บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เจียอี้ หนานโถว ไทจง ไทเป อาลีซาน 5 วัน TPE-2310BR

ฟาร์มดอกไม้จงเช่อ วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา สวนองุ่น ตลาดกลางคืนเหวินฮั่ว อุทยานอาลีซาน พิพิธภัณฑ์บ่อน้ำพุร้อน ซีเหมินติง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว ไทเป101

เดินทาง  13-17 เม.ย. ราคา 29,990

เดินทาง  21 เม.ย. ราคา 21,990

เดินทาง  2 , 9 พ.ค. ราคา 23,990

เดินทาง  17 , 23 พ.ค. ราคา 21,990

เดินทาง 2 มิ.ย. ราคา 23,990

เดินทาง 8 , 14 มิ.ย. ราคา 21,990 , 20 มิ.ย. ราคา 22,990

Up Date : 06 กุมภาพันธ์ 2566