บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์จีน
ทัวร์จีน คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า EP.2 KMG02
แชงกรีล่า  เมืองเก่าต้าหลี่  เจดีย์สามองค์  โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง  ช่องเขาเสือกระโจน  วัดหยวนทง  วัดลามะซงจ้านหลิน

เดินทาง  8-13 ก.พ.  ราคา  22,999

เดินทาง  11-16 , 15-20 , 18-23 , 22-27 , 25 ก.พ. - 1 มี.ค.  , 29 ก.พ. - 5 มี.ค. ราคา 21,999

เดินทาง  3-8 , 7-12 , 10-15 , 14-19 , 17-22 , 21-26 , 24-29 , 28 มี.ค. - 2 เม.ย. , 31 มี.ค. - 5 เม.ย.  ราคา  21,999

เดินทาง  4-9 , 28 เม.ย. - 3 พ.ค.  ราคา  22,999

เดินทาง  7-12  เม.ย.  ราคา  25,999

เดินทาง  9-14 เม.ย.  ราคา  26,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  10-15 , 11-16  เม.ย.  ราคา  27,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  12-17 เม.ย.  ราคา  26,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  13-18 เม.ย.  ราคา  25,999 (สงกรานต์)

เดินทาง  21-26 , 25-30 เม.ย.  ราคา  21,999

เดินทาง   1-6 , 2-7 , 5-10 พ.ค.  ราคา  22,999

เดินทาง  9-14 , 12-17 , 16-21 , 19-24 , 23-28 , 26-31 , 30 พ.ค. - 4 มิ.ย.  ราคา  19,999

เดินทาง  2-7 , 13-18 , 20-25 , 27 มิ.ย. - 2 ก.ค.   ราคา  19,999

Up Date : 23 ธันวาคม 2562