บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว (TG) 4 วัน TPE001

หมู่บ้านสายรุ้ง นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต วัดเหวินหวู่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง อนุสรณ์เจียงไคเชค ตลาดซีเหมินติง ไทเป101 อุทยานเย่หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น

เดินทาง  19-22 ธ.ค.  ราคา  19,900

เดินทาง  25 ธ.ค.  ราคา  20,900

เดินทาง  9-12 ม.ค.  ราคา  20,900

เดินทาง  6 , 13 ก.พ.  ราคา  20,900

เดินทาง  27 ก.พ.  ราคา  21,900

Up Date : 21 ตุลาคม 2562