บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน Countdown 5 วัน (VZ) BTPE64VZ

เปล่อยโคม  ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น แช่น้ำแร่ อุทยานเย่หลิ่ว ล่องสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟอาลีซาน ตลาดฟงเจี่ย อนุสรณ์เจียงไคเฟชค วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง ไทเป101

เดินทาง  29 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 30,999

เดินทาง  31 ธ.ค. - 4 ม.ค. ราคา 30,999

ดาวโหลดโปรแกรม   bit.ly/3slgGps

Up Date : 27 ตุลาคม 2565