บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 02 044 4988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม ดินแดงแห่งทะเลเจดีย์ 3 วัน (FD) MMR052

เจดีย์บูพญา พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง วัดกุบยางกี วัดสัญพัญญู มัณฑะเลย์ สะพานไม้อูเบ็ง พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สัก

เดินทาง   17-19 ม.ค.  ราคา  13,900

เดินทาง   31 ม.ค. - 2 ก.พ.  ราคา  13,900

Up Date : 24 ธันวาคม 2562