บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ฮ่องกง
HKG08-CX

เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล โบสถ์เซนปอล เซนาโด้สแควร์ วัดเจ้าแม่กวนอิม เวเนเชี่ยน วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน รีพลัสเบย์

เดินทาง  3-5 พ.ค.  ราคา  16,900

เดินทาง  23-25 พ.ค.  ราคา  15,900

เดินทาง  30 พ.ค. - 1 มิ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  8-10 , 14-16 , 22-24 มิ.ย.  ราคา  14,900

เดินทาง  29 มิ.ย. - 1 ก.ค.  ราคา  15,900

Up Date : 08 เมษายน 2562