บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ชมสวนดอกไม้จงเช่อ (VZ) 5 วัน TPE94VZ

สวนดอกไม้จงเช่อ นั่งรถไฟอาลีซาน ตลาดไถจง หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ ล่องสุริยันจันทรา อุทยานเย่หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อนุสรณ์เจียงไคเชค ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต วัดหลงซาน ไทเป101

เดินทาง   23-27 ธ.ค. ราคา 28999

เดินทาง  12-16 , 19-23 ม.ค. ราคา 22999

โปรแรกม แอดไลน์  annrjtv

Up Date : 30 พฤศจิกายน 2566