บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์ไต้หวัน
TW004-IT Taiwan Alishan 6D4N

 เถาหยวน  หนานโถว  ผู่หลี่   ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง   วัดเหวินหวู่  วัดจงไถ่ฉานซื่อ  ชิมชา  ไทจง  ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ไทจง  พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ  อาหลี่ซัน   ป่าสนพันปี  เจี๊ยอี้ ไทเป   ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้น)  อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค  ช้อปปิ้งซีเหมินติง หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น   อุทยานเหย๋หลิว  ดิวตี้ฟรี    Germanium  ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เดินทาง 24-29 พ.ค. ราคา 18,888

เดินทาง 28 พ.ค.-2 มิ.ย. , 31 พ.ค.-5 มิ.ย. ราคา 17,888

เดินทาง 7-12 , 14-19 , 21-26 มิ.ย. ราคา 17,888

เดินทาง 28 มิ.ย.-3 ก.ค. ราคา 16,888

Up Date : 15 พฤษภาคม 2561