บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน TPE04 6วัน SL

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี ไถจง ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจื่วเฟิ่น ซื่อหลิน  วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง 1-6 , 22-27 , 29 ส.ค. -3 ก.ย. ราคา 17,900

เดินทาง 8-13 ส.ค. ราคา 18,900

เดินทาง  5-10 , 26 ก.ย. -1ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 19-24 ก.ย. ราคา 18,900

เดินทาง 26ก.ย. -1ต.ค. , 3-8 ต.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 10-15 , 20-25 ต.ค. ราคา 18,900

เดินทาง 31ต.ค. -5 พ.ย. , 7-12 , 14-19 , 21-26 , 28พ.ย. -3 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 5-10 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง 12-17 ธ.ค. ราคา 17,900

เดินทาง 26-31 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง 9-14 , 16-21 , 30 ม.ค. -2 ก.พ. ราคา 17,900

Up Date : 03 สิงหาคม 2561