บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน (JX) 5 วัน Z2201JX

วัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านเฉิ่นจี้ ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 วัดหลงซาน อนุสรณ์เจียงไคเชค ซีเหมินติง อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณสือเฟิ่น มิตซุยเอ้าท์เล็ต

เดินทาง  7-11 , 21-25 , 24-28 ธ.ค. ราคา 23,990

เดินทาง  16-20 , 17-21 ธ.ค. ราคา 21,990

เดินทาง 28 ธ.ค. - 1 ม.ค. ราคา 29,990

Up Date : 15 พฤศจิกายน 2565