บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไถจง ไทเป (CI) 4 วัน BTPE63CI

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา หมู่บ้านสายรุ้ง ไปเป101 วัดหลงซาน ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 1-4 ธ.ค. ราคา 22,999

เดินทาง 5-8 ธ.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  10-13 ธ.ค. ราคา 24,999

เดินทาง 18-21 ธ.ค. ราคา 20,999

เดินทาง  22-25 ธ.ค. ราคา 24,999

เดินทาง  25-28 ธ.ค. ราคา 23,999

ดาวโหลดโปรแกรม  bit.ly/3yAuRKL

Up Date : 22 ตุลาคม 2565