บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี BORO BESAKIH (TG) 5 DAYS

BALI-BUROBUDUR-BESAKIH 5DAYS

เดินทาง  4-8  ธ.ค.  ราคา  32,999

เดินทาง  11-15 , 18-22  ธ.ค.  ราคา  31,999

เดินทาง  28 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ,  29 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  33,999

เดินทาง  22-26  ม.ค.  ราคา  31,999

เดินทาง  12-16 ก.พ.  ราคา  31,999

เดินทาง  11-15 , 25-29 มี.ค.  ราคา  31,999

เดินทาง  10-14 , 11-15 เม.ย.  ราคา  32,999

Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี FOLLOW REVIEW (SL) 4 วัน

เดินทาง  7-10 ธ.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  19-22 ธ.ค.  ราคา  12,999

เดินทาง  26-29 ธ.ค.  ราคา  14,999

เดินทาง  2-5 , 6-9 , 7-10  ก.พ.  ราคา  14,999

เดินทาง  20-23 ก.พ.  ราคา  13,999

เดินทาง  11-14 , 25-28 มี.ค.  ราคา  14,999

เดินทาง  18-21 มี.ค.  ราคา  13,999

Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี BOROBUDUR (FD) 5 DAYS

เดินทาง  27-31 ธ.ค.  ราคา  21,999

เดินทาง  29 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  22,999

เดินทาง  19-23  , 26-30 มี.ค.  ราคา  18,999

เดินทาง  11-15 , 12-16 เม.ย.  (สงกรานต์)  ราคา  21,999

เดินทาง  1-5  พ.ค.  ราคา  19,999

เดินทาง  3-7 ก.ค.  ราคา  20,999

เดินทาง  16-20 ก.ค.  ราคา  19,999

Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี PREMIUM (TG) 4 DAYS

วัดเบซากีย์ ประตูสวรรค์ HANDARA  ทานซีฟู้ด BALI SWING  /  BLACK SAND BEACH

เดินทาง   29 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  29,999

เดินทาง  2-5 , 9-12 , 16-19 , 23-26 , 30 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  26,999

เดินทาง  7-10 , 13-16 , 20-23 , 27 ก.พ. - 1 มี.ค.  ราคา  26,999

เดินทาง  5-8 , 12-15 , 19-22 , 26-29 มี.ค.  ราคา  26,999

เดินทาง  3-6 , 10-13 เม.ย.  ราคา  26,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  11-14 , 12-15 เม.ย.  ราคา  27,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  16-19 , 23-26 เม.ย.  ราคา  26,999

เดินทาง  1-4 พ.ค.  ราคา  27,999

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24 , 28-31 พ.ค.  ราคา  26,999

Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี PRIME (SL) 3 วัน

วัดเบซากี ทานซีฟู้ดริมหาด ชิงช้า Bali Swing วิหารทานาล็อต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

เดินทาง  5 ธ.ค. ราคา 12,999 / 6 , 28 , 29 , 31 ธ.ค. ราคา 13,555

เดินทาง  13 , 14 , 21  ธ.ค. ราคา 11,555 / 22 ธ.ค. ราคา 10,555

เดินทาง  30 ธ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  4 , 11 , 18 , 25 ม.ค. ราคา 10,555 / 0 , 17 , 31 ม.ค. ราคา 11,555

เดินทาง  24 ม.ค. ราคา 12,555

เดินทาง  1 , 14 , 22 ก.พ. ราคา 11,555 / 8 ก.พ. ราคา 13,555 / 15 , 29 ก.พ. ราคา 10,555

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 21 , 27 , 28 มี.ค. ราคา 11,555 / 7 , 14 มี.ค. ราคา 10,555

Post Dateอัพเดทวันที่13 พฤศจิกายน 2562