บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป ชิงจิ้งสกายวอล์ค (ไฟล์ทสอง) ZGTPE-2323CI 5 วัน 3 คืน

ฟาร์มแกะชิงจิ้ง โรงละครไถจง ช้อปปิ้งเผิงเจี่ย ชิงจิ้งสกายวอร์ค วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนองุ่น อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราฯจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคม ช้อปปิ้งซีเหมินติง วัดหลงซาน ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  27 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา 21990

เดินทาง  20-24 ก.พ.  ราคา  22990

เดินทาง   12-16 , 19-23  มี.ค.  ราคา  21990

Up Date : 30 มกราคม 2567