บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน XWT35 (XW) 5 วัน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านสายรุ้ง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค วัดหลงซาน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป101 ตลาดซีเหมินติง

เดินทาง  30 มี.ค. - 3 เม.ย.  ราคา  13,888

เดินทาง  31 มี.ค. - 4 เม.ย.  ราคา  12,888

เดินทาง  3-7 , 6-10 , 14-18 , 28 เม.ย. - 2 พ.ค.  ราคา  16,888

เดินทาง  4-8 , 27 เม.ย. - 1 พ.ค.  ราคา  18,888

เดินทาง  7-11 , 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29 เม.ย.  ราคา  14,888

เดินทาง  10-14 เม.ย.  ราคา  21,888

เดินทาง  11-15 , 13-17 เม.ย.  ราคา  22,888

เดินทาง  20-24 เม.ย.  ราคา  13,888

เดินทาง  1-5 พ.ค.  ราคา  15,888

เดินทาง  2-6 , 8-12 , 9-13 , 19-23 , 22-26 , 29 พ.ค. - 2 มิ.ย. , 30 พ.ค. - 3 มิ.ย.  ราคา  14,888

เดินทาง  4-8 , 11-15 , 23-27 , 25-29 พ.ค.  ราคา  13,888

เดินทาง  5-9 , 12-16 , 26-30 พ.ค.  ราคา  12,888

เดินทาง  15-19 , 18-22 พ.ค.  ราคา  16,888

เดินทาง 16-20 พ.ค.  ราคา  18,888

Up Date : 24 มกราคม 2562