บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน กวางเจาเทรดแฟร์ (TG) 4 วัน

ถนนคนเดินเป่ยจิงลู่  #ดูงานกวางเจาเทรดแฟร์ครั้งที่127 ล่องเรือแม่น้ำจูเจียง  ถนนคนเดินซั่งเซี่ยจิ่ว  ช้อปปิ้งอี้เต๋อลู่

เดินทาง   14-17 , 15-18 , 16-19 , 24-27  เม.ย.  ราคา  27,900

เดินทาง   2-5  พ.ค.  ราคา  27,900

Up Date : 02 มกราคม 2563