บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม ฟานซิปัน (FD) 4 วัน

นาขั้นบันได ตลาด 36 สาย โมอาน่าคาเฟ่ นั่งรถไฟชมเมืองซาปา นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน

เดินทาง  26-29 ส.ค. ราคา 14,899

เดินทาง  16-19 , 30 ก.ย. - 3 ต.ค. ราคา 14,899

เดินทาง  7-10 , 14-17 , 21-24 ต.ค. ราคา 14,899-16,899

เดินทาง  3 , 10 , 11 , 17 , 19 , 24 พ.ย. ราคา 14,899

เดินทาง  1 , 8 , 15 , 16 ธ.ค. ราคา 14,899

เดินทาง   2 , 9 , 10 , 22 , 24 ธ.ค. ราคา 16,899

เดินทาง  29 ธ.ค. - 1 ม.ค. , 31 ธ.ค. - 3 ม.ค. ราคา 18,899

เดินทาง  12-15 ม.ค. ราคา 14,899

เดินทาง  2 , 3 , 9 , 16 , 17 , 23 , 24 ก.พ. ราคา 14,899

เดินทาง  2 , 9 , 10 , 16 , 17 มี.ค. ราคา 14,899

เดินทาง  3-6 , 4-7 มี.ค. ราคา 16,899

Up Date : 04 กรกฏาคม 2565