บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี เที่ยวญี่ปุ่น พร้อมแพ็คเกจทัวร์ยอดนิยม


ทัวร์ไต้หวัน Countdown 6 วัน (SL) FSLTPE1

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์เจียงไคเชค หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมลอยสือเฟิน ไทเป101

เดินทาง 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. / 30 ธ.ค. - 4 ม.ค. ราคา 34,900

Post Dateอัพเดทวันที่22 ตุลาคม 2565 
   

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทเป 4 วัน ZTPE2301 (VZ)

ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว อนุสรณ์เจียงไคเชค ซีเหมินติง ไทเป101

เดินทาง ม.ค. ราคา 17,990-18,990

เดินทาง ก.พ. ราคา 15,990-17,990

เดินทาง  มี.ค. ราคา 15,990-17,990

Post Dateอัพเดทวันที่13 ตุลาคม 2565 
   

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI 4 วัน (VZ) FVZTPE1

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเชค ปล่อยโคมลอยสือเฟิน

เดินทาง 17-20 พ.ย. ราคา 17990

เดินทาง 18-21 พ.ย. ราคา 18,990

เดินทาง 24-27 พ.ย. ราคา 18,990

เดินทาง  25-28 พ.ย. ราคา 18,990

เดินทาง 2-5 , 9-12 ธ.ค. ราคา 22,990

เดินทาง  15-18 , 16-19 ธ.ค. ราคา 19,990

โปรแกรมโหลดbit.ly/3CmZjZJ

Post Dateอัพเดทวันที่22 ตุลาคม 2565 
   

ทัวร์ไต้หวัน เปิดแล้วจ้า 4 วัน (VZ) TPEVZ0122

วัดหลงซาน ซีเหมินติง ปล่อยโคมขงหมิง ไทเป101 ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ย

เดินทาง ธ.ค. 18,888-30,888

เดินทาง ม.ค. ราคา 18,888

เดินทาง ก.พ. ราคา 17,888-19,888

เดินทาง มี.ค. ราคา 16,888-20,888

Post Dateอัพเดทวันที่22 ตุลาคม 2565 
   

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไถจง เจียอี้ (VZ) 4 วัน BTPE61VZ

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น รถไฟสายผิงซี อุทยานเย่หลิ่วล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตลาดอี้จง อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง ไปเป101

เดินทาง พ.ย. ราคา 16,999-18,999

เดินทาง ธ.ค. ราคา 16,999-25,999

เดินทาง ม.ค. ราคา 17,999- 23,999

เดินทาง ก.พ. ราคา 15,999-18,999

เดินทาง มี.ค. ราคา 17,999-21,999

โปรแกรมโหลดbit.ly/3Mkh2FQ

Post Dateอัพเดทวันที่22 ตุลาคม 2565 
   

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 5 วัน (VZ) BTPE62VZ

ปล่อยโคม ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง  วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟอาลีซาน ตลาดฟงเจี่ย อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน

เดินทาง พ.ย. ราคา 19,999

เดินทาง ธ.ค. ราคา 20,999-23,999

เดินทาง ม.ค. ราคา 19,999-26,999

เดินทาง ก.พ. ราคา 19,999 - 22,999

เดินทาง มี.ค. ราคา 19,999-23,999

โปรแกรมโหลด bit.ly/3Tc6xGR

Post Dateอัพเดทวันที่22 ตุลาคม 2565 
   

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง จิ่วเฟิ่น (VZ) 5 วัน TVZ02

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์เจียงไคเชค ไทเป101 อุทบายอาหลีซาน ป่าสนพันปี วัดสวนกวง ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  9-13 , 16-20 , 23-27 พ.ย. ราคา 19,888

เดินทาง 1-5 , 14-18 , 21-25 , 30 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 19,888-31,888

เดินทาง  4-8 , 11-15 , 18-22 ม.ค. ราคา 19,888

Post Dateอัพเดทวันที่25 ตุลาคม 2565 
   

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป เจียอี้ หนานโถว เถาหยวน 5 วัน 2205VZ

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น อุทยานแห่งชาติอาลีซาน ตลาดฟงเจี่ย ล่องสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ อนุสรณ์เจียงไคเชค ซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว ตลาดปลาไทเป ตึก101

เดินทาง  4-8 , 11-15 ธ.ค. ราคา 19,990

เดินทาง  17-21 , ธ.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  7-11 ม.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  17-21 ม.ค. ราคา 20,990

เดินทาง  20-24 ม.ค. ราคา 22,990

เดินทาง  4-8 , 25 ก.พ. - 1 มี.ค. ราคา 21,990

เดินทาง  28 ก.พ. - 4 มี.ค. ราคา 20,990

เดินทาง  4-8 มี.ค. ราคา 23,990

เดินทาง  5-9 , 7-11 , 14-18 มี.ค. ราคา 19,990

เดินทาง  11-15 มี.ค. ราคา 20,990

Post Dateอัพเดทวันที่15 พฤศจิกายน 2565 
   

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 5 วัน (JX) FJXTPE2

ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน เจียอี้ ปล่อยโคมลอยสือเฟิน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเชค ไทเป101

เดินทาง 29 ตค. - 2 พ.ย. ราคา 19990

เดินทาง  30 ต.ค. - 3 พ.ย. ราคา 18990

เดินทาง 5 , 6 , 7 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 18 , 19 , 20 , 21 , 27 , 28 พ.ย. ราคา 19,990-20,990

เดินทาง  3 , 4 , 5 , 8 , 10 , 11 , 12 , 15 , 18 , 19 , 23 ธ.ค. ราคา 20,990-22,990

Post Dateอัพเดทวันที่22 ตุลาคม 2565 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ปีใหม่ (XJ) 6 วัน XJ034

วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ ทะเลสาบฮาโกเนะ หมู่บ้านเอโดะ ปราสาทึรุกะ หมู่บ้านโบราณโออุจิ นัางกระเช้าภูเขาซาโอะ สานสกีซาโอะ

เดินทาง 27 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 28 ธ.ค. - 2 ม.ค. , 29 ธ.ค. - 3 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 4 ม.ค.

ราคา  55,888

Post Dateอัพเดทวันที่11 สิงหาคม 2565 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้าเกียวโต (XJ) 6 วัน XJ07

เกียวโต วัดคิโยมิสุ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ วัดทองคินคะคุจิ อซาก้า ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไชบาชิ ทาคายาม่า เมืองเก่า ซันมาชิซูจิ งานไฟนาโกย่า Nabana no sato หมู่บ้านชราคาวาโกะ

เดินทาง  4-9 ต.ค. ราคา 33,888

เดินทาง  11-16 , 18-23 ต.ค. ราคา 7,888

เดินทาง 25-30 ต.ค. ราคา 35,888

เดินทาง  1-6 , 8-13 , 15-20 , 22-27 , 29 พ.ย. ราคา 33,888

เดินทาง  6-11 , 20-25 ธ.ค. ราคา 37,888

เดินทาง  13-18 ธ.ค. ราคา 33,888

เดินทาง  27 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 41,888

เดินทาง 3-8 ม.ค. ราคา 37,888

เดินทาง  10-15 ม.ค. ราคา 34,888

Post Dateอัพเดทวันที่11 สิงหาคม 2565 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น RED MAPLE โตเกียว ดิสนีย์ (XJ) 5 วัน XJ10

ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ หุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก วัดอาซะกุสะ ชินจูกุ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล โตเกียวดิสนีย์แลนด์

เดินทาง  5-9 , 6-10 ต.ค. ราคา  29,888

เดินทาง  14-18 , 19-23 ต.ค. ราคา 32,888

เดินทาง  27-31 , 28 ต.ค. - 1 พ.ย.  ราคา  31,888

เดินทาง  2-6 , 4-8 , 9-13 , 11-15 , 16-20 , 18-22 , 23-27 , 25-29 , 30 พ.ย. - 4 ธ.ค. ราคา 31,888

Post Dateอัพเดทวันที่11 สิงหาคม 2565 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอคไกโด (TG) 6 วัน 2203TG

ศาลากลางฮาโกดาเตะ หุบเขานรกจิโกกุดานิ กระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซน สวนหมีโชวะชินซัง ชมวิวทะเลสาบโทยะ คลองโอตารุ หอนาฬิกาซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

เดินทาง  8-13 , 9-14 ธ.ค. ราคา 59,990

เดินทาง  16-21 ธ.ค. , 6-11 ม.ค. ราคา  57,990

Post Dateอัพเดทวันที่11 สิงหาคม 2565 
   

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW MONSTER (XJ) 6 วัน XJ029

วัดอาซะกุสะ โตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งชินจูกุ หมู่บ้านเอโดะ ปราสาทซึรุกะ ผาล้านปีโทโนะเฮทสึริ

เดินทาง 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 18 ธ.ค. ราคา 39,888

เดินทาง  14-19 ธ.ค. ราคา 37,888

เดินทาง  19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 25 , 26 ธ.ค. ราคา 45,888

เดินทาง  1 , 2 , 3 , 4 ม.ค. ราคา 45,888

เดินทาง  5 , 6 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 29 , 30 , 31 ม.ค. ราคา 41,888

Post Dateอัพเดทวันที่11 สิงหาคม 2565 
   

ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN (JINAIR) 5 วัน

ใบไม้เปลี่ยนสี ณ หุบเขาศิลปะโพชอน สะพานลอยฟ้า HANTANGANG RIVER SKY BRIDGE สวนสนุกล็อตเต้เวิ์ลด หมู่บ้านอึนพยองฮันบก ช้อปปิ้งเมียงดง+ฮงแด โซลทาวเวอร์

เดินทาง 1,5,8,12,15,19,22 พ.ย. ราคา 22,999

เดินทาง  2,3,4,9,10,11,16,17,18,23,24,25 พ.ย. ราคา 23,999

เดินทาง  6,7,13,14,20,21 พ.ย. ราคา 21,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 ตุลาคม 2565 
   

ทัวร์สิงคโปร์ เซ็นโตซ่า 3 วัน (SQ) 2211SQ

การ์เด้นบายเดอะเบย์ มารีน่าเบย์แซนด์ คลากคีย์ อุโมงค์ต้นไม้ เมอร์ไลอ้อน วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

เดินทาง  10-12 ธ.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  16-18 , 17-19 ธ.ค. ราคา 14,990

เดินทาง  1-3 ม.ค. ราคา 16,990

Post Dateอัพเดทวันที่26 ตุลาคม 2565 
   

ภูทับเบิก เขาค้อ 3 วัน

เดินทาง  13 , 15 , 28 , 29 ก.ค. ราคา 5,999

เดินทาง  22-24 ก.ค. ราคา 5,599

เดินทาง  23-25 ก.ค. ราคา 4,999

เดินทาง  5 , 19 , 26 ส.ค. ราคา 5,599

เดินทาง  12-14 ส.ค. ราคา 5,999

เดินทาง  13-15 ส.ค. ราคา 4,999

เดินทาง  2 , 16 , 30 ก.ย. ราคา 5,599

เดินทาง  10 , 24 ก.ย. ราคา 4,999

เดินทาง  1 , 2 , 21 , 28 ต.ค. ราคา 5,999

เดินทาง  13 , 22 ต.ค. ราคา 5,999

Post Dateอัพเดทวันที่07 กรกฏาคม 2565 
   

มาเลเซีย ปีนัง เก็นติ้ง 5 วัน

เดินทาง  9-13 ธ.ค. ราคา 8,999

เดินทาง  30 ธ.ค. - 3 ม.ค. 66 ราคา  9,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 ตุลาคม 2565 
   

แกรนด์มาเลเซีย เจาะลึกมาเล 4 วัน

เดินทาง  2-5 , 9-12 ธ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  15-18 ธ.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค. 66 , 30 ธ.ค. , 31 ธ.ค.  ราคา  16,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 ตุลาคม 2565 
   

มาเลเซีย เก็นติ้ง สวนสนุก (MH) 3 วัน

เดินทาง  12-14 พ.ย. ราคา 7,999

เดินทาง  3-5 , 10-12 ธ.ค. ราคา 9,999

เดินทาง  17 , 24 , 25 ธ.ค. ราคา 8,999

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค. 66 , 31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 66  ราคา 12,999

เดินทาง  1-3 ม.ค.  ราคา  11,999

Post Dateอัพเดทวันที่28 ตุลาคม 2565