บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
TVZ23 Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ซีเหมินติง ล่องสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ตลาดกลางคืนไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค

เดินทาง  3-6 , 4-7 ก.พ. ราคา 16,888

เดินทาง  1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 14-17 , 21-24 , 23-26 มี.ค.  ราคา  17,888

เดินทาง  13-16 , 27-30  มี.ค. ราคา 16,888

 

Up Date : 13 ตุลาคม 2566