บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์จีน จีน ลี่เจียง ต้าหลี่ แชงกรีล่า ภูเขาหิมะมังหยก 5 วัน ZLJG01
ภูเขาหิมะมังกรหยก  เมืองโบราณต้าหลี่  เจดีย์สามองค์  เมืองจงเตี้ยน  ช่องแคบเสือกระโจน  วัดซงจ้านหลิน  สระมังกรดำ  อุทยานน้ำหยก
เดินทาง  5-9 ก.พ.  ราคา  16,999
เดินทาง  19-23 , 26 ก.พ. - 1 มี.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  4-8  มี.ค.  ราคา  14,999
เดินทาง  18-22 , 25-29  มี.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  1-5 , 22-26  เม.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  8-12 , 15-19  เม.ย.  ราคา  17,999
เดินทาง  29 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  6-10  พ.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  13-17 , 20-24 , 27-31 พ.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  3-7  มิ.ย.  ราคา  16,999
เดินทาง  10-14 , 17-21  มิ.ย.  ราคา  15,999
เดินทาง  24-28  มิ.ย.  ราคา  13,999
เดินทาง  1-5 , 8-12 , 15-19 , 22-26 , 29 ก.ค. - 2 ส.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  5-9 , 19-23 , 26-30  ส.ค.  ราคา  15,999
เดินทาง  12-16  ส.ค.  ราคา  16,999
เดินทาง  2-6 , 9-13 , 16-20 , 23-27 , 30 ก.ย. - 4 ต.ค.  ราคา  15,999
 
Up Date : 23 ธันวาคม 2562