บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ยุโรป QR101 EAST EUROPE เยอรมัน ออสเตรีย เช็ก สโลวัค ฮังการี 8วัน

ปราสาทนอยชวานชไตน์ หมู่บ้านมรดกโลก สาธารณะรัฐเช็ก สะพานชาร์ลส์ ปราสาทปรากกรุงบาติสลาว่า ประเทศสโลวาเกีย ปราสาทบาติสลาว่า พระราชวังเชินบรุนน์ บูดาเบส ป้อมชาวประมง ล่องเรือแม่น้ำดานูม

เดินทาง 15-22 พ.ย. ราคา 49,900

เดินทาง 29 พ.ย. - 6 ธ.ค. ราคา 49,900

Up Date : 14 กันยายน 2561