บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ป๊ะเท่งป๊ะ TG 4 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค ตลาดปลาไทเป วัดหลงซาน ซีเหมินติง ตึกไทเป101 อุทยานเย่หลิ่ว

เดินทาง  11-14  เม.ย.  ราคา  31,999

Up Date : 13 กุมภาพันธ์ 2563