บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์บาหลี

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5DAYS (TG)

วัดเบซากีย์ BALI SWING ประตูสวรรค์ HANDARA

เดินทาง  5 , 18 ก.ย. ราคา 31,999

เดินทาง  10 ต.ค. ราคา 32,999 / 16 ต.ค. ราคา 31,999

เดินทาง  6 , 20 พ.ย. ราคา 31,999

เดินทาง  4 ธ.ค. ราคา 32,999 / 11 , 18 ธ.ค. ราคา 31,999

เดินทาง  28 , 29 ธ.ค. ราคา 33,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลีพรีเมี่ยม BALI PREMIUM 4DAYS (TG)

วัดเบซากีย์ ประตูสวรรค์ HANDARA  ทานซีฟู้ด BALI SWING  /  BLACK SAND BEACH

เดินทาง  5 , 19 ก.ย. ราคา 26,999

เดินทาง  11 ต.ค. ราคา 27,999 / 17 ต.ค. ราคา 26,999

เดินทาง  7 , 21 พ.ย. ราคา 26,999

เดินทาง  5 ธ.ค. ราคา 27,999

เดินทาง  12 , 13 ธ.ค. ราคา 26,999

เดินทาง  28 ธ.ค. ราคา 28,999 / 29 ธ.ค. ราคา 29,999

Post Dateอัพเดทวันที่14 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี ไทยไลอ้อนแอร์ SL 3 วัน PRIME BALI BESAKIH

วัดเบซากี ทานซีฟู้ดริมหาด ชิงช้า Bali Swing วิหารทานาล็อต วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 27 ก.ย. ราคา 11,555

เดินทาง  7 , 14 , 21 , 28 ก.ย. ราคา 10,555

เดินทาง  3 , 24 ต.ค. ราคา 10,555

เดินทาง  4 , 5 , 18 , 19 , 25 , 26 ต.ค. ราคา 11,555

เดินทาง  11 ต.ค. ราคา 12,555 / 12 ต.ค. ราคา 13,555

เดินทาง  1 , 8 , 16 , 22 , 30 พ.ย. ราคา 11,555 / 2 , 9 , 23 พ.ย. ราคา 10,555

เดินทาง  5 ธ.ค. ราคา 12,999 / 6 , 28 , 29 , 31 ธ.ค. ราคา 13,555

เดินทาง  13 , 14 , 21  ธ.ค. ราคา 11,555 / 22 ธ.ค. ราคา 10,555

เดินทาง  30 ธ.ค. ราคา 13,999

เดินทาง  4 , 11 , 18 , 25 ม.ค. ราคา 10,555 / 0 , 17 , 31 ม.ค. ราคา 11,555

เดินทาง  24 ม.ค. ราคา 12,555

เดินทาง  1 , 14 , 22 ก.พ. ราคา 11,555 / 8 ก.พ. ราคา 13,555 / 15 , 29 ก.พ. ราคา 10,555

เดินทาง  6 , 13 , 20 , 21 , 27 , 28 มี.ค. ราคา 11,555 / 7 , 14 มี.ค. ราคา 10,555

Post Dateอัพเดทวันที่14 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี บุโรพุทโธ 5 วัน 4 คืน BAL03SL

เดินทาง  9 , 16 , 20 ต.ค.  ราคา  22,900

เดินทาง  30 ต.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  6 , 13 พ.ย.  ราคา  21,900

เดินทาง  20 พ.ย.  ราคา  22,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กันยายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี เกาะนูซา ปนีดา 5 วัน 4 คืน BAL02SL

เดินทาง  29 ต.ค.  ราคา  18,900

เดินทาง  26 พ.ย.  ราคา  17,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กันยายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี บินลัดฟ้าเที่ยวบาหลี 4 วัน 3 คืน BAL01SL

ชมวิหารทานาลอต บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ ทะเลสาบบาตูร์

เดินทาง  13 , 20 , 21 ก.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  27 ก.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  4 , 23 , 25 , 28 ต.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  1 , 2 พ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  8 , 9 , 15 , 16 , 22 พ.ย.  ราคา  15,900

เดินทาง  23 พ.ย.  ราคา  14,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กันยายน 2562 
   

ทัวร์บาหลีถูก
ทัวร์บาหลี 4 วัน 3 คืน BAL01TG

วิหารทานาห์ลอต วัดเบซากีฟ์ หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ ทะเลสาบบาตูร์

เดินทาง  8 , 22 พ.ย.  ราคา  21,900

เดินทาง  5 ธ.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  7 , 20 ธ.ค.  ราคา  22,900

เดินทาง  13 ธ.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  27 , 28 , 29 ธ.ค.  ราคา  24,900

เดินทาง  1 ม.ค.  ราคา  22,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กันยายน 2562