บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์รัสเซีย

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซียบินตรงสู่มอสโคว เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก (SU) 7 วัน 5 คืน 007SU

มอสโคว์ วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan

เดินทาง   6-12 ธ.ค.   ราคา  55,900

เดินทาง  13-19 ธ.ค.  ราคา  56,900

เดินทาง  20-26 ธ.ค.  ราคา  59,900

เดินทาง  26 ธ.ค. - 1 ม.ค.  , 28 ธ.ค. - 3 ม.ค.  , 29 ธ.ค. - 4 ม.ค.  ราคา  60,900

เดินทาง  20-26  ก.พ.  ราคา  56,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (TG) 7 วัน 5 คืน 08TG

ชมวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง  6-12 , 20-26 พ.ย.  ราคา  55,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (TG) 6 วัน 4 คืน 01TG

วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan

เดินทาง   23-28 พ.ย.  ราคา  52,900

เดินทาง   5-10 ธ.ค.  ราคา  55,900

เดินทาง  19-24  ธ.ค.  ราคา  52,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก บินภายใน 1 ขา+ Sapsan (SU) 7 วัน 5 คืน 07

มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเิร์ก ชมวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน ล่องเรือ จิบแชเปญแม่น้ำ NEVA ชมละครสัตว์

เดินทาง  17 ต.ค.  ราคา  56,900

เดินทาง  1 พ.ย.  ราคา  55,900

เดินทาง  21 พ.ย.  ราคา  54,900

Post Dateอัพเดทวันที่28 สิงหาคม 2562 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซียมอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ฤดูหนาว(SU) 6 วัน 4 คืน 006SU

ชมวิหารเซนต์บาซิล  จัตุรัสแดง  พระราชวังเครมลิน  โบสถ์หยดเลือด  พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

เดินทาง   5-10 ธ.ค.  ราคา  55,900

เดินทาง   12-17 ธ.ค.  ราคา  51,900

เดินทาง  16-21 ม.ค.  ราคา  55,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (EK) 8 วัน 5 คืน 03EK

พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด พระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารเซนต์ไอแซค

เดินทาง  7-14 , 14-21 , 21-28 , 27 พ.ย. - 4 ธ.ค.  ราคา  55,900

เดินทาง  5-12 ธ.ค. ราคา  55,900

เดินทาง  12-19 ธ.ค.  ราคา  59,900

เดินทาง  19-26 ธ.ค. , 29 ธ.ค. - 5 ม.ค. ราคา  61,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์แกรนด์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ (SU) 8 วัน 6 คืน 09SU

มอสโคว์ เมอมังค์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก วิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง ชมฟาร์มฮัสกี้ Sami Village พระราชวังฤดูหนาว โบสถ์หยดเลือด พระราชวังแคทเธอรีน

เดินทาง  5-12 ธ.ค. ราคา 72,900

เดินทาง  24-31 ธ.ค.  ราคา  77,900

เดินทาง  8-15 ม.ค.  ราคา  75,900

เดินทาง  6-13 ก.พ.  ราคา  75,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ (SU) 6 วัน 51SU

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ ปฏิบัติล่าแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียน เรือตัดน้ำแข็ง ถนนอารบัต ชมโชว์ละครสัตว์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล

เดินทาง   12-17 ธ.ค.  ราคา  66,900

เดินทาง   30 ม.ค. - 4 ก.พ. ราคา  68,900

เดินทาง  14-19 ก.พ.  ราคา  67,900 /  20-25 ก.พ.  ราคา  66,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ (TG) 7 วัน 05TG

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์  ล่าแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ หมู่บ้านชาวซามิ เรือตัดน้ำแข็ง อนุสรณ์สถานอัลโยซา สถานนีรถไฟใต้ดิน จัตุรัสแดง มห่วิหารเซนต์บาซิล พระราชวังเครมลิน

เดินทาง   11-17 ธ.ค. ราคา 68,900

เดินทาง   25-31 ธ.ค. ราคา  73,900  

เดินทาง   28 ธ.ค. - 3 ม.ค.  ราคา 82,900

เดินทาง  1-7  ม.ค.  ราคา 75,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2562 
   

ทัวร์รัสเซียถูก
ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ (SU) 7 วัน 05SU

ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลล์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล ชมโชว์ละครสัตว์ ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้ เรือตัดน้ำแข็ง

เดินทาง   24-30 ธ.ค. ราคา  73,900  

เดินทาง   26 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 27 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  74,900

 เดินทาง   1-7 ม.ค. ราคา  72,900  

เดินทาง   22-28 ม.ค.  ราคา  69,900

เดินทาง   5-11 , 13-19 ก.พ.  ราคา  69,900

Post Dateอัพเดทวันที่16 ตุลาคม 2562