บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน XWT35 (XW) 5 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  27 เม.ย. - 1 พ.ค.  ราคา  18,888

เดินทาง  15-19 , 18-22 พ.ค  ราคา  16,888

เดินทาง  16-20 พ.ค.  ราคา  18,888

เดินทาง  22-26 พ.ค.  ราคา  14,888

เดินทาง  25-29 พ.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  29 พ.ค. - 2 มิ.ย.  ราคา  14,888

เดินทาง  30 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  15,888

Up Date : 01 เมษายน 2562