกทเอ้าท์เลท

เดินทาง 15-17 , 22-24 , 26-28 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 5-7 ส.ค. ราคา 14,900 //  12-14 , 24-26 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 26-28 ส.ค. ราคา 13,900

 
Post Dateอัพเดทวันที่12 มิถุนายน 2561