บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง (XW) 5 วัน T42

หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น อุทยานเย่หลิ่ว วัดเทียนหยวน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา  วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 วัดหลงซาน ซีเหมินติง

เดินทาง  31 ม.ค. - 4 ก.พ.  ราคา  14,888

เดินทาง  2-6 , 16-20 23-27 ก.พ.  ราคา  13,888

เดินทาง  4-8 , 9-13 , 11-15 , 18-22 , 25-29 ก.พ.  ราคา  14,888

เดินทาง  5-9 , 12-16 , 14-18 , 19-23 , 21-25 ก.พ.  ราคา  15,888

เดินทาง  7-11 ก.พ.  ราคา  17,888

เดินทาง  26 ก.พ. - 1 มี.ค. , 28 ก.พ. - 3 มี.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  5-9 , 12-16 , 19-23 , 21-25 มี.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  7-11 , 14-18 มี.ค.  ราคา  14,888

Up Date : 06 มกราคม 2563