บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ (PG) 3 วัน 003PG

ทัวร์พม่า  พุกาม  มัณฑะเลย์  พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์

เดินทาง  29 พ.ย. - 1 ธ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  6-8 ธ.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง  30 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ,  31 ธ.ค. - 2 ม.ค.  ราคา  15,900  (ปีใหม่2020)

Up Date : 14 ตุลาคม 2562