บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ (PG) 3 วัน 003PG

ทัวร์พม่า  พุกาม  มัณฑะเลย์  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์

เดินทาง  28-30  มี.ค.  ราคา  12,900

เดินทาง   3-5  , 4-6  เม.ย.  ราคา  13,900

เดินทาง  13-15  เม.ย.  ราคา  14,900 (สงกรานต์)

Up Date : 24 ธันวาคม 2562