บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์จีน
จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ZCKG10

เยือนอุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ และระเบียงแก้วอู่หลง สัมผัสธรรมชาติระดับ 5A อุทยานเขานางฟ้า ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เที่ยวชมตลาดหงหยาต้ง และถนนคนเดินเจียฟางเป่ย

เดินทาง  4-7  เม.ย.  ราคา  17,999

เดินทาง  11-14  , 12-15  เม.ย.  ราคา  21,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  24-27  เม.ย.  ราคา  16,999

เดินทาง  1-4 ,  พ.ค.  ราคา  17,999

เดินทาง  3-6  พ.ค.  ราคา  16,999

เดินทาง  8-11 พ.ค.  ราคา  13,999

เดินทาง  3-6  ก.ค.  ราคา  15,999

เดินทาง  18-21  ก.ย.  ราคา  14,999

Up Date : 23 ธันวาคม 2562