บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Link Travel
ทัวร์ลาว

ทัวร์ลาวถูก
BT-LAO03_PG วังเวียง เวียงจันทร์ บลูลากูน TG 3 วัน

วังเวียง ถนนโรตี ประตูชัย พระธาตุหลวง ล่องเรือกายัค ถ้ำนอน ถ้ำจัง ถ้ำปูคำ ลูลากูน บอลลูนยักษ์

เดินทาง  6-8 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  27 - 29 ก.ค. , 10-12 , 24-26 ส.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  7-9 ก.ย. ราคา 13,900

เดินทาง  28-30 ก.ย. , 5-7 ต.ค.  ราคา  14,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤษภาคม 2562 
   

ทัวร์ลาวถูก
BT-LAO02_FD

เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถ้ำจัง หลวงพระบาง พระธาตุภูษี วัดเชียงทอง พระราชวัง หอพระบาง วัดวิชุนราช

เดินทาง   15-17 มิ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง   6-8 ก.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   14-16 ก.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง   26-28 ก.ค. ราคา 15,900

เดินทาง   9-11 ส.ค.  ราคา  14,900

เดินทาง   24-26 , 30 ส.ค. - 1 ก.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  13-15 ก.ย.  ราคา  12,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤษภาคม 2562 
   

ทัวร์ลาวถูก
BT-LAO01_PG

หลวงพระบาง  น้ำตกวงชี ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน ตลาดมืด บ้านช่างฆ้อง ถ้ำติ่ง บ้านช่างไห พระราชวังเก่า วัดเชียงทอง วัดใหม่ พระธาตุภูษี บายศรีสู่ขวัญ

เดินทาง  5-7 ก.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  16-18 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  26-28 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  2-4 , 23-25 ส.ค.  ราคา 12,900

เดินทาง  10-12 ส.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  20-22 ก.ย.  ราคา  12,900

เดินทาง  4-6 ต.ค. ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤษภาคม 2562 
   

ทัวร์ลาวถูก
BT-LAO01_FD

หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ตลาดมืด ตักบาตรข้าวเหนียว บ้านผานม ถ้ำติ่ง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวงชี บายศรีสู่ขวัญ วัดเชียงทอง วัดวิชุนราช วัดใหม่สุวรรณภูาราม พระราชวังเก่า หอพระบาง

เดินทาง  21-23 มิ.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  28-30 มิ.ย. ราคา 12,900

เดินทาง  5-7 , 12-14 ก.ค. ราคา 13,900

เดินทาง  19-21 ก.ค. ราคา 12,900

เดินทาง  26-28 ก.ค. ราคา 14,900

เดินทาง  27-29 ก.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  10-12 ส.ค. ราคา 15,900

เดินทาง  23-25 , 30 ส.ค. - 1 ก.ย. ราคา 12,900

เดินทาง  13-15 ก.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  27-29 ก.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  4-6 ต.ค.  ราคา  13,900

Post Dateอัพเดทวันที่30 พฤษภาคม 2562