บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง (SPHK TG07) ดิสนีย์แลนด์ (CX) 3 วัน

ฮ่องกง – ดิสนีย์แลนด์ หรือ กระเช้านองปิง - รีพลัสเบย์ –  วัดแชกง – จิวเวอรี่ – วัดหวังต้าเซียน – จิมซ่าจุ่ย - อิสระช้อปปิ้งด้วยตนเอง

เดินทาง  25-27 ส.ค. ราคา 15,800

เดินทาง 1-3 , 8-10 , 8-10 , 22-24 ก.ย. ราคา 15,800

เดินทาง  18-20 ก.ย. ราคา 13,800

เดินทาง 13-15 , 21-23 ต.ค. ราคา 17,800  

เดินทาง  19-21 , 27-29 ต.ค. ราคา 15,800

เดินทาง 30 ต.ค. - 1 พ.ย. ราคา 14,800

Up Date : 02 สิงหาคม 2561