บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ยุโรป 3 ประเทศ อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส TG

นครวาติกัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน เมืองปิซ่า หอเอนปิซ่า เกาะเวนิส ยอดเขาจุงฟราว พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือบาโตมูช

เดินทาง 28 - 5 ส.ค. ราคา  96,900

เดินทาง 13-21 ,  22-30 ก.ย. ราคา 96,900

เดินทาง 11-19 , 18-26 , 20-28 ต.ค. ราคา 96,900

เดินทาง 3-11 , 17-25 พ.ย. ราคา 96,900

เดินทาง 1-9 , 13-21 ธ.ค. ราคา 96,900

Up Date : 22 สิงหาคม 2561