บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
MMR052 ทัวร์พม่า หลงรัก พุกาม 3 วัน 2 คืน

มัณฑะเลย์ - พุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก - วัดเจดีย์ชเวสิกอง -     วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - อมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง - ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระราชวังไม้สักชเวนานจอง - วัดกุโสดอ

เดินทาง 6-8 , 20-22 ก.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 27-29 ก.ค. ราคา 12,900

เดินทาง 3-5 , 24-26 ส.ค. ราคา 11,900

เดินทาง 11-13 ส.ค. ราคา 12,900

Up Date : 30 พฤษภาคม 2561