บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์รัสเซีย
มหัศจรรย์รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์ (TG) 7 วัน DME05TG

ชมวิหารเซนต์บาซิล จัตุรัสแดง พระราชวังเคลมลิน มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เดินทาง   15-21  ม.ค.  ราคา  68,900

เดินทาง  22-28  ม.ค.  ราคา  35,900

เดินทาง  5-11 , 12-18 , 22-28 , 26 ก.พ. - 3 มี.ค.  ราคา  68,900

เดินทาง  4-10 , 18-24 , 25-31  มี.ค.  ราคา  68,900

Up Date : 04 ธันวาคม 2562