บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป QR101 EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน

ปราสาทนอยชวานชไตน์ หมู่บ้านมรดกโลก สาธารณะรัฐเช็ก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปรากกรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย ปราสาทบาติสลาว่า พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเบส ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ำดานูม

เดินทาง 15-22 พ.ย. ราคา 49,900

เดินทาง 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. ราคา 49,900

Up Date : 14 กันยายน 2561