บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลีถูก
BZDPS04

ทัวร์บาหลี  สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู วัดน้ำพุ ตลาดปราบเซียน นาขั้นบันได ภูเขาไฟบาตูร์ หมู่บ้านคินตามณี วัดเบซากีห์ วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานู วิหารทานาล็อต

เดินทาง  7-10 , 27-30 มิ.ย. ราคา 15,999

เดินทาง  5-8 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  13-16 , 14-17 ก.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  25-28 ก.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  2-5 ส.ค. ราคา 14,999

Post Dateอัพเดทวันที่10 พฤษภาคม 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
BZDPS05

ทัวร์บาหลี  วัดเม็งวี วัดเบซากีห์ ชมระบำบารองแด๊นซ์ หมู่บ้านตคินตามณี ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาร์ตูร์ วิหารเทมัคคิริงห์ ตลาดปาบเซียน วานากิริฮิลล์ ประตูสวรรค์ เทือกเขาเบดูกัลล์ ัดอุลันดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อต วิหารอูลูวาตู

เดินทาง 30 พ.ค. - 3 มิ.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  13-17 , 20-24 , 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  4-8 , 11-15 , 18-22 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  1-5 ส.ค. ราคา 16,999

Post Dateอัพเดทวันที่10 พฤษภาคม 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ZDPS07

ทัวร์บาหลี  วิหารเทมภัคคิริงค์ ตลาดปราบเซียน หมู่บ้านคินตามณี บาหลีสวิงนั่งชิงช้า ภูเขาไฟบาตูร์ ทะเลสาบบาตูร์ วัดเบชากิห์ ชมระบำบารองดนซ์ วัดเม็งวี เทือกเขาเบดูกัล วัดอุลันดานู ทะเลสาบบราตัน วิหารทานาล็อท สวนพระวิษณุ วิหารอูลูวาตู อนุสาวรีย์มหาภารตะ

เดินทาง  5-8 , 12-15 ก.ย. ราคา 12,999

เดินทาง  19-22 , 26-29 ก.ย. ราคา 13,999

เดินทาง  3-6 ต.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  10-13 , 16-19 , 17-20 , 24-27 , 31 ต.ค. - 3 พ.ย. ราคา 14,999

เดินทาง  7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 25-28 , 27-30 พ.ย. ราคา 14,999

Post Dateอัพเดทวันที่10 พฤษภาคม 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ZDPS06

ทัวร์บาหลี  ดินเนอร์ ณ หาดจิมบารัน วัดเม็งวี ประตูสวรรค์ เทือกเขาเบดูกัลป์ เทือกเขาเบดูกัล ทะเลสาบบราตัน วัดอูลุนดานู วิหารทานาล็อต วิหารอูลูวาตู สวนพระวิษณุ ร้านกฤษณะ อนุสาวรีย์มหาภาร ตะ

เดินทาง  7-9 , 14-16 มิ.ย. ราคา 2,999

เดินทาง  21-23 , 28-30 มิ.ย. ราคา 11,999

เดินทาง  5-7 , 19-21 ก.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  13-15 , 14-16 , 15-17 , 27-29 ก.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  2-4 , 16-18 , 23-25 , 30 ส.ค. - 1 ก.ย. ราคา 12,999

เดินทาง  10-12 ส.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  7-9 , 14-16 , 21-23 , 28-30 ก.ย. ราคา 11,999

เดินทาง  5-7 , 6-8 , 19-21 , 20-22 , 21-23 , 26-28 , 27-29 ต.ค. ราคา 12,999

เดินทาง  12-14 , 13-15 ต.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 24-26 พ.ย. ราคา 12,999

Post Dateอัพเดทวันที่10 พฤษภาคม 2562