บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน TVZ14

ไทเป ไถจง อาลีซาน จิ่วเฟิ่น บูราโนไต้หวัน หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาหลีซาน ตลาดอี้จง อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ไทเป101

เดินทาง  23-27 , 24-28 มี.ค. ราคา  19,888

เดินทาง  31 มี.ค. / 1-5 เม.ย.   ราคา  21,888

เดินทาง  11-15 เม.ย. ราคา  27,888

เดินทาง  13-17 เม.ย. ราคา  29,888

เดินทาง  15-19 เม.ย.  ราคา  21,888

เดินทาง  22-26 เม.ย.  ราคา  19,888

เดินทาง  29 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  23,888

เดินทาง  10-14 , 13-17 , 18-22 , 24-28 , 31 พ.ค.  ราคา  19,888

เดินทาง  9-13 , 16-20 , 23-27 , 28 มิ.ย.  ราคา  19,888

โปรแกรมคลิ๊ก  https://bit.ly/3lqKfpf

Up Date : 27 กุมภาพันธ์ 2566