บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาวถูก
ทัวร์ลาว LAO02 FD เวียงจันทร์ วังเวียง 3วัน

เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถ้ำจัง หลวงพระบาง พระธาตุภูษี วัดเชียงทอง พระราชวัง หอพระบาง วัดวิชุนราช

เดินทาง 17-19 , 31 ส.ค. -2 ก.ย. , 7-9 , 28-30 ก.ย. , 5-7  ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 12-14 , 19-21 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 26-28 ต.ค. , 2-4 , 9-11 , 16-18 , 22-24 พ.ย.  ราคา 12,900

เดินทาง 30 พ.ย -2ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 7-9 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 8-10 , 29-31ธ.ค. , 31 ธ.ค -1 ม.ค. , 31 ธ.ค. -2 ม.ค. ราคา  15,900

เดินทาง 14-16 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  21-23 , 28-30 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 4-6 ม.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 11-13 , 18-20 , 25-27 ม.ค. ราคา 13,900

 

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ลาวถูก
ทัวร์ลาว LAO01 PG หลวงพระบาง 3วัน 2 คืน

หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ตลาดมืด บ้านช่างไห่ บ้านผานม ถ้ำติ่ง น้ำตกวงชี วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า หอพระบาง 

เดินทาง 14-16 , 21-23 , 28-30 ก.ย. ราคา 12,900

เดินทาง 5-7 ต.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 12-14 , 20-22 ต.ค. 14,900

เดินทาง 26-28 ต.ค. , 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 30พ.ย. -2 ธ.ค. ราคา 13,900

เดินทาง 7-9 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 14-16 , 21-23 , 28-30 ธ.ค. ราคา 13,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561 
   

ทัวร์ลาวถูก
ทัวร์ลาว LAO01 FD หลวงพระบาง

หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ตลาดมืด บ้านช่างไห้ บ้านผานม ถ้ำติ่ง น้ำตกวงชี วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า หอพระบาง 

เดินทาง 11-13 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 18-20 , 25-27ส.ค. , 22-24 ก.ย. ราคา 11,900

เดินทาง 6-8 ต.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 13-15 ต.ค. ราคา 15,900

เดินทาง 23-25 , 27-29 ต.ค. , 10-12 , 17-19 , 23-25 พ.ย. , 1-3 , 9-11 , 15-17 ธ.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 8-10 ธ.ค. ราคา 16,900

เดินทาง 22-24 ธ.ค. ราคา 14,900

เดินทาง 28-30 ธ.ค ราคา 15,900

Post Dateอัพเดทวันที่02 สิงหาคม 2561