บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
WELCOME TAIWAN (ไทเกอร์แอร์ไต้หวัน) 4 วัน

ไทเป101 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ตลาดซีเหมินติง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดสวนกวง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 3-6 พ.ย. ราคา 19888

เดินทาง 17-20 พ.ย. ราคา 21888

เดินทาง 8-11 ธ.ค. ราคา 21888

เดินทาง 22-25 ธ.ค. ราคา 23888

เดินทาง 12-15 ม.ค. ราคา 19888

เดินทาง 26-29 ม.ค. ราคา 23888

เดินทาง  9-12 , 23-26 ก.พ. ราคา 19888

Up Date : 22 ตุลาคม 2565