บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน

ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน TPE64VZ

เดินทาง 30 มี.ค. - 2 เม.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  5-8 , 6-9 เม.ย.

เดินทาง  10-13 , 11-14 เม.ย. ราคา 24,999

เดินทาง  13-16 เม.ย. ราคา 25,999

เดินทาง  15-18 เม.ย. ราคา 17,999

เดินทาง 20-23 เม.ย. ราคา 18,999

เดินทาง  21-24 เม.ย. ราคา 16,999

เดินทาง 27-30 เม.ย. ราคา 20,999

เดินทาง  28 เม.ย. - 1 พ.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  4-7 พ.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  5-8 พ.ค. ราคา 20,999

เดินทาง  11-14 พ.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  12-15 , 18-21 พ.ค. ราคา 17,999

เดินทาง  17-20 พ.ค. ราคา 15,999

เดินทาง  25-28 , 26-29 พ.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  1-4 มิ.ย. ราคา 19,999

เดินทาง  2-5 มิ.ย. ราคา 21,999

เดินทาง 8-11 , 22-25 , 30 มิ.ย.-3 ก.ค.  ราคา 17,999

เดินทาง 9-12 , 23-26 มิ.ย. ราคา 18,999

เดินทาง 15-18 มิ.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  6-9 ก.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  14-17 ก.ค. ราคา 17,999

เดินทาง 20-23 , 21-24 ก.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  27-30 ก.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  30 ก.ค. - 2 ส.ค. ราคา 19,999

เดินทาง  31 ก.ค. - 3 ส.ค. ราคา 16,999

เดินทาง  1-4 , 3-6 , 17-20 ส.ค. ราคา 17,999

เดินทาง 11-14 ส.ค. ราคา 20,999

เดินทาง 25-28 , 31 ส.ค. - 3 ก.ย. ราคา 16,999

เดินทาง  1-4 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 ก.ย. ราคา 17,999

เดินทาง  7-10 , 8-11 , 28 ก.ย. - 1 ต.ค. ราคา 18,999

เดินทาง  5-8 ต.ค. ราคา 17,999

เดินทาง 12-15 , 13-16 ต.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  19-22 ต.ค. ราคา 20,999

Up Date : 01 กุมภาพันธ์ 2566