บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน (TG) 4 วัน TPE001TG

หมู่บ้านสายรุ้ง นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง อนุสรณ์เจียงไคเชค ตลาดซีเหมินติง ไทเป101 อุทยานเย่หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  13-16 ก.พ.  ราคา  20,900

เดินทาง  27 ก.พ. - 1 มี.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  26-29 , 28-31  มี.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  1-4 เม.ย.  ราคา  21,900

เดินทาง  10-13 เม.ย.  ราคา  24,900 (สงกรานต์)

เดินทาง  9-12  พ.ค.  ราคา  21,900

เดินทาง  6-9  มิ.ย.  ราคา  21,900

Up Date : 29 มกราคม 2563