บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน หนานโถว เถาหยวน จีหลง ชมซากุระ TPE2401VZ

ตลาดฟงเจี่ย วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดหลงซาน ซีเหมินติง วัดเทียนหยวน อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น บูราโนไต้หวัน ตลาดจีหลง ไทเป101

เดินทาง  1-4 , 2-5 , 3-6 , 29 ก.พ. - 3 มี.ค. ราคา 18990

เดินทาง  25-28 ก.พ. ราคา 20990

เดินทาง  28 ก.พ. - 2 มี.ค. ราคา 17990

เดินทาง  6-9 , 13-16 , 17-20 , 20-23 , 24-27 , 27-30 มี.ค. ราคา 17990

เดินทาง  7-10 , 8-11 , 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 , 22-25 , 23-26 มี.ค. ราคา 19990

Up Date : 14 ธันวาคม 2566