บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์สิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล 3 วัน 2208SQ

สิงคโปร์  เกาะเซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล อุโมงต์ต้นไม้ ถ่ายรูปสะพานเฮลิกซ์ วัดพระเขี้ยวแก้ว ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด

เดินทาง 2-4 , 9-11 , 16-18 , 23-25 , 28-30 , 30 ก.ค. - 1 ส.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  6-8 , 20-22 , 27-29 ส.ค. ราคา 13,990

เดินทาง  12-14 ส.ค. ราคา 15,990

เดินทาง  3-5 , 10-12 , 17-19 , 24-26 ก.ย. ราคา 13,990

เดินทาง  8-10 , 13-15 , 14-16 , 29-31 ต.ค.  ราคา 14,990

เดินทาง  22-24 ต.ค. ราคา  15,990

Up Date : 27 พฤษภาคม 2565