บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน Countdown 6 วัน (SL) BTPE69SL

อุทยานเย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ไทเป101 ล่องสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ ตลาดอี้จง อนุสรณ์เจียงไคเชค วัดหลงซาน ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  30 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  29,999

Up Date : 22 ตุลาคม 2565