บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5DAYS (TG)

วัดเบซากีย์ BALI SWING ประตูสวรรค์ HANDARA

เดินทาง  5 , 18 ก.ย. ราคา 31,999

เดินทาง  10 ต.ค. ราคา 32,999 / 16 ต.ค. ราคา 31,999

เดินทาง  6 , 20 พ.ย. ราคา 31,999

เดินทาง  4 ธ.ค. ราคา 32,999 / 11 , 18 ธ.ค. ราคา 31,999

เดินทาง  28 , 29 ธ.ค. ราคา 33,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลีพรีเมี่ยม BALI PREMIUM 4DAYS (TG)

วัดเบซากีย์ ประตูสวรรค์ HANDARA  ทานซีฟู้ด BALI SWING  /  BLACK SAND BEACH

เดินทาง  5 , 19 ก.ย. ราคา 26,999

เดินทาง  11 ต.ค. ราคา 27,999 / 17 ต.ค. ราคา 26,999

เดินทาง  7 , 21 พ.ย. ราคา 26,999

เดินทาง  5 ธ.ค. ราคา 27,999

เดินทาง  12 , 13 ธ.ค. ราคา 26,999

เดินทาง  28 ธ.ค. ราคา 28,999 / 29 ธ.ค. ราคา 29,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี ไทยไลอ้อนแอร์ SL 3 วัน PRIME BALI BESAKIH

วัดเบซากี ทานซีฟู้ดริมหาด ชิงช้า Bali Swing วิหารทานาล็อต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 27 ก.ย. ราคา 11,555

เดินทาง  7 , 14 , 21 , 28 ก.ย. ราคา 10,555

เดินทาง  3 , 24 ต.ค. ราคา 10,555

เดินทาง  4 , 5 , 18 , 19 , 25 , 26 ต.ค. ราคา 11,555

เดินทาง  11 ต.ค. ราคา 12,555 / 12 ต.ค. ราคา 13,555

เดินทาง  1 , 8 , 16 , 22 , 30 พ.ย. ราคา 11,555 / 2 , 9 , 23 พ.ย. ราคา 10,555

เดินทาง  5 ธ.ค. ราคา 12,999 / 6 , 28 , 29 , 31 ธ.ค. ราคา 13,555

เดินทาง  13 , 14 , 21  ธ.ค. ราคา 11,555 / 22 ธ.ค. ราคา 10,555

เดินทาง  30 ธ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  4 , 11 , 18 , 25 ม.ค. ราคา 10,555 / 0 , 17 , 31 ม.ค. ราคา 11,555

เดินทาง  24 ม.ค. ราคา 12,555

เดินทาง  1 , 14 , 22 ก.พ. ราคา 11,555 / 8 ก.พ. ราคา 13,555 / 15 , 29 ก.พ. ราคา 10,555

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 21 , 27 , 28 มี.ค. ราคา 11,555 / 7 , 14 มี.ค. ราคา 10,555

Post Dateอัพเดทวันที่14 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
BZDPS04

ทัวร์บาหลี  สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู วัดน้ำพุ ตลาดปราบเซียน นาขั้นบันได ภูเขาไฟบาตูร์ หมู่บ้านคินตามณี วัดเบซากีห์ วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานู วิหารทานาล็อต

เดินทาง  5-8 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  13-16 , 14-17 ก.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  25-28 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  2-5 ส.ค. ราคา 14,999

Post Dateอัพเดทวันที่19 มิถุนายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
BZDPS05

ทัวร์บาหลี  วัดเม็งวี วัดเบซากีห์ ชมระบำบารองแด๊นซ์ หมู่บ้านตคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตูร์ วิหารเทมัคคิริงห์ ตลาดปาบเซียน วานากิริฮิลล์ ประตูสวรรค์ เทือกเขาเบดูกัลล์ ัดอุลันดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อต วิหารอูลูวาตู

เดินทาง  4-8 , 11-15 , 18-22 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  1-5 ส.ค. ราคา 16,999

Post Dateอัพเดทวันที่19 มิถุนายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ZDPS07

ทัวร์บาหลี  วิหารเทมภัคคิริงค์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี บาหลีสวิงนั่งชิงช้า ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ วัดเบชากิห์ ชมระบำบารองดนซ์ วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู อนุสาวรีย์มหาภารตะ

เดินทาง  5-8 , 12-15 ก.ย. ราคา 12,999

เดินทาง  19-22 , 26-29 ก.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  3-6 ต.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  10-13 , 16-19 , 17-20 , 24-27 , 31 ต.ค. - 3 พ.ย. ราคา 14,999

เดินทาง  7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 25-28 , 27-30 พ.ย. ราคา 14,999

Post Dateอัพเดทวันที่19 มิถุนายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ZDPS06

ทัวร์บาหลี  ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน วัดเม็งวี ประตูสวรรค์ เทือกเขาเบดูกัลป์ เทือกเขาเบดูกัล ทะเลสาบบราตัน วัดอูลุนดานู วิหารทานาล็อต วิหารอูลูวาตู สวนพระวิษณุ ร้านกฤษณะ อนุสาวรีย์มหาภาร ตะ

เดินทาง  5-7 , 19-21 ก.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  13-15 , 14-16 , 15-17 , 27-29 ก.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  2-4 , 16-18 , 23-25 , 30 ส.ค. - 1 ก.ย. ราคา 12,999

เดินทาง  10-12 ส.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ก.ย. ราคา 11,999

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 19-21 , 20-22 , 21-23 , 26-28 , 27-29 ต.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  12-14 , 13-15 ต.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 24-26 พ.ย. ราคา 12,999

Post Dateอัพเดทวันที่19 มิถุนายน 2562