บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ปีใหม่ 5 วัน (VZ) TPE64VZ

อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานอาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง  29 ธ.ค. - 2 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. ราคา 30,999

ดาวโหลดโปรแกรม  https://bit.ly/3SiYkQl

Up Date : 27 ตุลาคม 2565