บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน (CI) 4 วัน 2203CI

วัดหลงซาน ซีเหมินติง วัดเหวินหวู่ ล่องทะเลสาบ ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสือเฟิ่น ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101

เดินทาง  2-5 , 3-6 , 9-12 ธ.ค. ราคา 25,990

เดินทาง  16-19 , 17-20  ธ.ค. ราคา 23,990

เดินทาง  11-14 , 23-26 , 24-27  ธ.ค. ราคา 24,900

เดินทาง 29 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 30 ธ.ค. - 2 ม.ค. ราคา 29,990

Up Date : 15 พฤศจิกายน 2565