บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน TPE04 6วัน SL

หนานโถว วัดจงไถซานซื่อ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ เจียอี้ อุทยานอาลีซาน สวนสนพันปี ไถจง ไนท์มาร์เก็ต อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจื่วเฟิ่น ซื่อหลิน  วัดหลงซาน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

เดินทาง  3-8 ธ.ค. ราคา 19,900

เดินทาง  10-15 , 12-17 , 17-22 ธ.ค.  ราคา  17,900

เดินทาง  24-29 ธ.ค. ราคา 19,900 , 26-31 ธ.ค. ราคา 21,900

เดินทาง  31 ธ.ค. - 5 ม.ค.  ราคา  20,900

เดินทาง  7-12 , 9-14 , 14-19 , 16-21 , 21-26 , 28 ม.ค. - 2 ก.พ. 30 ม.ค. - 4 ก.พ. ราคา 17,900

เดินทาง  4-9 ก.พ. ราคา 20,900

เดินทาง  11-16 , 25 ก.พ. - 2 มี.ค.  ราคา  17,900

เดินทาง  13-18 , 18-23 , 20-25 ก.พ. ราคา 19,900

เดินทาง  27 ก.พ. - 4 มี.ค. ราคา 18,900

เดินทาง  4-8 , 6-11 , 11-16 , 13-18 , 18-23 , 20-25 , 25-30 มี.ค.  ราคา  17,900

Up Date : 08 พฤศจิกายน 2561