บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน Go Went Gone 4 วัน (IT) TIT05

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา พระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านเฉิ่นจี้ ไทเป101 อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ฟงเจี่ย ซีเหมินติง

เดินทาง 3-6 , 4-7 พ.ย. ราคา 13,888

เดินทาง  10-13 , 11-14 พ.ย. ราคา 15,888

เดินทาง  17-20 , 18-21 , 24-27 พ.ย. ราคา 16,888

เดินทาง  1-4 , 23-26 ธ.ค. ราคา 17,888

เดินทาง  2-5 , 9-12 ธ.ค. ราคา 18,888

เดินทาง  15-18 , 22-25 ธ.ค. ราคา 16,888

เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 29,888

เดินทาง  5-8 , 6-9 , 13-16 ม.ค. ราคา 16,888

Up Date : 25 ตุลาคม 2565