บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า สักการะ5มหาบูชาสถาน (PG) 5 วัน MMR08PG

พระมหามัยมุนี  มหาเจดีย์ชเวดากอง  มหาเจดีย์ชเวสิกอง  เจดีย์ชเวมอดอร์  พระธาตุอินทร์แขวน

เดินทาง  21-25 พ.ย.  ราคา  22,900

เดินทาง  6-10 ธ.ค.  ราคา  23,900

เดินทาง  28 ธ.ค. - 1 ม.ค.  ราคา  28,900  (ปีใหม่2020)

เดินทาง  9-13 ม.ค.  13-17 ก.พ. , 26-30 มี.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  2-6 , 30 เม.ย. - 4 พ.ค.  ราคา  22,900

เดินทาง  10-14 , 12-16 เม.ย.  ราคา  23,900  (สงกรานต์)

เดินทาง  28 พ.ค. - 1 มิ.ย.  ,  25-29  มิ.ย.  ราคา  21,900

Up Date : 14 ตุลาคม 2562