บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์กัมพูชา

ทัวร์กัมพูชาถูก
ทัวร์กัมพูชา บินหรู สู่กัมพูชา 3 วัน 2 คืน REP03EK

พนมเปญ  วัดพนม  พระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคล  เสียมเรียบ  ศาลองค์เจ๊ก   องค์จอม  ชมโชว์ระบำอัปสรา

เดินทาง  20 ก.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  4 , 11 , 25 ต.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  15 , 29 พ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  4 , 13 , 27 ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  29 ธ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  30 ธ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  10 , 24 ม.ค.  ราคา  14,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กันยายน 2562 
   

ทัวร์กัมพูชาถูก
ทัวร์กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน REP02FD

ชมปราสาทนครวัด สักการะองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ

เดินทาง  4 ต.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  11 ต.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  15 พ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  29 พ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง   4 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  13 , 27 ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  29 ธ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  30 ธ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  10 , 24  ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  7 , 28 ก.พ.  ราคา  14,900

เดินทาง  14 ก.พ.  ราคา  13,900

เดินทาง  13 มี.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  27 มี.ค.  ราคา  14,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กันยายน 2562 
   

ทัวร์กัมพูชาถูก
ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ 3 วัน 2 คืน REP01FD

ชมปราสาทนครวัด สักการะองค์เจ๊ก องค์จอม ปราสาทบายน ล่องเรือโตนเลสาบ

เดินทาง   1 พ.ย.  ราคา  10,900

เดินทาง  13 ธ.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  29 ธ.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง  10 ม.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง  24 ม.ค.  ราคา  11,900

เดินทาง  14 ก.พ.  ราคา  13,900

เดินทาง  28 ก.พ.  ราคา  12,900

เดินทาง  13 มี.ค.  ราคา  10,900

เดินทาง  27 มี.ค.  ราคา  11,900

Post Dateอัพเดทวันที่04 กันยายน 2562