บริษัท อาร์เจ เอ็กซ์พลอเรอร์ จำกัด
298/43 หมู่บ้านดิโอโซน เพชรเกษม 53 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพ 10160
โทร. 020 444 988
E-mail : rjtravel888@gmail.com, rjtravel4@gmail.com
   
 
    
 
Souvenir shop
Souvenir shop
Line ID : annrjtv
Souvenir shop
 
List Detail For Travel
   
ทัวร์พม่า
ทัวร์พม่า MMR08 สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน FD

 ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน สมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดของพม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง (เมืองย่างกุ้ง)  เจดีย์ชเวมอดอร์ (เมืองหงสาวดี)  พระธาตุอินทร์แขวน (เมืองไจก์โถ) พระมหามัยมุนี (เมืองมัณฑะเลย์)  มหาเจดีย์ชเวดากอง (เมืองพุกาม)

 เดินทาง 5-9 ต.ค. , 8-12 , 22-26 พ.ย. , 13-17 ธ.ค. , 10-14 ม.ค. ราคา 22,900

เดินทาง 1-5 , 20-24 ธ.ค. ราคา 23,900

เดินทาง 11-15 , 20-24 ต.ค. 24,900

เดินทาง 28 ธ.ค. -1 ม.ค , 29 ธ.ค. -2 ม.ค.  , 30 ธ.ค. -3 ม.ค.  ราคา 25,900

Up Date : 02 สิงหาคม 2561